EN

famous {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Näin sanoi kuuluisa espanjalainen merenkulkija häviämästämme suuresta meritaistelusta.
A fairly famous illusion -- it was first done with Margaret Thatcher.
Melko kuuluisa illuusio -- tehtiin ensiksi Margaret Thatcheristä.
And the famous 'non' of Sekou Touré was met with a whole lot of reprisals from the French.
Tämä Sekou Tourén kuuluisa " non" aiheutti joukon Ranskan vastatoimia.
We are certainly facing all kinds of obstacles, in particular the famous unanimity problem.
Vastassamme on toki monenlaisia karikkoja, erityisesti hyvin tunnettu yksimielisyysongelma.
However, even in Europe, we have come to realise that the famous binding agreement is not enough.
Meidän on kuitenkin jopa EU:ssa ymmärrettävä, että tällainen tunnettu sitova asiakirja ei riitä.
As far as the American shipbuilding issues are concerned, the Jones Act is the famous American legislation.
Amerikan laivanrakennuskysymyksen osalta Jonesin laki (Jones Act) on tunnettu esimerkki amerikkalaisesta lainsäädännöstä.
2. Arkikielinen
I am put in mind of that excellent account of hypocrisy provided by the famous French dramatist Molière in his play .
Mieleeni palaa kuuluisan ranskalaisen näytelmäkirjailijan Molièren erinomainen kuvaus tekopyhyydestä näytelmässä .

Esimerkkejä "famous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto.
English'It will', says the famous Oracle in reply, 'but not during my term in office'.
"Kyllä se liittyy", vastaa kuuluisa oraakkeli, "mutta ei minun virkakaudellani".
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Eräässä elokuvassa oli kuuluisa repliikki, jonka mukaan "meillä on aina Pariisi".
EnglishAs far as the famous requests still outstanding are concerned, I will look into it.
Aion tutkia paljon keskustelua herättäneitä pyyntöjä, joihin ei ole vastattu.
EnglishOver 400 famous people in the world have signed the text of the Olympic truce.
Yli 400 kuuluisaa henkilöä maailmassa allekirjoitti olympiarauhan tekstin.
EnglishIn fact, they would do the famous bowl test back in the '70s with Ragu and Prego.
Itse asiassa, 70-luvulla tehtiin kuuluisa kulhotesti Ragulle ja Pregolle.
EnglishOnly then will the famous slogan, 'Never again', also apply to the victims of communism.
Vasta silloin kuuluisa iskulause "Ei koskaan enää" kattaa myös kommunismin uhrit.
EnglishI wish the Irish presidency all the luck for which its people are so famous.
Toivotan puheenjohtajavaltio Irlannille onnea, josta irlantilaiset ovatkin kuuluisia.
EnglishWhat was it exactly that made this Hungarian Lukashenko, Ferenc Gyurcsány, famous?
Mikä tarkalleen ottaen teki tästä Unkarin Lukašenkasta, Ferenc Gyurcsánysta, kuuluisan?
EnglishThis was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Näin sanoi kuuluisa espanjalainen merenkulkija häviämästämme suuresta meritaistelusta.
EnglishIt is the famous elephant in the room that everybody avoids talking about.
Olohuoneessa on edelleen se sama virtahepo, josta kukaan ei suostu puhumaan.
EnglishI have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
En epäile, etteikö Google aikoisi pitää yllä hyväntahtoista mottoaan "Do no evil".
EnglishNeither have we heard anything about the famous progressive equality policy.
Emme ole myöskään kuulleet mitään kuuluisasta lisääntyvän yhdenvertaisuuden politiikasta.
EnglishYou are familiar with the three objectives: the famous three times twenty objectives.
Tiedättekin jo kolme tavoitetta: kuuluisat kolme kertaa 20 -tavoitteet.
EnglishThe situation is thus completely different from that raised by the famous "Edinburgh patent".
Tilanne on siis aivan erilainen kuin kuuluisan "Edinburghin patentin" kohdalla.
EnglishSecondly, the famous 'four freedoms' of the Treaty of Rome were also promises for the future.
Rooman sopimuksen kuuluisat "neljä vapautta" olivat myös tulevaisuuden lupauksia.
EnglishThis gap, the famous grey zone, is sometimes giving rise to one or two years' delay.
Tämä puute, kuuluisa harmaa alue, aiheuttaa toisinaan yhden tai kahden vuoden viivästyksiä.
EnglishDoes France not fight for the famous principal of cultural exception?
Eikö Ranska taistelekin kulttuuripoikkeusta koskevan kuuluisan periaatteen puolesta?
EnglishThis is also a matter of the famous absorption capacity of the European Union.
Tähän liittyy myös paljon puhuttu Euroopan unionin vastaanottokyky.
EnglishThe Commission has also worked to institute stricter controls with the famous SAFA Directive.
Komissio on pyrkinyt tiukentamaan tarkastuksia kuuluisalla SAFA-direktiivillä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "famous":

famous
famously
famous person
English