"factor" - Suomenkielinen käännös

EN

"factor" suomeksi

EN

factor {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
factor (myös: actor, author, demon, doer)
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
On kuitenkin yksi tekijä, jota ei saa koskaan laiminlyödä, ja se on inhimillinen tekijä.
Interoperability will be a crucial factor in the development of electronic money.
Yhteensopivuus tulee olemaan merkittävä tekijä sähkörahan kehittämisessä.
Another important factor is that their accession would create a precedent.
Toinen tärkeä tekijä on se, että heidän liittymisensä loisi ennakkotapauksen.
factor (myös: inducement, motive, reason)
2. Matematiikka
factor
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
On kuitenkin yksi tekijä, jota ei saa koskaan laiminlyödä, ja se on inhimillinen tekijä.
Interoperability will be a crucial factor in the development of electronic money.
Yhteensopivuus tulee olemaan merkittävä tekijä sähkörahan kehittämisessä.
Another important factor is that their accession would create a precedent.
Toinen tärkeä tekijä on se, että heidän liittymisensä loisi ennakkotapauksen.
factor (myös: coefficient)
The SPF factor, in numbers up to 50, indicates the level of protection against UVB radiation.
Suojakerroin (SK, SPF-kerroin), joka voi olla enimmillään 50, osoittaa, millaisen suojan tuote antaa UVB-säteilyä vastaan.
The fact is, at least 150 million homes will have to be renovated by 2050 in order to attain factor 4.
Itse asiassa vähintään 150 miljoonaa kotia on kunnostettava vuoteen 2050 mennessä kerroin 4:n saavuttamiseksi.
In the European Social Fund, 22% of countries are below the average figure, with the worst being 43% below the average, and differences of a factor of 3.7.
Eroja kuvaava kerroin on 3,7.
3. Biologia
factor (myös: gene)
4. Kansantaloustiede
factor

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "factor":

factor

Esimerkkejä "factor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Vapaa liikkuvuus on osoittautunut myönteiseksi ja jopa välttämättömäksi tekijäksi.
EnglishThese should be seen not as a barrier to competition but as a stabilising factor.
Näitä sopimuksia ei saisi pitää kilpailun esteenä vaan vakauttavana tekijänä.
EnglishThis was made a factor in Turkey's own EU candidacy – some might think wrongly so.
Siitä tehtiin osa Turkin omaa EU-ehdokkuutta, joidenkin mielestä väärin perustein.
EnglishThat is the decisive factor and in this respect the proper start has been made.
Tämä on ratkaiseva kysymys! Sikäli mietinnössä on löydetty oikeanlainen lähtökohta.
EnglishDo you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
Luuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset...
EnglishAn important factor all along has been our focus on producer responsibility.
Yksi tärkeä seikka, jota olemme kaiken aikaa painottaneet, on tuottajan vastuu.
EnglishThe symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
Perustuslain symboliarvo oli pääsyy siihen, että alankomaalaiset torjuivat sen.
EnglishSmoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Tupakanpoltto ja asbesti ovat merkittäviä syitä ja ilmansaasteet ovat riskitekijä.
EnglishCertainly the strong, even damning, criticism of the outcome of Nice was a factor.
Varmastikin ponteva, jopa murskaava arvostelu Nizzan kokouksen lopputulosta kohtaan.
EnglishDo you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
Luuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset kiintiöt?
EnglishThere is one further significant factor to mention before I conclude my comments.
Haluan vielä mainita yhden tärkeän seikan, ennen kuin päätän puheenvuoroni.
EnglishEnergy is a major factor, but there is also impressive growth in services.
Energia on merkittävä ala, mutta myös palvelualalla tapahtuu voimakasta kasvua.
EnglishThe second important factor are the special policies on education and employment.
Toinen merkittävä tavoite on erityiset koulutus- ja työllisyyspolitiikat.
EnglishAs you state in your question, Internet access charges are an important factor.
Kuten kysymyksessä sanotaan, merkittävä väline on myös Internet-liittymien hinnoittelu.
EnglishThe first factor is understanding that what is happening in Timor is not a civil war.
Ensinnäkin on tarkasti ymmärrettävä, että Itä-Timorissa ei ole sisällissotaa.
EnglishThe network is considered to be a dominant factor in global money laundering.
Verkostoa pidetään hallitsevana tekijänä maailmanlaajuisessa rahanpesussa.
EnglishDuring this critical period, the confidence of our citizens is a vital factor.
Tämä siirtymäkausi on erittäin tärkeä kansalaisten luottamuksen kannalta.
EnglishIt is, however, clear from the report that I have not been influenced by this factor.
Mietinnöstä käy kuitenkin ilmi, että se ei ole vaikuttanut minuun mitenkään.
EnglishTime will tell, but for my own part I believe it is a good motivating factor.
Aika näyttää, mitä tulee tapahtumaan, mutta mielestäni tämä tarjoaa hyvän motivaation.
EnglishHuman neglect, however, is a further factor that should not be discounted.
Ihmisten laiminlyönnit ovat kuitenkin tekijöitä, joita ei pitäisi jättää huomiotta.