EN floating
volume_up
{adjektiivi}

floating (myös: buoyant)
Poland is an example of a country with a floating exchange rate.
Puola on esimerkki maasta, jolla on kelluva vaihtokurssi.
We believe instead that those countries that are members of the EU but have not joined the monetary union should maintain a regime with a floating exchange rate.
Mielestämme maiden, jotka ovat EU:n jäseniä mutta eivät ole liittyneet rahaliittoon, pitäisi sen sijaan säilyttää kelluva valuuttakurssijärjestelmä.
No one has any confidence in the euro, which is no longer a floating currency.
Kukaan ei luota euroon, joka ei ole enää kelluva vaan uppoava valuutta, yhtään sen enempää kuin Euroopan raha-asioita hoitaviin viranomaisiinkaan.
floating (myös: alternating)
floating (myös: movable, moving, nomadic)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "floating":

floating
float

Esimerkkejä "floating"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere is one question constantly floating round the European Union: Quo vadis Europa?
Euroopan unionin yhteydessä nousee jatkuvasti esiin kysymys: Quo vadis Europa?
EnglishSuch fluctuations are inevitable in a floating exchange rate system.
Tällaiset heilahtelut ovat kelluvien valuuttakurssien järjestelmässä väistämättömiä.
EnglishWithout codification, we are floating in a sea of documents and decisions.
Ilman kodifiointia ajelehdimme asiakirjojen ja päätösten meressä.
EnglishThe only thing missing was little angels floating by chirping and it would be perfect.
Siitä ei puuttunut kuin pieniä enkeleitä, jotka lentelevät ja joiden siivet sanovat suih, suih.
EnglishWe're seeing them in the Beaufort Sea, floating in the open ocean where the ice has melted out.
Näemme niitä Beaufortinmerellä kellumassa avomerellä jään sulettua pois.
EnglishWe have to avoid the unreasonable fears that seem to be floating around in some people's minds.
Meidän on vältettävä järjettömiä pelkoja, joita ihmisillä tuntuu olevan.
EnglishAll the mountains and the continents are kind of floating around on top of the Earth, you know?
Vuoret ja mantereet kelluvat ympäriinsä maapallon pinnalla, tiedättehän?
EnglishNor is it helpful to have Member States floating the idea of a two-speed Europe.
Ei ole hyötyä myöskään siitä, että jotkin jäsenvaltiot pitävät elossa ajatusta kaksinopeuksisesta Euroopasta.
EnglishOptical illusions, planets of grass floating in impossible summer skies, and homages to M.C.
Optiset illuusiot, ruohoplaneetat leijumassa mahdottomilla kesätaivailla ja kunnianosoitukset M.C.
EnglishBut I was just floating there waiting for my heart to stop, just waiting.
Kelluin vain ja odotin sydämeni pysähtyvän, vain odotin.
EnglishAll the necessary measures would be taken, double hulls, breaking up pieces of floating wreckage, etc.
Kaikki säännökset toteutetaan, kaksinkertaiset rungot, kelluvien hylkyjen romuttaminen jne.
English14:27 But in practice, I would do it face down, floating on the pool.
14:27 Harjoittelin kasvot alaspäin kelluen altaassa.
EnglishThis is how we have discussed matters since the establishment of the floating exchange rate system.
Tällä tavalla olemme keskustelleet asioista kelluvan valuuttakurssijärjestelmän käyttöönoton jälkeen.
EnglishIt could very well be that there have been personal views, assessments or estimates floating around.
On hyvin mahdollista, että liikkeellä on ollut henkilökohtaisia mielipiteitä, arviointeja tai arvioita.
EnglishMy next comment concerns the so-called floating trawl.
Haluan lisäksi huomauttaa niin kutsutusta ajoverkosta.
EnglishIn North Africa 10 factories are currently being built to produce floating glass for the European market.
Pohjois-Afrikassa rakennetaan parhaillaan kymmentä tehdasta kelluvan lasin tuottamiseksi Euroopan markkinoille.
English(Laughter) Now I've got four or five penguins floating around my head, and I'm just sitting there shooting away.
(Naurua) Pääni ympärillä kellui nyt neljästä viiteen kuollutta pingviiniä ja minä vain jatkan kuvaamista.
EnglishThere are so many different concepts floating about.
Asiasta liikkuu niin monia erilaisia käsityksiä.
EnglishThe other problem was the suit was so buoyant that they had to strap my feet in to keep me from floating up.
Toinen ongelma oli pukuni, joka kellui niin, että heidän piti sitoa jalkani estääkseen minua kohoamasta pinnalle.
EnglishThere is simply too much money floating around.
Rahaa on yksinkertaisesti liian paljon liikkeellä.