EN

fast {adjektiivi}

volume_up
Fast User Switching is not available on Windows 7 Starter.
Nopea käyttäjän vaihto ei ole käytettävissä Windows 7 Starter -versiossa.
The countries in question are characterised by high competitiveness and fast economic growth.
Kyseisille jäsenvaltioille on tyypillistä kova kilpailukyky ja nopea talouskasvu.
fast decision making regarding funding: 14 weeks after the cut-off date
nopea päätöksenteko rahoituksesta: 14 viikkoa hakemuksen jättämisestä,
There is an appetite in this Chamber to work fast, to work together, in search of a lasting solution to Europe's energy crisis, and we must harness that.
Parlamentti pyrkii toimimaan nopeasti ja yhteistyössä, jotta Euroopan energiakriisiin saadaan aikaan pysyvä ratkaisu, ja meidän on hyödynnettävä tätä tilaisuutta.
fast (myös: racy, speedy)
fast

Esimerkkejä "fast"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission is under the impression that she has worked fast and effectively.
Komissiolla on sellainen vaikutelma, että hän on toiminut nopeasti ja tarkasti.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
On meidän kaikkien etujen mukaista, että tuemme nopeaa edistystä tässä asiassa.
EnglishMr President, it is rare for Parliament to urge the Commission not to go too fast.
Arvoisa puhemies, ei ole kovin yleistä, että parlamentti jarruttelee komissiota.
EnglishAs you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.
Kuten hyvin tiedätte, jäsenvaltioiden budjettivajeet kasvavat juuri nyt nopeasti.
EnglishWe hope that Croatia makes fast progress in the negotiations for EU membership.
Toivomme, että Kroatia edistyy nopeasti EU:n jäsenyyttä koskevissa neuvotteluissa.
EnglishThe Union has always succeeded when it has set itself hard and fast objectives.
Unioni on aina onnistunut, kun se on asettanut itselleen konkreettisia tavoitteita.
EnglishWe were too fast in dividing that country into pro-westerners and pro-easterners.
Yritämme liian nopeasti jakaa maan länsimyönteisiin ja itämyönteisiin kansalaisiin.
EnglishNot via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Ei tavallisen menettelyn nojalla vaan erityisen nopeutetun menettelyn nojalla.
EnglishYou will just create a 'fast food' democracy. A variation on Berisha democracy!
Te perustatte " fast food" -demokratian, sellaisen Berishan demokratian muunnelman.
EnglishThe position is very clear: Europe's share of world trade is shrinking fast.
Kanta on täysin selvä: Euroopan unionin osuus maailmakaupasta vähenee nopeasti.
EnglishHis Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Hänen pyhyytensä on tänään ilmoittanut osallistuvansa itsekin tähän nälkälakkoon.
EnglishWell, in gasses, atoms move past each other so fast that they can't hitch up.
Kaasuissa atomit ohittavat toisensa niin nopeasti, etteivät ne pysty kiinnittymään.
EnglishFor some months the pace of the accession negotiations has been very fast.
Laajentumisneuvotteluissa on edetty erittäin nopeasti muutaman kuukauden aikana.
EnglishI think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'.
Taidankin puhua "kaikille tarjottavasta koulutuksesta" ja "Fast Track -aloitteesta".
EnglishIt includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear.
Se sisältää ehdotuksen, jolla nopeutetaan valikoivampien pyydysten kehittämistä.
EnglishIt protects the ability to keep up with changes in our fast-moving media environment.
Sillä suojellaan kykyä pysyä nopeasti liikkuvan mediaympäristön muutosten tasalla.
EnglishThe artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
Kananpoikien ja kalkkunoiden kasvattaminen keinotekoisesti ja nopeasti on lopetettava.
EnglishWindows Media Center does not support fast forward or rewind when playing FM radio.
Windows Media Center ei tue kelausta eteen- tai taaksepäin FM-radiota toistettaessa.
EnglishIt is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Se on välttämätön prosessi, jonka on luonnollisesti edettävä mahdollisimman nopeasti.
EnglishI do not underestimate how difficult the situation is and how fast it is moving.
En aliarvioi sitä, miten vaikea tilanne on ja kuinka nopeasti se muuttuu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fast":

fast
fasting
English