EN

forecasting {substantiivi}

volume_up
It is worrying, as forecasting economic policy is a complicated matter and the instruments used must be flexible.
Tämä on huolestuttavaa, sillä talouspolitiikan ennustaminen on monimutkaista, minkä vuoksi myös välineiden on oltava joustavia.
The seventh is disaster prediction and management: earthquake forecasting, assessing in advance the quantum of rain for particular cloud conditions.
Seitsemäs on suuronnettomuuksien ennustaminen ja hallinta: maanjäristysten ennustaminen, sademäärän ennustaminen tietyissä pilviolosuhteissa.
Anyway it will undoubtedly mean better budgetary forecasting and should be extremely useful during future budgetary procedures.
Suunta on kuitenkin kiistatta kohti talousarvion parempaa ennustamista, mistä pitäisi olla suurta hyötyä tulevien talousarviomenettelyjen aikana.
However, we have to ensure that we have better forecasting.
Haluamme kuitenkin varmistaa, että ennakointi kehittyy paremmaksi.

Esimerkkejä "forecasting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishScientists are forecasting that a similar scenario could occur in the European Union.
Tiedemiehet ennustavat, että sama voisi tapahtua Euroopan unionissa.
EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Tilinpidon ja ennusteiden onnistuminen arvioidaan riippumattomasti.
EnglishIn my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
Omalla kotiseudullani Bracknellissä on maailmankuulu keskipitkän kantaman sääennustekeskus.
EnglishHowever, we have to ensure that we have better forecasting.
Haluamme kuitenkin varmistaa, että ennakointi kehittyy paremmaksi.
EnglishToday, we are forecasting our role for many years to come.
Tänään suunnittelemme rooliamme useaksi vuodeksi eteenpäin.
EnglishIf there was ever a good reason for countries to ensure better accounting and forecasting, that was it.
Tämä jos mikä oli hyvä syy sille, että maiden on varmistettava parempi tilinpito ja ennusteiden laatiminen.
EnglishEconomic forecasting is not an exact science.
Talousennusteiden laatiminen ei ole täsmällistä tiedettä.
EnglishInstead of worrying if this sort of social explosion might happen, we should have been forecasting when it would happen.
Kyse ei ollut sen tietämisestä, oliko tämä sosiaalinen purkaus tulossa, vaan ajankohdan ennustamisesta.
EnglishThe Commission should specify the parameters to the Member States, including for more uniform growth forecasting.
Komission pitäisi määritellä jäsenvaltioille tarkemmat parametrit myös yhdenmukaisempia kasvuennusteita varten.
EnglishI would also remind you that El Niño will strike hard and scientists are forecasting great disasters.
Muistutan teille vielä, että El Niñon vaikutukset ovat hyvin voimakkaat ja että tiedemiehet ennustavat suuria onnettomuuksia.
EnglishThe directive sets out a series of requirements in accounting statistics, forecasting and budgetary processes.
Direktiivissä määritellään edellytyksiä, jotka koskevat tilinpidon tilastointia, ennusteita ja talousarviomenettelyjä.
EnglishSince the same kinds of disasters happen year after year, we have to make more effort in forecasting and prevention.
Ennakkoarvioita ja ennaltaehkäisyä on tehostettava, koska samanlaisia katastrofeja tapahtuu vuosi toisensa jälkeen.
EnglishClothes manufacturers and leading global brands are already forecasting an increase in the price of cotton products.
Vaatteiden valmistajat ja johtavat maailmanlaajuiset tuotemerkit ennustavat jo nyt puuvillatuotteiden hinnannousua.
EnglishYet the forecasting system was a fiasco.
EnglishIt is worrying, as forecasting economic policy is a complicated matter and the instruments used must be flexible.
Tämä on huolestuttavaa, sillä talouspolitiikan ennustaminen on monimutkaista, minkä vuoksi myös välineiden on oltava joustavia.
EnglishAre we forecasting a slump, yes or no?
EnglishTelephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.
Puhelin, televisio, GPS, sääennusteet tai jopa terveydenhuollon etäpalvelut ovat muuttaneet elämäämme huomattavasti.
EnglishAppropriations also, of course, require that as definite a basis as possible be available for the purposes of forecasting.
Kyse on tietenkin myös siitä, että meillä olisi rahavarojen osalta käytössämme mahdollisimman konkreettinen perusta ennakkoarviolle.
EnglishThe first is forecasting.
EnglishAs we speak, my country, Italy, has increased its arms exports by 25% in one year and is forecasting a 40% increase in future.
Kotimaani Italia on juuri lisännyt asevientiään 25 prosenttia vuodessa, ja ennustetaan, että tulevaisuudessa viennin kasvu on 40 prosenttia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "forecasting":

forecasting
forecast
weather forecast