EN fix
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

2. Arkikielinen

volume_up
ratkaisu {subst.}
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Tämä halpamainen ratkaisu on vastakohta juuri sille, mitä Euroopan unionin tulisi edustaa.
Se ei ole nopea ratkaisu.
All of these and more are needed, but not the illusion that quick, short-term budget fixes are an answer.
Kaikki tämä ja vielä enemmän on tarpeen; emme kuitenkaan tarvitse sitä harhakuvaa, että nopeat lyhyen ajan budjettisuunnitelmat ovat ratkaisu.
volume_up
vastaus {subst.}
fix
volume_up
pulma {subst.} [ark.]
fix
volume_up
dilemma {subst.} [ark.]
fix
volume_up
liemi {subst.} [ark.]
fix
volume_up
piikki {subst.} [ark.] (huumeesta)
fix
volume_up
annos {subst.} [ark.] (huumeesta)

Esimerkkejä "fix"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Puhemiehelle annetaan 116 artiklassa valta määrittää muu kuin tunnin määräaika.
EnglishUnder System and Security, tap or click Fix problems with Windows Update.
Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdasta Korjaa ongelmat Windows Updaten avulla.
EnglishSearch the Windows support forum for info about applying a registry fix.
Etsi Windowsin tukikeskustelupalstalta tietoja rekisterin korjausten tekemisestä.
EnglishThis would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Jokaisen valtion oikeutta määrätä veroista ja kantaa niitä loukattaisiin vakavasti.
EnglishThe ham, the salami in the sandwich which the United States of America wants to fix?
Olemmeko vain kinkku tai salami voileivässä, jonka Amerikan yhdysvallat haluaa koota?
EnglishIt is therefore my fervent hope that it will be possible to fix a date in December.
Sen vuoksi toivon kovasti, että voimme päättää päivämäärästä joulukuussa.
EnglishIf running the Fix It wizard doesn't solve the problem, refer to the following list:
Jos ohjatun korjaustoiminnon suoritus ei ratkaise ongelmaa, käy läpi seuraava luettelo:
EnglishYou might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Saatat pystyä korjaamaan ongelman tekemällä Windows XP:n korjausasennuksen.
EnglishOtherwise, the disk check will simply report problems but not fix them.
Muussa tapauksessa levyn tarkistus vain ilmoittaa ongelmista, mutta ei korjaa niitä.
EnglishIf Fix Red Eye doesn’t appear to have any effect on your picture, the eyes might be too dark.
Jos punasilmäisyyden korjaus ei vaikuta kuvaan, silmät voivat olla liian tummat.
EnglishUnder System and Security, click Fix problems with Windows Update.
Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdasta Korjaa ongelmat Windows Updaten avulla.
EnglishIf the troubleshooter doesn't fix the problem, try changing the theme back to an Aero theme.
Jos vianmääritys ei ratkaise ongelmaa, yritä vaihtaa teema takaisin Aero-teemaksi.
English(Laughter) You can't put a video of myself in front of me and expect me not to fix my hair.
(Naurua) Et voi laittaa eteeni videota itsestäni ja olettaa, etten korjaa hiuksiani.
EnglishPresident Barroso said earlier, 'If it ain't broke, don't fix it'.
Puheenjohtaja Barroso sanoi aikaisemmin, että ”jos ne toimivat, älä korjaa niitä”.
EnglishThere is a saying in English: 'If it ain't broken, don't fix it.'
Englanninkielisessä sananlaskussa todetaan: "If it ain't broken, don't fix it."
EnglishSometimes the best way to fix a problem is to have someone show you how.
Joskus on parasta pyytää jotakuta näyttämään konkreettisesti, kuinka ongelma ratkaistaan.
EnglishOnce the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
Kun ilmasto on pilalla, se on pilalla ikuisesti, emmekä pysty sitä enää korjaamaan.
EnglishIt will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Sen nojalla yleinen vähimmäistaso on 15 prosenttia vuoden 2015 loppuun asti.
EnglishOtherwise, the disk check will report problems but not fix them.
Muussa tapauksessa levyn tarkistus ilmoittaa ongelmista, mutta ei korjaa niitä.
EnglishThis is an absolutely essential concept that we should fix in our minds.
Tämä on olennainen seikka, joka meidän olisi ehdottomasti muistettava.