"forbidden" - Suomenkielinen käännös

EN

"forbidden" suomeksi

EN forbidden
volume_up
{adjektiivi}

forbidden (myös: barred, illicit, prohibited)
Visits there by lawyers, the Red Cross and humanitarian organizations are forbidden.
Asianajajien, Punaisen Ristin ja humanitääristen järjestöjen käynnit on kielletty.
Discrimination means wanton use of resources and is forbidden by law.
Syrjintä on resurssien tuhlausta ja laissa kielletty.
In Luxembourg, the irradiation of food with the aim of preservation is actually forbidden.
Luxemburgissa elintarvikkeiden säteilyttäminen säilyvyyden parantamiseksi on kokonaan kielletty.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "forbidden":

forbidden

Esimerkkejä "forbidden"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMany arms sales would be forbidden under the code of conduct and rightly so.
Monet asekaupat kiellettäisiin käytännesääntöjen nojalla, mikä olisi aivan oikein.
EnglishTo take an example, Europe is too small to have forbidden areas for its citizens.
Esimerkiksi Eurooppa on liian pieni sisältääkseen kansalaisiltaan kiellettyjä alueita.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
Järjestöjen edustajat eivät esimerkiksi saa enää puhua lehdistölle tai antaa lausuntoja.
EnglishThe Government has also forbidden transfers of quotas between individuals.
Hallitus on myös kieltänyt kiintiöiden siirtämisen yksittäisten tuottajien välillä.
EnglishWhat is forbidden is to favour selected companies or industries with tax benefits.
Kiellettyä sen sijaan on suosia joitakin yrityksiä tai teollisuudenaloja veroetuuksilla.
EnglishSecondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
Toiseksi kiellettyjen aineiden luettelo ei saa pysäyttää teknologian kehittämistä.
EnglishIn the new proposal for the Treaty this will be effectively forbidden.
Tässä uudessa sopimusehdotuksessa tullaan rajavalvonta käytännössä kieltämään.
EnglishTherefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
Sen vuoksi rypäleammusten käyttö on selkeästi torjuttava ja kiellettävä.
EnglishConversion to Christianity is forbidden or even punishable by death.
Kääntyminen kristinuskoon on kiellettyä tai siitä rangaistaan jopa kuolemalla.
EnglishIt is important to make a clear distinction between what is forbidden and what is undesirable.
On tärkeätä tehdä ero sen välille, mikä on kiellettyä ja mikä ei ole toivottavaa.
English(NL) Mr President, it is forbidden to export waste to developing countries.
- (NL) Arvoisa puhemies, jätteiden vienti kehitysmaihin on kiellettyä.
EnglishWe were forbidden to speak about it at the Intergovernmental Conference.
Hallitusten välisessä konferenssissa oli kiellettyä puhua tästä asiasta.
EnglishI know it is forbidden, but I think it is actually quite fun, so it should be allowed.
Tiedän, että se on kiellettyä, mutta se on oikeastaan aika hauskaa, joten se pitäisi sallia.
EnglishAs an experiment, we have forbidden the use of such seed in the Vendée.
Olemme koemielessä kieltäneet näiden siementen käytön Vendéen läänissä.
EnglishThis is a French pear, but I will not eat it because it is forbidden to eat it here.
Tämä tässä on ranskalainen päärynä, mutta en syö sitä, koska sen syöminen täällä on kiellettyä.
EnglishThe Nanterre tribunal has forbidden the closure of the Vilvoorde factory to be proceeded with.
Nanterren tuomioistuin kielsi etenemästä Vilvorden tehtaan sulkemisasiassa.
EnglishIt was also mentioned by Frau Gebhardt that the cloning of human beings should be forbidden.
Jäsen Gebhardt mainitsi myös, että ihmisten kloonaus on kiellettävä.
EnglishIs the IPE4, which is still a 'forbidden city', something out of a science fiction novel?
Onko IPE4-rakennus, josta puhutaan vielä kuin " kielletystä kaupungista" , kuin tieteisromaani?
EnglishIn them, military personnel are forbidden to talk to foreigners.
Laeissa kielletään sotilaiden omaisia puhumasta ulkomaalaisten kanssa.
EnglishThe treaty does not say that it is forbidden to take on debts.
Perussopimuksessa ei sanota, että on kiellettyä ottaa velat vastuulleen.