EN

fine {substantiivi}

volume_up
fine (myös: amercement)
Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Sakko on usein hyvin alhainen verrattuna käteiskassasta nostettuun hyötyyn.
In some cases, a fine of EUR 5 000 may also be imposed.
Joissakin tapauksissa voidaan myös määrätä 5 000 euron sakko.
The money would have been taken out of football if there had been a heavier fine.
Jalkapalloilulta olisi viety rahaa, jos sakko olisi ollut ankarampi.
He was fined and had to go through disciplinary action.
Hänelle määrättiin sakkorangaistus, ja hän joutui kurinpitotoimien kohteeksi.

Esimerkkejä "fine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishMr President, first of all I should like to thank Mrs Lööw for her fine report.
Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää rouva Lööwiä hyvästä mietinnöstä.
EnglishI sincerely thank the rapporteur for her fine ability to listen and synthesise.
Kiitän esittelijää vilpittömästi hänen kyvystään kuunnella ja yhdistellä asioita.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Haluan lisäksi kertoa, että tohtori Filip Adwent oli hieno esimerkki uskovaisesta.
EnglishPollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
Hiukkasten ja ammoniakin aiheuttama saastuminen on hyvin vaikeasti käsiteltävää.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
Esittelijä Oostlander vastustaa Alankomaiden sallivaa käytäntöä, ei se mitään.
EnglishWe do not need any more fine words or proud declarations. Action is what we need.
Emme tarvitse enempiä kauniita sanoja tai ylpeitä julistuksia vaan toimintaa.
EnglishThat is fine, and I accept that, as I also accept them as very good colleagues.
Tämä on hienoa ja hyväksyttävää, ja hyväksyn heidät oikein hyvinä kollegoina.
EnglishOur citizens will not be satisfied with symbols and fine declarations alone.
Kansalaisia ei voida tyydyttää ainoastaan symboleilla ja kauniilla selityksillä.
English, Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur for a fine report.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää hyvästä mietinnöstä.
EnglishThe one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine.
Kurkkua saava apina, huomatkaa, että ensimmäinen kurkkupala maittaa ihan hyvin.
EnglishThat is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
Mutta sitten ei pidä syyttää minua joskus myöhemmin, että minä en tee työtäni.
EnglishThe recommendation for second reading, as presented to plenary, is a fine document.
Täysistunnon käsiteltävänä oleva suositus toiseen käsittelyyn on mainio asiakirja.
EnglishPerhaps unlike my colleagues, however, I personally think that it is just fine.
Kenties kollegoistani poiketen olen sitä mieltä, että tämä asia on kunnossa.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Asianomaisia ei pidä päästää sakoilla; kyseinen toiminta vaatii vankeusrangaistuksen.
EnglishThe difficult part is and has always been to translate the fine words into action.
Vaikeutena on nyt ja on aina ollut kauniiden sanojen muuttaminen toiminnaksi.
EnglishThose are fine words, but where are the resources and where is the debt relief?
Nämä ovat kauniita sanoja, mutta missä ovat resurssit ja missä on velkojen huojennus?
EnglishWe have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.
Yhteisen seikkailumme merkittävä ja miellyttävä hahmo on poistunut keskuudestamme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fine":

fine