"freelance" - Suomenkielinen käännös

EN

"freelance" suomeksi

FI

"freelance-" englanniksi

EN

freelance {substantiivi}

volume_up
freelance (myös: freelancer)
FI

freelance- {adjektiivi}

volume_up
freelance- (myös: vapaa)
Luovilla taiteilijoilla ja erityisesti freelance -kirjoittajilla on tehtävänsä tämän uuden Euroopan arvojen määrittämisessä.
Creative artists and, in particular, freelance writers, will have a role in identifying the values of this new Europe.
Tietooni on tullut, että meillä on 300 freelance-tulkkia, joille komissio ei ole maksanut asianmukaista palkkaa lokakuun jälkeen.
It has come to my knowledge that we have 300 freelance interpreters whom the Commission has not paid properly since October.
Jos tämä sota puhkeaa, islamilainen fundamentalismi voimistuu ja yksittäiset iskut läntisiin kohteisiin jatkuvat entiseen malliin jopa freelance-pohjalta.
We will certainly see a rise in Islamic fundamentalism and individual attacks on Western targets will continue unabated, even on a freelance basis, should this war take place.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "freelance":

freelance

Esimerkkejä "freelance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would like to register as a freelance professional.
EnglishI understand that people who work for us, such as the freelance interpreters, have not been paid since October.
Ymmärtääkseni palveluksessamme oleville ihmisille, esimerkiksi freelancetulkeille, ei ole maksettu palkkaa lokakuun jälkeen.
EnglishIt should encompass in particular the areas of private law, advertising, commercial communications, freelance work and trademarks.
Sen pitäisi käsittää ennen kaikkea vahingonkorvausoikeus, mainonta, kaupallinen viestintä, vapaat ammatit ja tavaramerkit.
EnglishBefore joining Microsoft, he was a freelance technical writer for various software companies in the Seattle area.
Ennen siirtymistään Microsoftin palvelukseen hän oli freelancerinä toimiva tekninen kirjoittaja useille ohjelmistoyrityksille Seattlen alueella.
EnglishThe situation is further exacerbated by the fact that the funding for the freelance translator reserves, which we need so badly in order to clear the backlog, have also been cut.
Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että lisäksi leikattiin vapaita käännöksiin varattuja määrärahoja, joita tarvitsisimme välttämättä vanhojen sumien poistamiseen.
EnglishBecky Blanton planned to live in her van for a year and see the country, but when depression set in and her freelance job ended, her camping trip turned into homelessness.
Becky Blanton suunnitteli asuvansa autossaan vuoden ja kiertelevänsä ympäri maata, mutta kun masennus iski ja freelancetyöt loppuivat, retkeily muuttui kodittomuudeksi.
EnglishFirstly, to line up with the position of Parliament itself, which had been hiring freelance interpreters over the age of 65 when it was deemed convenient or necessary.
Ensinnäkin yhdenmukaisuus parlamentin oman käytännön kanssa, jonka mukaisesti parlamentti oli palkannut yli 65-vuotiaita, kun se katsottiin asianmukaiseksi tai tarpeelliseksi.
EnglishMany students, teachers, young people, professors and freelance workers will thus have an opportunity to make connections, via networks with their colleagues in the Member States.
Monet opiskelijat, opettajat, nuoret, professorit ja vapaat ammatinharjoittajat saavat siten tilaisuuden solmia verkostumisen kautta yhteyksiä kollegoihin jäsenvaltioissa.