EN

expecting {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "expecting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
Törmään siis täällä sellaiseen annokseen optimismia, jota en osannut odottaa.
EnglishIt's best not to open any attachment unless it is something you are expecting.
Tämän vuoksi ei kannata avata mitään odottamatta saapuneita liitetiedostoja.
EnglishWe are expecting serious progress from Montenegro in this respect as well.
Odotamme Montenegrolta merkittäviä edistysaskeleita myös näiden asioiden osalta.
EnglishThe Belarusians are expecting an expression of political solidarity from us.
Valkovenäläiset odottavat, että ilmaisemme poliittista yhteisvastuullisuutta.
EnglishWe are expecting good levels of cooperation with Parliament as the reforms are drafted.
Me odotamme hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa, kun uudistuksia valmistellaan.
EnglishIn short, we are expecting an additional impetus to the efforts in this area.
Lyhyesti sanottuna odotamme tätä alaa koskevien toimien saavan uutta voimaa.
EnglishPrime Minister, you have understood what we are expecting from the next Council.
Arvoisa pääministeri, olette ymmärtänyt, mitä odotamme seuraavalta Eurooppa-neuvostolta.
EnglishThat is what the 500 million Europeans who are watching us are expecting right now.
EU:n 500 miljoonaa kansalaista odottavat sitä meiltä ja tarkkailevat meitä.
EnglishIndeed, 23 million European SMEs are expecting positive action from the Commission.
Euroopassa 23 miljoonaa pk-yritystä todellakin odottaa myönteisiä toimia komissiolta.
EnglishWe are already expecting such a consensus at the Ecofin Council on 18 January.
Odotamme tällaista yhteisymmärrystä jo Ecofin-neuvostossa 18. tammikuuta.
EnglishEurope's citizens are expecting concrete, tangible results from the EU.
Euroopan kansalaiset odottavat todellisia, käsin kosketeltavia tuloksia EU:lta.
EnglishWe are now expecting the interim reports in both cases in the fall or winter.
Odotamme väliaikaraportteja kummastakin oikeusjutusta ennen talven tuloa.
EnglishThe Commission is working on it and we are expecting a proposal in the coming weeks.
Komissio työstää asiaa parhaillaan, ja ehdotus esitettäneen lähiviikkoina.
EnglishWomen are expecting us to provide concrete proposals, concrete measures.
Naiset odottavat meiltä konkreettisia ehdotuksia, konkreettisia toimenpiteitä.
EnglishEuropeans are expecting concrete signals from it, as is my parliamentary group.
Eurooppalaiset odottavat siltä konkreettisia merkkejä - samoin oma ryhmäni parlamentissa.
EnglishHowever, we were expecting Commissioner McCreevy - as I am sure you know or suspect.
Odotimme kuitenkin komission jäsentä McCreevyä - kuten varmasti tiedätte tai oletatte.
EnglishThis is what I was expecting you to say, rather than congratulate each other.
Tämän minä odotin teidän kertovan sen sijaan, että kiittelette toisianne.
EnglishWe are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Odotamme viraston olevan hyödyllinen yhteisen energiapolitiikan väline.
EnglishI have to say that I was expecting every group to ask me for this minute of speaking time.
On sanottava, että odotin jokaisen ryhmän pyytävän minulta minuutin puheenvuoroa.
EnglishWe were expecting tough, rigorous negotiation, but we lost our partners along the way.
Odotimme kovia ja ankaria neuvotteluja, mutta kumppanit katosivat matkalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "expectation":

expectation