EN

forecast {substantiivi}

volume_up
2.5 %, of course, of the domestic demand is forecast for the next two years.
Kotimaisen kysynnän 2, 5 % on tietenkin ennuste seuraaville kahdelle vuodelle.
A cynical forecast, instrumental in justifying a wrong and illegal war.
Tämä on kyyninen ennuste ja keskeinen keino perustella väärää ja laitonta sotaa.
That range, the forecast with which they come once every six weeks to Washington, is published.
Tämä joka kuudes viikko Washingtoniin lähetettävä ennuste julkaistaan.
forecast
Let us not forget that the budget is not just an instrument to be approved when there has to be a forecast for the following year.
Emme saa unohtaa, että talousarvio ei ole ainoastaan väline, joka hyväksytään sen vuoksi, että seuraavalle vuodelle pitää olla ennakkoarvio.
So on the one hand we have forecasts and the enormous discrepancy between those forecasts and final out-turns, and on the other hand the fact that it is very much welcome when funds flow back.
On toisaalta ennakkoarvio ja valtava epäsuhta toteutettuihin hankkeisiin verrattuna ja toisaalta tietenkin se tosiasia, että palautuksiin ollaan tyytyväisiä.

Esimerkkejä "forecast"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
Bulgarian osalta huolemme koskevat lähinnä kahta seikkaa talousarvioennusteessa.
EnglishPayment take up has been well below that forecast during the last three years.
Varojen käyttöaste on ollut kolmen viime vuoden aikana paljon odotettua alhaisempi.
English2.5 %, of course, of the domestic demand is forecast for the next two years.
Kotimaisen kysynnän 2, 5 % on tietenkin ennuste seuraaville kahdelle vuodelle.
EnglishOriginally it was forecast that approximately ECU 5 000 per person would be available.
Alun perin ennustettiin, että käytettävissä olisi noin 5 000 ecua henkeä kohti.
EnglishA cynical forecast, instrumental in justifying a wrong and illegal war.
Tämä on kyyninen ennuste ja keskeinen keino perustella väärää ja laitonta sotaa.
EnglishThey forecast strong growth in consumption in the United States and China.
Maat ennustavat Yhdysvaltojen ja Kiinan kulutuksen kasvavan voimakkaasti.
EnglishBetween 2005 and 2030 it is forecast that some 20 million people will be lost.
Ennustetaan, että vuosien 2005 ja 2030 välisenä aikana menetetään noin 20 miljoonaa henkeä.
EnglishWe are in a time of crisis, and increases in the price of daily necessities are forecast.
Elämme kriisiaikaa, ja päivittäishyödykkeiden hintojen ennustetaan nousevan.
EnglishWe need, firstly, to forecast better the skills needed in the labour market.
Meidän on ensinnäkin ennakoitava paremmin, millaista osaamista työmarkkinoilla tarvitaan.
EnglishIt would also need to forecast productivity and efficiency in the spheres of production.
Mekanismi edellyttäisi myös tuottavuuden ja tehokkuuden ennustamista tuotantoaloilla.
EnglishThe current growth forecast of 2 % looks set to create even more unemployment.
Nykyisten 2 %: n kasvunäkymien aikana työttömyys uhkaa jopa kasvaa.
EnglishSatellites and telecommunications have been mentioned, and we could add the weather forecast.
On puhuttu satelliiteista ja televiestinnästä, ja mainittakoon myös säätiedotukset.
EnglishThe forecast budget of ECU 167 million for five years is derisory.
Viideksi vuodeksi määrätty 167 miljoonan ecun talousarvio on aivan naurettava.
EnglishIt is the nature of experiments that the results cannot be forecast with certainty.
Kokeiden luonteen mukaisesti tuloksia ei voida ennakoida varmasti.
EnglishToday there are 11, and I forecast that by 2002, there will be 15!
Nyt meillä on 11, ja ennustukseni on, että vuoteen 2002 mennessä meitä on 15!
EnglishA sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
Vuodeksi 2009 on ennustettu jyrkkää pudotusta, jopa yli 10:tä prosenttia BKT:sta.
EnglishWe feel it is important to be able to forecast the budget for the following year.
Meistä on tärkeää osata ennakoida seuraavan vuoden talousarvio.
EnglishThese programmes forecast the medium- and long-term positions of the various Member States.
Nämä ohjelmat ennakoivat eri jäsenvaltioiden keskipitkän ja pitkän aikavälin tilanteita.
EnglishI ask where then are the price increases which have been forecast by all these studies to come from?
Kysynkin mistä kaikissa tutkimuksissa ennustettujen hinnankorostusten pitäisi tulla?
EnglishThat range, the forecast with which they come once every six weeks to Washington, is published.
Tämä joka kuudes viikko Washingtoniin lähetettävä ennuste julkaistaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "forecast":

forecast
forecasting
weather forecast