EN

to foresee [foresaw|foreseen] {verbi}

volume_up
Could you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
Voisitteko ennakoida tällaisen järjestelyn sisällyttämistä ehdotuksiinne?
The consequences of certain wordings also have been difficult to foresee.
Myös joidenkin sanamuotojen seurauksia on ollut vaikea ennakoida.
It is as though the current crisis were a natural disaster that was impossible to foresee.
Aivan kuin nykyinen kriisi olisi jonkinlainen luonnonkatastrofi, jota oli mahdoton ennakoida.
Expenditure has increased as a result of circumstances that could not have been foreseen at the start of the current Financial Perspective.
Menot ovat kasvaneet sellaisten tilanteiden vuoksi, joita ei voitu aavistaa nykyisen rahoitusnäkymäkauden alkaessa.
That is because dredging takes place completely under licence, and the authorities had at no stage been able to foresee that this poison would exist in the dredging waste.
Ruoppaaminen tapahtuu nimittäin täysin sääntöjen mukaan, eivätkä viranomaiset voineet missään vaiheessa aavistaa, että ruoppausmassa sisältäisi kyseistä myrkkyä.

Esimerkkejä "to foresee"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn other words,you foresee that in future these measures will not be necessary at all.
Toisin sanoen katsotte, ettei näitä toimenpiteitä tarvita tulevaisuudessa lainkaan.
EnglishWe cannot foresee earthquakes, floods or forest fires – they are natural disasters.
Emme voi ennustaa maanjäristyksiä, tulvia tai metsäpaloja – ne ovat luonnonkatastrofeja.
EnglishWithout reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
Jollei uudistuksia saada aikaan, on selvää, että rahaliitto hajoaa.
EnglishThere is no single market, nor do I foresee one in the immediate future.
Sisämarkkinoita ei muodostu, enkä odota niitä syntyvän lähitulevaisuudessa.
EnglishNo one has fully analysed the extent of this risk and no one can foresee its consequences.
Riskin laajuutta ei ole analysoitu, eikä sen seurauksia pystytä ennustamaan.
EnglishWe nonetheless foresee two problems for which solutions will need to be found.
Havaitsemme kuitenkin kaksi ongelmaa, joihin täytyy etsiä ratkaisua.
EnglishSo we foresee that this could be presented to the college on 5 May.
Arvioimme, että ehdotus voitaisiin esitellä komission jäsenille 5. toukokuuta.
EnglishI foresee a considerable risk of misusing the Commission's funds.
Mielestäni on olemassa huomattava riski, että komission varoja käytetään väärin.
EnglishCould you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
Voisitteko ennakoida tällaisen järjestelyn sisällyttämistä ehdotuksiinne?
EnglishThe problem that I foresee is more likely to relate to their implementation.
Ennustan, että ongelmia tulee ennemminkin niiden täytäntöönpanossa.
EnglishI foresee the risks of allowing harmonisation to become an end in itself.
Mielestäni on vaarallista tehdä yhdenmukaistamisesta tavoite sinänsä.
EnglishYou do not have to be a prophet to foresee that this technology will progress further.
Ei tarvitse olla profeetta pystyääkseen ennustamaan, että tämä teknologia tulee kehittymään.
EnglishAt this moment I cannot foresee when the fulfilment of these conditions will next be checked.
En osaa tällä hetkellä sanoa, koska ehtojen täyttymistä tarkastellaan seuraavan kerran.
EnglishTherefore, the action plan does not foresee any measures in this regard.
Tästä syystä toimintasuunnitelmassa ei ole ennakoitu toimia asiassa.
EnglishI can foresee two large obstacles which will stand in the way of finding solutions.
Näen kaksi ongelmaa, jotka ovat ratkaisujen löytämisen tiellä.
EnglishHowever, the Treaty of Lisbon does, now, foresee such a procedure.
Lissabonin sopimuksessa kuitenkin säädetään nyt tällaisesta menettelystä.
EnglishTo exclude, prevent or foresee everything which can happen in aviation is impossible.
Sen kaiken estäminen, ehkäiseminen ja ennustaminen, mitä ilmailussa voi tapahtua, on mahdotonta.
EnglishThe consequences of certain wordings also have been difficult to foresee.
Myös joidenkin sanamuotojen seurauksia on ollut vaikea ennakoida.
EnglishThey foresee or prophesy crises on the horizon of our life as a nation.
He näkevät tai aavistavat kriisejä kansallisen elämän horisontissa.
EnglishOf course we foresee reporting concerning progress made in relation to implementation to Parliament.
Tietenkin täytäntöönpanon edistymisestä on tarkoitus raportoida parlamentille.