"first-rate" - Suomenkielinen käännös

EN

"first-rate" suomeksi

EN

first-rate {adjektiivi}

volume_up
Otherwise, I think that this is a really first rate proposal.
Muuten katson, että ehdotus on aivan erinomainen.
It is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue.
On hienoa, että meillä on ollut tämän asian esittelijänä alan erinomainen asiantuntija.
Hänen mietintönsä on erinomainen.
I hope that you and your first-rate team will be more successful.
Toivon, että te ja ensiluokkainen tiimimme onnistutte tässä edeltäjiänne paremmin.
And, above all, the internal market is a first-rate programme for making European businesses fit for global competition.
Ennen kaikkea sisämarkkinat ovat ensiluokkainen ohjelma eurooppalaisten yritysten muokkaamiseen maailmanlaajuiseen kilpailuun sopivaksi.
This detailed report by Mr Sterckx, to whom many thanks for his excellent work, provides a first-rate basis on which to do this.
Hänen yksityiskohtainen mietintönsä on ensiluokkainen perusta analysoinnille.

Esimerkkejä "first-rate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is difficult to predict how history will eventually rate the first day of May in 2004.
On vaikea ennustaa, miten historia lopulta arvioi toukokuun 1. päivää vuonna 2004.
EnglishAt present the first-weight rate charge is the same for domestic and EU post.
Tällä hetkellä ensimmäisen painoluokan maksu on sama kotimaan ja EU: n laajuiselle postille.
EnglishI hope that you and your first-rate team will be more successful.
Toivon, että te ja ensiluokkainen tiimimme onnistutte tässä edeltäjiänne paremmin.
EnglishIt is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue.
On hienoa, että meillä on ollut tämän asian esittelijänä alan erinomainen asiantuntija.
EnglishWe have now obtained a first-rate enumeration of a variety of measures.
Olemme nyt saaneet täydellisen luettelon erilaisista toimista.
EnglishAll of these latter believe that they have come up with a first-rate idea for a reform of the sugar market.
Nämä kaikki luulevat keksineensä ensiluokkaisen tavan uudistaa sokerimarkkinoita.
Englishkeep your information private and keep ads at a bare minimum, the first-rate spam filters on Outlook.com
pitää tietosi yksityisinä ja mainokset minimissään, Outlook.comin
EnglishHowever, I believe we have a first-rate chance of success.
Uskon kuitenkin, että meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä.
EnglishMr President, Mr Lange has produced a first-rate report, which is no less than we would expect of him.
Arvoisa puhemies, kollega Lange on täysin odotusten mukaisesti saanut aikaan erinomaisen mietinnön.
EnglishMany thanks to all my fellow workers, whom I congratulate on doing a difficult and first-rate job.
Suuret kiitokset kaikille kollegoilleni, joita kiitän tämän vaikean työn suorittamisesta ensiluokkaisesti.
EnglishI think this country deserves and, furthermore, needs the sort of first-rate care and assistance the EU has to offer.
Mielestäni tämä maa ansaitsee ja tarvitsee myös unionin erinomaisen huolenpidon ja avun.
EnglishI have to say that my task has been made much easier by the first-rate work of the current Council Presidency.
Minun on sanottava, että neuvoston puheenjohtajan tasokas työ on tehnyt työstäni paljon helpompaa.
EnglishThat is exactly what makes the system first-rate.
Juuri se tekee tästä järjestelmästä oikein hyvän järjestelmän.
EnglishOtherwise, I think that this is a really first rate proposal.
Muuten katson, että ehdotus on aivan erinomainen.
EnglishSo it is perhaps no wonder that he was asked to be rapporteur and that he has produced such a first-rate report.
Sikäli ei ollut mikään ihme, että hänet nimettiin esittelijäksi ja että hän laati erinomaisen mietinnön.
EnglishThis is a first-rate, liberalising improvement and it shows that the EU too is capable of major reforms.
Tämä on erinomainen liberaalinen parannus ja se osoittaa, että suuria uudistuksia voidaan tehdä myös EU:n sisällä.
EnglishFirst of all, my thanks to the rapporteur, Mr Adam, for his first-rate and above all constructive report.
komissio.- (NL) Haluaisin aluksi kiittää esittelijää, herra Adamia, hänen erinomaisesta ja ennen kaikkea rakentavasta mietinnöstään.
EnglishIn conclusion I should like to congratulate our rapporteur Mrs Laperrouze on, I believe, a first-rate and balanced report.
Lopuksi haluaisin kiittää esittelijäämme Anne Laperrouzea mielestäni ensiluokkaisesta ja tasapainoisesta mietinnöstä.
EnglishI should like to thank the Luxembourg presidency for its work, which has been both highly professional and of first-rate quality.
Kiitän puheenjohtajavaltio Luxemburgia sen työstä, joka on ollut sekä erittäin ammattitaitoista että ensiluokkaista.
EnglishI would also like to thank Mr Eneko Landaburu and all of the Directorate-General for Enlargement for their dedication and first-rate work.
Haluan myös kiittää Eneko Landáburua ja koko laajentumisen pääosastoa omistautumisesta ja erinomaisesta työstä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "first-rate":

first-rate

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "first-rate" suomeksi

first adjektiivi
rate substantiivi
first mate substantiivi
flow rate substantiivi
Finnish
tax rate substantiivi