EN fish
volume_up
{substantiivi}

fish (myös: seafood)
volume_up
kala {subst.}
Fish caught off Europe's shores is frozen and then shipped to China.
Euroopan rannikolla pyydetty kala jäädytetään ja kuljetetaan laivalla Kiinaan.
It is an important sector, and fish is an important part of our diet.
Kyse on tärkeästä alasta, ja kala on tärkeä osa ruokavaliotamme.
Which region has the greatest natural fish and shellfish resources, that must be protected?
Millä alueella on suurimmat kala- ja äyriäisvarat, joita on suojeltava?
fish

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fish":

fish
English
Fish

Esimerkkejä "fish"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävien kalakantojen ylläpitäminen.
EnglishWe cannot expect a country like the Comoros to know what fish has been taken out.
Joten emme voi odottaa Komorien kaltaisen maan tietävän, mitä kalaa on kalastettu.
EnglishWe need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
Kalantuonti on välttämätöntä, mutta väittäisin, että ei mihin hintaan tahansa.
EnglishI do not quite know whether I should support the seals, the fish or the people.
En oikein tiedä, pitäisikö minun asettua hylkeiden, kalojen vai ihmisten puolelle.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Joesta on kadonnut toistaiseksi 11 kalalajia, ja 13 lajia on vakavasti uhattuna.
EnglishFish meal is used mainly as animal feed in the poultry and pig-rearing sectors.
Kalajauhoa käytetään enimmäkseen ravinnon tuotannossa siipikarjaa ja sikoja varten.
EnglishAccording to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Mietinnön mukaan 60 prosenttia Euroopassa kulutetusta kalasta tuodaan muualta.
EnglishIf we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
Jos haluamme jälkeläistemme pääsevän maistamaan kalaa, valvonta on hyvin tärkeää.
EnglishOver the next 50 years, for example, fish stocks are threatened with collapse.
Viidenkymmenen seuraavan vuoden aikana muun muassa kalakantoja uhkaa romahdus.
EnglishVote for the motion, therefore, and you will see how many fish Europe catches!'
Äänestä mietinnön puolesta, niin näet, miten paljon Euroopassa kalastetaan!"
EnglishThe known benefits of eating one portion of oily fish outweigh any possible risks.
Rasvaisen kalan syömisen tunnetut edut ovat merkittävämpiä kuin mahdolliset riskit.
EnglishWhat is so special about eel is that it is both a freshwater and salt water fish.
Ankeriaan tekee erikoiseksi se, että se elää sekä makeassa että suolaisessa vedessä.
EnglishEveryone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
Kaikki parlamentissa tietävät, että kalakannat hupenevat nopeasti ympäri EU:ta.
EnglishFisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
Silakkaa ihmisravinnoksi pyytävät kalastajat saavat vähemmän ja pienempää kalaa.
EnglishIt is unclear whether this has truly positive effects on fish stocks or not.
Ei ole selvää, vaikuttaako tämä tosiasiassa myönteisesti kalakantoihin vai ei.
EnglishFish stocks are a truly natural resource and should be renewable for all time.
Kalakannat ovat todellinen luonnonvara, ja niiden pitäisi olla ikuisesti uudistuvia.
EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
EnglishThe main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
Pääongelma tämän kannan kohdalla on pyydettyjen kalanpoikasten suuri osuus.
EnglishThose who buy eco-labelled fish also want to know that the stock is not threatened.
Ympäristömerkityn kalan ostajat haluavat myös tietää, ettei kalakanta ole uhattuna.
EnglishSeals are not killed for food; they are not really killed to protect fish stocks.
Hylkeitä ei tapeta ruoan vuoksi. Niitä ei oikeasti tapeta kalakantojen suojelemiseksi.