EN

fly {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
fly (myös: bug)
60 million people, again in sub-Saharan Africa, are at risk from sleeping sickness via the tsetse fly.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa myös tsetse-kärpäsen levittämä unitauti uhkaa 60 miljoonaa ihmistä.
As we say in Ireland, you could bet on two flies going up a wall.
Kuten meillä Irlannissa sanotaan, vetoa voi lyödä kahdesta kärpäsestä seinällä.
The fly that bit the American Government, if I can put it like that, is more of an electioneering insect rather than a citrus fruit parasite from the Mediterranean.
Kärpänen, jos näin voi sanoa, joka on mennyt Yhdysvaltain hallitukseen, on pikemminkin ääntenkalastuskärpänen kuin Välimeren alueen sitrushedelmäkärpänen.
fly
2. Britannian-englanti

Esimerkkejä "fly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Näyttää siltä, että lentokieltoalueen perustaminen on avannut Pandoran lippaan.
EnglishThe fly in the ointment is the word 'possibly', which is in the Commission's draft.
Ehdotuksen tärvelee kuitenkin komission luonnoksessa oleva sana "mahdollisesti".
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Liettuassa liettualainen lentoyhtiö FlyLAL hakeutui myös konkurssiin tänä vuonna.
EnglishThe Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
Seitsemännen puiteohjelman on tarkoitus olla Lissabonin strategian vauhtipyörä.
EnglishRecently, it has been postulated that, for example, no one should fly any more.
Äskettäin on esimerkiksi väitetty, ettei kenenkään pitäisi enää käyttää lentokonetta.
EnglishIn order to fly the flag for democracy and human rights, we must be exemplary.
Demokratian ja ihmisoikeuksien viestin viejinä meidän on itse näytettävä esimerkkiä.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, I recently wanted to fly to China.
   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, halusin vähän aikaa sitten lentää Kiinaan.
EnglishHowever, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
Mietinnössä on kuitenkin yksi pieni kauneusvirhe, josta haluaisin huomauttaa.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
Toiseksi, kaikkien alusten kansallisuudesta riippumatta on toimitettava jätteensä.
EnglishAs Members of this Parliament we fly as part of our work; we are constantly in the air.
Tämän parlamentin jäseninä lentäminen on osa työtämme; olemme jatkuvasti ilmassa.
EnglishThe legal proceedings against the journalists fly in the face of every legal principle.
Toimittajia vastaan nostetut syytteet sotivat kaikkia oikeusperiaatteita vastaan.
EnglishIn what area did it live, or did it in fact fly through various different areas?
Millä reviirillä se oleskeli vai oleskeliko se jopa useilla reviireillä?
EnglishLet me tell you these are not fly-by-night dreams of someone in Parliament.
Sanon teille, että nämä eivät ole jonkun parlamentin jäsenen hämäräperäisiä unelmia.
EnglishWell, if you want to fly, it's good that you look at birds -- to be inspired by birds.
Tietenkin, jos haluat lentää on hyvä katsoa lintuja -- inspiroitua linnuista.
EnglishAll that needs to be done is to fly a bit less and perhaps do without a few luxuries.
On ainoastaan lennettävä hieman vähemmän ja luovuttava ehkä joistakin ylellisyyksistä.
EnglishThis report wants to wrap tourists in cotton wool, especially tourists who fly.
Mietinnössä kohdellaan silkkihansikkain erityisesti lentokoneella liikkuvia matkailijoita.
EnglishCurrently, more than four million passengers per year fly between Brazil and the EU.
Tällä hetkellä Brasilian ja EU:n välillä lentää vuosittain neljä miljoonaa matkustajaa.
English1:26 I was fortunate to join NASA and successfully propose an experiment to fly to Venus.
1:26 Onnistuin pääsemään NASAan ja ehdotukseni koelennosta Venukseen hyväksyttiin.
EnglishIn Russian, one would say: 'Kogda rak na gore svistnet', and in English: 'When pigs fly'.
Venäjäksi sanottaisiin "Kogda rak na gore svistnet" ja englanniksi "When pigs fly".
EnglishStage 4 would allow a European airline to fly from A to B within Canada.
Neljännessä vaiheessa eurooppalainen lentoyhtiö voi lentää Kanadan sisäisiä lentoja.