EN

friend {substantiivi}

volume_up
friend
A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.
Hädässä ystävä tunnetaan, kuten useissa kielissä tunnettu vanha sananlasku sanoo.
   – Mr President, we want Europe to be a friend of the United States.
   – Arvoisa puhemies, haluamme Euroopan olevan Yhdysvaltojen ystävä.
He has been a great friend to Parliament and a great servant of the Commission.
Hän on ollut parlamentin hyvä ystävä ja komission hyvä palvelija.
friend (myös: ally, follower, patron)
Fred Sexton was a friend of this guy, George Hodel.
Fred Sexton oli tämän tyypin, George Hodelin, kaveri.
Habibi, my friend." (Laughter) "You want some frozen yogurt? Come here.
Kävelin ohi ja kaveri kuiskasi: "Psst. Habibi, ystäväni." (Naurua) "Haluatko jogurttijäädykettä?
If you're both online with webcams and Messenger, start a video chat right away and wave that drink in your friend's face.
Jos olette kumpikin verkossa ja teillä on verkkokamerat ja Messenger, aloita videokeskustelu heti ja heiluttele drinkkiäsi kaverisi kasvojen edessä.
friend

Esimerkkejä "friend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHaving a cup of coffee with a friend or shopping for food involves mortal danger.
Kahvin juontiin kaverin kanssa ja ruokaostoksilla käymiseen liittyy hengenvaara.
EnglishI saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
Näin tänä aamuna televisiosta, kuinka Chirac otettiin ystävänä vastaan Kiinassa.
EnglishI want to tell you about my friend who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
Haluan kertoa teille ystävästäni, joka opetti aikuisille englantia Abu Dhabissa.
EnglishMr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.
Arvoisa puhemies, voin yhtyä siihen, mitä ystäväni Fernand Herman juuri sanoi.
EnglishBut as my colleague and friend, Mrs Theato, has mentioned, it is full of worms.
Mutta kuten kollegani ja ystäväni jäsen Theato mainitsi, se on täynnä matoja.
EnglishAbuse could be affecting your daughter, your sister, your best friend right now.
Pahoinpitely saattaa vaikuttaa tyttäreesi, siskoosi, parhaaseen ystävääsi juuri nyt.
EnglishI am also a strong friend of Portugal, so I am very happy to support José Manuel.
Olen myös Portugalin uskollinen ystävä, joten tuen mielelläni José Manuelia.
EnglishMy friend and colleague Chris Patten has already spoken about the political criteria.
Ystäväni ja kollegani Chris Patten puhui jo poliittisista arviointiperusteista.
EnglishHis place is taken today by my friend and colleague, Philip Bushill-Matthews.
Hänen sijaisenaan toimii tänään hyvä ystäväni ja kollegani Philip Bushill-Matthews.
EnglishI would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission.
Toivotan myös ystävälleni Olli Rehnille menestyksekästä tulevaisuutta komissiossa.
EnglishI, myself, am no friend of self-regulation; I have always campaigned hard against it.
Itse en ole sitoumusten kannalla, olen aina pyrkinyt vahvasti torjumaan niitä.
EnglishI was quite relieved to begin with when I saw that my friend Mr Barton was not here.
Olin ensin huojentunut huomatessani, että ystäväni Barton, ei ollut paikalla.
EnglishMy dear Jonas, you have been a good colleague and have become a good friend.
Jäsen Sjöstedt, olette ollut erinomainen kollega ja teistä on tullut hyvä ystäväni.
EnglishHe is a good, old friend and was a colleague of mine when I used to have a real job.
Hän on vanha hyvä ystäväni ja oli kollegani, kun olin vielä oikeissa töissä.
EnglishI want to state yet again, here in this House, that I am a friend of Islam.
Haluan todeta jälleen kerran, täällä parlamentissa, että olen islamin ystävä.
EnglishA friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.
Hädässä ystävä tunnetaan, kuten useissa kielissä tunnettu vanha sananlasku sanoo.
EnglishFinally, I would like to say a few words to our dear friend, Mr Sjöstedt.
Haluan lopuksi sanoa muutaman sanan rakkaalle ystävällemme, jäsen Sjöstedtille.
EnglishMadam President, I rise on a point of order concerning my friend Roger Helmer.
Arvoisa puhemies, pidän työjärjestyspuheenvuoron, joka koskee ystävääni Roger Helmeriä.
English"I was walking and met a long-time friend whose son was sick with malaria.
"Olin kävelemässä kun tapasin vanhan ystäväni, jonka poika sairasti malariaa.
EnglishImagine a single friend having his house burned down and being forced to leave his home.
Kuvitelkaa yksi ystävä, jonka talo on palanut ja joka joutuu jättämään kotinsa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "friend":

friend
Friend
English
friendly