"flood" - Suomenkielinen käännös

EN

"flood" suomeksi

volume_up
flood {subst.}

EN flood
volume_up
{substantiivi}

volume_up
tulva {subst.}
This provision does not just apply to flood zones.
Tämä varotoimi ei koske ainoastaan tulva-alueita.
As far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
Ainakin viranomaisten mukaan tulva oli pahin 50 vuoteen.
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
flood (myös: deluge, ogygian deluge)
It would seem that some people, companies and countries are following an old, but modernised, saying: after me - after I have made a massive profit - the flood.
Vaikuttaa siltä, että eräät ihmiset, yritykset ja valtiot noudattavat vanhaa mutta nykyaikaistettua sanontaa: minun jälkeeni - sen jälkeen kun olen saanut valtavia voittoja - vedenpaisumus.

Esimerkkejä "flood"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
On tärkeää käsitellä tulvavahinkojen torjuntaa eurooppalaisesta näkökulmasta.
EnglishWe therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
Meidän on siis tukittava jätevirrat ja edistettävä tavaroiden pitkää käyttöikää.
EnglishWhat is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
Lisäksi pakolaistulva saattaa sytyttää uudelleen alueella kytevät jännitteet.
EnglishAt the same time, I warmly welcome the demand for enhanced natural flood prevention.
Olen samalla myös iloinen pyynnöstä vahvistaa luonnollisten tulvien torjuntaa.
EnglishThe first is an initial identification of the places where flood risks actually exist.
Ensimmäinen on niiden alueiden määrittäminen, joilla tulvariski on todellinen.
EnglishIn a world of increasingly open borders, the flood of refugees is not about to dry up.
. (FR) Maailmassa, jossa rajat avautuvat, pakolaisaallot eivät ole ehtymässä.
EnglishThe citizens of the European Union are not currently threatened by any flood of refugees.
Sillä Euroopan unionin kansalaisia ei tällä hetkellä uhkaa mikään pakolaisaalto.
EnglishWe also need to think very carefully about straightening rivers and about flood plains.
Lisäksi on harkittava tarkoin jokiuomien suoristamista ja tulvatasankojen luomista.
EnglishIn this particular case, the source over and over has been flood basalts.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa, lähde on ollut yhä uudelleen laakiopurkaus.
EnglishIf flood water were collected, it could be used to offset the impact of droughts.
Jos tulvavettä kerättäisiin, sitä voitaisiin käyttää kuivuuden vaikutusten lieventämiseen.
EnglishThe report downplays the risk of floods and the need to take flood protection measures.
Mietinnössä vähätellään tulvariskiä ja tarvetta toteuttaa tulvasuojelutoimenpiteitä.
EnglishIt is high time that this change of approach transformed our flood defence strategies.
On korkea aika, että lähestymistavan muutoksella muutetaan tulvasuojelustrategiaamme.
EnglishOne of them is the field of water management, complete with flood control.
Yksi niistä on vesivarojen hallinta, johon liittyy myös tulvien torjuminen.
EnglishI believe it is one of the most serious flood disasters we have had in our country.
Uskon, että tämä on yksi pahimmista tulvista, joita maassamme on koettu.
EnglishChryslers will flood Europe; there will be fewer Renaults, fewer Mercedes, fewer Fiats.
Chryslerit valtaavat Euroopan, ja Renaulteja, Mercedeksiä ja Fiateja on yhä vähemmän.
EnglishThere can be no doubt that we must do something to prevent these flood disasters.
Ei ole epäilystäkään siitä, että meidän on tehtävä jotain tulvakatastrofien ehkäisemiseksi.
EnglishIn the future, there will be a flood of English-speaking people; the economy needs them.
Tulevaisuudessa tulee olemaan joukko englantia puhuvia ihmisiä, mitä talous vaatiikin.
EnglishWe will then see a flood of companies entering the EU and the growth of employment in the EU.
Tämän jälkeen EU:n alueelle tulvii yrityksiä ja työllisyys lisääntyy huomattavasti.
EnglishIn this way, successes were achieved in preventing loss of life and much worse flood damage.
Näin onnistuttiin ehkäisemään ihmishenkien menetys ja paljon pahemmat tulvavahingot.
EnglishIt therefore went without saying that Europe had to respond to the flood problem.
Näin ollen oli selvää, että EU:n oli reagoitava tulvaongelmaan.