EN feed
volume_up
{substantiivi}

1. ATK

feed (myös: input)
volume_up
syöte {subst.}
In the Display this feed list, click the feed you want to display and click OK.
Valitse Näytä tämä syöte -luettelosta syöte, jonka haluat näyttää. Valitse sitten OK.
Click the Feeds button, and then tap or click the feed you want to see.
Napsauta Syötteet-painiketta ja valitse syöte, jota haluat tarkastella.
In the Display this feed list, click the feed you want to display.
Valitse Näytä tämä syöte -luettelosta syöte, jonka haluat näyttää.

2. Tekniikka

feed
volume_up
syöttö {subst.}
This should not be jeopardised because of feed-in or transmission charges.
Sitä ei saa jatkossa syrjiä syöttö- ja siirtomaksujen kohdalla.

3. Arkikielinen

feed (myös: cooking, fare, food, aliment)
volume_up
ruoka {subst.}
Very substantial quantities of food and feed had to be traced and destroyed.
Merkittäviä ruoka- ja rehumääriä oli jäljitettävä ja tuhottava.
Without them, we would not manage to produce enough to feed the world's population.
Ilman niitä emme pystyisi tuottamaan tarpeeksi ruokaa maailman väestölle.
After all, the safety of our food begins with what we feed to our animals.
Loppujen lopuksi ruokamme turvallisuus perustuu siihen, mitä syötämme elämille.
feed (myös: meal)
volume_up
ateria {subst.}

4. Britannian-englanti

feed
I say to the critics: is it more important to feed the seals or to feed human beings?
Sanon arvostelijoille: onko hylkeiden ruokkiminen tärkeämpää kuin ihmisten ruokkiminen?
The feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
Kasveja syövien eläinten ruokkiminen lihaluujauholla täytyy periaatteellisesti kieltää.
My opinion is that it is more important to feed human beings.
Minä olen sitä mieltä, että ihmisten ruokkiminen on tärkeämpää.
feed
volume_up
ruokinta {subst.}
I have no doubt that the European Community has a very important role to play in improving conditions under which animals can be fed, transported and slaughtered.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan yhteisöllä on hyvin tärkeä tehtävä eläinten ruokinta-, kuljetus- ja teurastusolosuhteiden parantamisessa.
The feed manufacturers and the ongrowing concerns are heavily dominated by Norwegian interests and that is where the abuse of dominant position within the market arises.
Ruokinta-aineiden tuottajat ja jatkokasvatusta harjoittavat konsernit ovat suurelta osin norjalaisten hallussa, ja siitä juontaa juurensa markkina-aseman väärinkäyttö.
The main objectives of the humanitarian aid are multi-sector care of refugees, feeding, education, health care for children and finally, public health, water and sanitation in the camps.
Humanitaarisen avun päätavoitteet ovat pakolaisten monialainen hoito, ruokinta, opetus, lasten terveydenhoito ja lopuksi pakolaisleirien terveydenhoito, vesi ja puhtaanapito.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "feed":

feed

Esimerkkejä "feed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTherefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
Siksi on tietenkin tärkeää, kuinka me hoidamme eläimiä ja millä me ruokimme ne.
EnglishWhat is more, the nature of this conventional feed is not specified in any way.
Kaiken lisäksi perinteisen rehun ominaisuuksia ei ole millään tavalla määritelty.
EnglishSince the BSE crisis we have learnt how careful we should be with animal feed.
BSE-kriisin jälkeen tiedämme kuinka varovaisia meidän pitää olla rehun suhteen.
EnglishThe remaining 2 million tonnes or so were used as pig swill and poultry feed.
Jäljelle jääneet noin kaksi miljoonaa tonnia syötettiin sioille ja siipikarjalle.
EnglishFish meal is used mainly as animal feed in the poultry and pig-rearing sectors.
Kalajauhoa käytetään enimmäkseen ravinnon tuotannossa siipikarjaa ja sikoja varten.
EnglishThey give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
Ne saavat puut kasvamaan, synnyttävät jätekenttiä, jotka ruokkivat rihmastoja.
EnglishWhere we do have surpluses, these are the result of imports of feed from overseas.
Kun meillä on ylituotantoa, se johtuu elintarvikkeiden tuonnista valtameren takaa.
EnglishUnfortunately, a large proportion of this feed has to be made up of animal protein.
Valitettavasti suuri osa tästä kalarehusta on valmistettava eläinproteiinista.
EnglishThe first is the use of used cooking oil in the United Kingdom as animal feed.
Ensimmäinen niistä on ruokaöljyn käyttö eläinrehuna Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishThe compromise package maintains the high level of feed safety achieved in the EU.
Kompromissipaketilla säilytetään EU:ssa saavutettu korkeatasoinen rehuturvallisuus.
EnglishTo feed and look after three million people over the winter will be difficult.
Kolmen miljoonan ihmisen ravitseminen ja heistä huolehtiminen talven yli on vaikeaa.
EnglishCommunity rules on the feed-in model could also contribute to this development.
Yhteisön oikeuden määräykset sähköntoimitusmallista voivat myös tukea tätä kehitystä.
EnglishI was rapporteur for the regulation which forms the basis for the feed checks.
Toimin esittelijänä asetuksessa, joka luo perustan rehuja koskeville tarkastuksille.
EnglishThe BSE crisis proved that what we feed our animals needs to be regulated.
BSE-kriisi osoitti, että meidän on säänneltävä sitä, mitä syötämme eläimillemme.
EnglishEighty-five per cent of the soya imported as animal feed is now genetically modified.
Rehuksi tuoduista soijapavuista 85 prosenttia on nykyään geneettisesti muunneltua.
EnglishThe EU currently imports almost twice as much cattle feed as it produces itself.
Tällä hetkellä EU tuo karjanrehua kaksi kertaa enemmän kuin tuottaa itse.
EnglishThey are most justified with regard to the users of animal feed, the farmers.
Ne ovat rehujen käyttäjien, viljelijöiden, kannalta erittäin puolustettavia.
EnglishAfter all, the safety of our food begins with what we feed to our animals.
Loppujen lopuksi ruokamme turvallisuus perustuu siihen, mitä syötämme elämille.
EnglishFeed-in tariffs have made profitable what should never really be profitable.
Syöttötariffeilla on tehty kannattavaa siitä, mikä ei oikeasti koskaan kannattaisi.
EnglishTomorrow, we will be debating the placing on the market and use of feed for animals.
Huomenna keskustelemme eläinten rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä.