EN

flag {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
flag (myös: switch, ticket)
In March, that flag was raised alongside our white, red and white national flag.
Maaliskuussa tuo lippu nostettiin maamme punavalkoisen lipun rinnalle.
Are we going to take the flag down or is this meeting going to be considered illegal?
Onko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi?
Let us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.
Auttakaamme kaikki kohottamaan EU:n lippu kaikkialle Kyprokseen mahdollisimman pian.
2. Kasvitiede
3. Rakennusala

Esimerkkejä "flag"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Kotimaassani koulut tekevät fantastista työtä Vihreä lippu -ohjelman yhteydessä.
EnglishWell, Baroness Ashton, on Mr Bouazizi's coffin there was no green flag of Islam.
Hyvä paronitar Ashton, Mohammed Bouazizin arkulla ei ollut Islamin vihreää lippua.
EnglishI would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
Haluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
EnglishIn 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
Vuonna 2004 Pohjois- ja Etelä-Korea marssivat Ateenan stadionilla saman lipun alla.
EnglishLet us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.
Auttakaamme kaikki kohottamaan EU:n lippu kaikkialle Kyprokseen mahdollisimman pian.
EnglishThe ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
Jäsenvaltioiden valmiutta puolustaa kansallisia yhtiöitään ei saisi vähentää.
EnglishThe poster also depicts euro notes and coins, as well as each country’s flag.
Julisteessa esitellään myös eurosetelit ja -kolikot sekä kaikkien EU-maiden liput.
EnglishClick the email message, open the app commands, and then tap or click Flag.
Valitse sähköpostiviesti, avaa sovelluskomennot ja napauta tai valitse Merkitse.
EnglishIn order to fly the flag for democracy and human rights, we must be exemplary.
Demokratian ja ihmisoikeuksien viestin viejinä meidän on itse näytettävä esimerkkiä.
EnglishWe no longer had our own flag or national anthem, and our capital city was Moscow.
Meillä ei enää ollut omaa lippua eikä kansallislaulua, ja pääkaupunkimme oli Moskova.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
Toiseksi, kaikkien alusten kansallisuudesta riippumatta on toimitettava jätteensä.
EnglishI cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
En voi kieltää ajoverkkojen käyttöä Japanin lipun alla kulkevilta tai muilta aluksilta.
EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Heillä on myös valtion asemaa osoittavia symboleja, kuten erillinen valuutta ja lippu.
EnglishFifteen of them were the right way up but the Union flag was upside-down.
15 niistä oli oikein päin, mutta Yhdistyneen kuningaskunnan lippu oli väärin päin.
EnglishThe fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Kalastussopimus Argentiinan kanssa tukee siirtoja Argentiinan lipun alle.
EnglishIn March, that flag was raised alongside our white, red and white national flag.
Maaliskuussa tuo lippu nostettiin maamme punavalkoisen lipun rinnalle.
Englishfirstly, the responsibilities of the state under whose flag the vessel is sailing;
ensinnäkin sen valtion vastuu, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii,
EnglishAre we going to take the flag down or is this meeting going to be considered illegal?
Onko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi?
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Real Madridilla, espanjalaisella jalkapallojoukkueella, on lippu ja hymni.
EnglishBeside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
Ripustimme jokaiseen virastoon jokaisen Georgian lipun viereen EU:n lipun.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flag":

flag