EN

fit {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "fit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
On hämmästyttävää, että komissio on voinut hyväksyä sen nykyisessä muodossaan.
EnglishThe question I want clarified is: where does sustainable development fit into this?
Haluan kuitenkin saada selville, mikä on kestävän kehityksen asema kaikessa tässä.
EnglishThis is why comments concerning personnel do not really seem to fit in here.
Siksi suurin osa henkilöstöä koskevista huomautuksista ei mielestäni kuulu tähän.
EnglishThey are not on the agenda now, but we must, as a matter of form, fit them in.
Ne eivät kuitenkaan ole nyt esityslistalla, mutta ne on kuitenkin lisättävä siihen.
EnglishIf you want to enlarge the European Union, you have to make it fit for enlargement.
Jos Euroopan unionia halutaan laajentaa, se on saatava valmiiksi sitä varten.
EnglishThere are occasions when "a one size fits all" economic model does not fit.
On tilanteita, joissa yksi, kaikkiin tapauksiin sovellettava talousmalli ei toimi.
EnglishThis does not fit in with the interpretation of Aarhus, so it could present problems.
Tämä ei ole Århusin yleissopimuksen mukaista, joten se voi aiheuttaa ongelmia.
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Paikalliset ihmiset tietävät, mistä kenkä puristaa ja miten asia voidaan taas korjata.
EnglishSport is a public social commodity and it does not fit in with the profit rationale.
Urheilu on julkinen ja sosiaalinen hyödyke, johon ei sovi voiton tavoittelu.
EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Vietin ison osan elämästäni yrittäen olla oma itseni ja kuulua joukkoon samaan aikaan.
EnglishGreen technologies are not reflected enough, though some are not fit for purpose.
Vihreä teknologia ei ole riittävän hyvin esillä, tosin osa ei ole tarkoituksenmukaista.
EnglishThis is where economic growth and a social model fit together very well.
Tässä tapauksessa talouskasvu ja yhteiskuntamalli sopivat oikein hyvin yhteen.
EnglishBe that as it may, Mr Kindermann has seen fit to suggest two improvements.
Kuitenkin Kindermann katsoi tarpeelliseksi esittää kahdessa tapauksessa parannuksia.
EnglishIn short, we must make the rural environment attractive and fit to live in.
Meidän on siis tehtävä maaseutuympäristöstä houkutteleva ja elinkelpoinen.
EnglishI understand that that amendment did not fit in the legislation as it stood.
Ymmärrän, että kyseinen tarkistus ei sellaisenaan sopinut lainsäädäntöön.
EnglishYou can't upload the file because it doesn't fit in your available storage space.
Tiedostoa ei voi ladata palvelimeen, koska se ei mahdu saatavilla olevaan tallennustilaan.
EnglishHow do Mediterranean energy transport policies fit into the maritime strategy?
Miten energiansiirtosuunnitelmat Välimerellä liitetään meristrategiaan?
EnglishI always wonder how you manage to fit in a reference to a referendum.
Minua ihmetyttää aina, miten saatte ujutettua puheenvuoroonne kansanäänestyksen.
EnglishIt is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Lakeja ei voida säätää sen perusteella, että tiede halutaan sovittaa asetuksen mukaiseksi.
EnglishThat was inventive as ever, in terms of making the subject fit the item on the agenda.
Tuo oli tähän mennessä kekseliäin tapa saada asia sopimaan esityslistalle.