EN

flexible {adjektiivi}

volume_up
Consequently, the flexible mechanism is not as flexible as it ought to be.
Joustava mekanismi ei tästä syystä ole niin joustava kuin sen pitäisi olla.
I have been flexible, just as the Directive is flexible.
Olen ollut joustava, aivan kuten direktiivikin on joustava.
A flexible trade policy and reliable rules are conducive to stability.
Joustava kauppapolitiikka ja luotettavat säännöt edistävät vakautta.

Esimerkkejä "flexible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis requires a new way of thinking when it comes to flexible finance solutions.
Tämä edellyttää joustavien rahoitusratkaisujen osalta uudenlaista ajattelutapaa.
EnglishI urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
Hyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.
EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
Kyse on sen varmistamisesta, että meillä tosiaan voi olla joustavat työmarkkinat.
EnglishThe Council of Environmental Ministers, however, proved insufficiently flexible.
Ympäristöministerien neuvosto ei kuitenkaan osoittanut riittävää joustavuutta.
EnglishMore funding should be allocated to the ESF and it should become more flexible.
ESR:lle olisi osoitettava enemmän rahoitusta, ja siitä olisi tehtävä joustavampi.
EnglishOn the reform measures, several colleagues have mentioned flexible labour markets.
Uudistustoimien osalta ovat eri jäsenet maininneet työmarkkinoiden joustavuuden.
EnglishWe need reliable protection for atypical and flexible employment relationships.
Me tarvitsemme epätyypillisten ja joustavien työsuhteiden luotettavaa suojelua.
EnglishWe should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Meidän on oltava joustavia ja seurattava kehitystä siinä, kuinka maksu määritetään.
EnglishThe Commission also supports the proposed flexible period of validity of the card.
Komissio hyväksyy myös ehdotuksen, joka koskee kortin joustavaa voimassaoloaikaa.
EnglishIs it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Onko taantuman aikana parempi pitää yllä kiinteää vai kelluvaa valuuttakurssia?
EnglishJust take one example from one industry, the raw materials for flexible foam.
Otetaan teollisuudesta pelkästään yksi esimerkki, joustavan vaahdon raaka-aineet.
EnglishMicrosoft provides you with flexible ways to try and purchase these products.
Microsoft tarjoaa joustavan tavan näiden palveluiden kokeiluun ja hankkimiseen.
EnglishCuts in working hours should come on a voluntary basis in a flexible labour market.
Työajan lyhennysten on joustavilla työmarkkinoilla tultava vapaaehtoista tietä.
EnglishBut even small steps are necessary in order to ensure flexible transportation.
Mutta pienetkin askeleet ovat tarpeen joustavien kuljetusten varmistamiseksi.
EnglishIt is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible.
Arvoisa puhemies, on myönteistä, että voimme olla joustavia tämän sääntelyn osalta.
EnglishIt must become more flexible and more responsible to labour market conditions.
Siitä on tehtävä joustavampi ja sellainen, että se reagoi työmarkkinaoloihin.
EnglishThese children should be provided as much as possible with flexible learning settings.
Näille lapsille olisi tarjottava mahdollisimman joustavat oppimismahdollisuudet.
EnglishI urge the Commission and the Council to be flexible and show some compassion.
Pyydän komissiota ja neuvostoa olemaan joustavia ja osoittamaan myötätuntoa.
EnglishThe flexible mechanisms of the Kyoto Protocol are merely additional mechanisms.
Kioton pöytäkirjan joustomekanismit tulevat kysymykseen vain täydennyksenä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flexible":

flexible
flexibility
flexibleness