EN

final {substantiivi}

volume_up
Mr President, the biggest event in the football calendar in Britain is the FA cup final.
Arvoisa puhemies, suurin tapahtuma Ison-Britannian jalkapallokalenterissa on FA-cupin loppuottelu.
I refer not to the World Cup, the final of which will have been contested between England and Ireland long before 6 July, but to the tour de France.
En viittaa nyt jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin, joiden loppuottelu on käyty Englannin ja Irlannin välillä jo kauan ennen 6:tta heinäkuuta, vaan tarkoitan Ranskan ympäriajoa.
The finals of this competition took place in Tallinn on 17 May 2011.
Loppukilpailu käytiin Tallinnassa 17.5.2011.
final
0:11 The night before I was heading for Scotland, I was invited to host the final of "China's Got Talent" show in Shanghai with the 80,000 live audience in the stadium.
0:11 Iltana ennen lähtöäni Skotlantiin minut kutsuttiin Shanghaihin juontamaan "China's Got Talent" -show'n finaali, jota tuli katsomaan 80 000 hengen live-yleisö.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "final":

final

Esimerkkejä "final"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
Arvoisa puhemies, en voi muuta kuin yhtyä Göteborgin loppuasiakirjan päätelmiin.
English. - (LV) I voted in favour of the final version of Mrs Fajon's report.
kirjallinen. - (LV) Äänestin Tanja Fajonin mietinnön lopullisen version puolesta.
EnglishI believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council.
Uskon, että meidän on mahdollista päästä lopullisiin sopimuksiin neuvoston kanssa.
EnglishThe Baia Mare Task Force' s final report reaffirmed the need for these measures.
Baia Mare -työryhmän loppuraportissa vahvistettiin näiden toimien välttämättömyys.
EnglishMany problems still have to be sorted out before a final solution is achieved.
Monia ongelmia on vielä ratkaistava, ennen kuin lopulliseen ratkaisuun päästään.
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Äänestin tämän mietinnön puolesta, jota ei hyväksytty lopullisessa äänestyksessä.
EnglishWe still do not have the final division between the first and the third pillar.
Lopullista jakoa ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä ei ole vieläkään tehty.
EnglishLet me address a final point because we will be voting on the subject this week.
Saanen esittää vielä viimeisen näkökohdan, koska äänestämme asiasta tällä viikolla.
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Ensimmäinen niistä koskee vuoden 2006 lopullisen tilinpäätöksen luotettavuutta.
EnglishFinally, I should like to wish Mr Florenz luck in drawing up the final report.
Lopuksi toivotan Karl-Heinz Florenzille onnea lopullisen mietinnön laatimiseen.
EnglishIn the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
Arvioitaessa asiaa tarkemmin asetuksen sisällössä ei niinkään ole mitään väärää.
EnglishThis had a catalytic effect on the final vote during the conciliation procedure.
Tämä muuten nopeutti huomattavasti ratkaisun löytymistä sovittelumenettelyn aikana.
EnglishDuring this final stage of discussions, we still have three points to tackle.
Keskustelujen viimeisen vaiheen aikana meidän on ratkaistava vielä kolme kohtaa.
EnglishGiving up in the face of such chaos would be the final nail in Haiti’s coffin.
Jos nyt luovutamme tämän kaaoksen edessä, lyömme viimeisen naulan Haitin arkkuun.
EnglishThis brings me to my final point, Mr President-in-Office: the quality of work.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sitten tulen viimeiseen asiaani: työn laatuun.
EnglishOf course we shall take their opinion into account before our final proposal.
Me otamme tietenkin huomioon heidän mielipiteensä ennen lopullista ehdotustamme.
EnglishWe therefore voted by a majority against the final proposal, which was rejected.
Äänestimme tämän vuoksi enemmistöllä lopullista ehdotusta vastaan, ja se hylättiin.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Odotamme edelleen lopullisia tuloksia, jotka julkaistaan tulevien viikkojen aikana.
EnglishThis was a much-needed, albeit unexpected final spurt, but a really welcome one.
Tällaista odottamatonta, joskin oikein tervetullutta loppukiriä kaivattiin kipeästi.
EnglishServing a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.
Uskon viimeisen varoituksen antamisen Maltan viranomaisille olevan tärkeä askel.