EN

fell {substantiivi}

volume_up
1. Maantiede
fell (myös: heathland)
2. muu
3. vanhanaikainen
fell (myös: hoist)
fell (myös: pelt)
fell (myös: pelt, skin, velvet)

Esimerkkejä "fell"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Heidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
EnglishThe first stone to fall from the Berlin Wall fell not in Berlin but in Gdansk.
Ensimmäistä kiveä Berliinin muurista ei irrotettu Berliinissä vaan Gdańskissa.
EnglishFirst Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.
Ensin kaatui Kreikka, nyt kaatuu Irlanti, ja perässä tulevat Portugali ja Espanja.
EnglishThe prospective Vice-President, Mr Noyer, and Mr Domingo Solans fell short of this.
Varapääjohtajaehdokas Noyer ja Domingo Solans jäivät tässä asiassa muista jälkeen.
EnglishWe actually intended to request a separate vote yesterday, but that all fell through.
Aioimme itse asiassa eilen pyytää niistä erillistä äänestystä, mutta asia raukesi.
EnglishHowever, when the Berlin Wall fell it was brought under post-Communist rule.
Berliinin muurin murruttua Bulgariassa vakiintui jälkikommunistinen hallinto.
EnglishWe therefore supported Amendment 81, which unfortunately fell in plenary.
Tämän vuoksi tuimme tarkistusta 81, joka valitettavasti hylättiin täysistunnossa.
EnglishThe country fell into the hands of the rebels and became a virtual dictatorship.
Maa joutui kapinallisten käsiin ja pantiin alulle todellinen diktatuuri.
EnglishThe production of dried pulses fell by roughly 1 million hectares in 2008.
Kuivattujen palkokasvien tuotanto vähentyi noin miljoonaan hehtaariin vuonna 2008.
EnglishThat, of course, as Irish Members will know, fell when the election was called.
Kuten irlantilaiset jäsenet tietävät, se kaatui vaaleista kuulutettaessa.
EnglishThe military junta in Chile fell partly because politicians were being murdered.
Chilen sotilasjuntta kaatui osaksi siksi, että poliitikkoja murhattiin.
EnglishSome fell prey to traffickers in human beings, others arrived here independently.
Osa heistä on ihmisten salakuljetuksen uhreja, osa on tullut tänne omasta aloitteestaan.
EnglishAnd so I fell in love with this, and said look, we have all this knowledge about brains.
Minä rakastuin tähän, ja sanoin, että meillä on jo näin paljon tietoa aivoista.
EnglishThe issue of the draft of the new Constitution also fell within the Irish Presidency.
Uuden perustuslain luonnoksen julkaiseminen osui myös Irlannin puheenjohtajakaudelle.
EnglishIn 2004 barely 130 tonnes were caught and in 2005 the figure fell to 75 tonnes.
Vuonna 2004 pyydettiin juuri ja juuri 130 tonnia, ja vuonna 2005 määrä putosi 75 tonniin.
EnglishThe average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.
Kantelujen käsittelyyn käytetty keskimääräinen aika vaihtelee 13 kuukaudesta 9 kuukauteen.
EnglishOperating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
Yritysten tulos putosi 29 300 euroon (vähennystä 45 %) ja 43 000 euroon (vähennystä 18 %).
EnglishYou remember when the Ivory Coast was playing around with money and the hammer fell.
Muistatte varmaan, että Norsunluurannikon käyttäessä väärin rahoitustamme se jäi kiinni.
EnglishShe attempted it a second time, and again, halfway up, she fell backwards.
Hän yritti toisen kerran, ja jälleen, puolivälissä, hän kaatui taaksepäin.
EnglishThe report shows that the estimated amount of irregularities fell by 34%.
Mietintö osoittaa, että sääntöjenvastaisuuksien arvioitu määrä väheni 34 prosentilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fell":

fell