EN

expectant {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "expectant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are therefore also expectant in this regard.
Jäämme siis tässä suhteessa odottavalle kannalle.
EnglishNaturally, Commissioner, Portugal appears anxious and expectant, as do other European regions and countries.
Arvoisa komission jäsen, Portugali on luonnollisesti huolissaan ja odottaa, kuten muutkin Euroopan alueet ja valtiot.
EnglishThe extent of foetal alcohol syndrome (FAS) and the best advice to offer to expectant women remains controversial.
Sikiön alkoholioireyhtymää (FAS) koskevat tiedot ja raskaana oleville naisille annettavat neuvot ovat edelleen ristiriitaisia.
EnglishInvestors were in expectant mood.
EnglishThe way in which Roisín McAliskey, an unconvicted prisoner and expectant mother, has been treated in Holloway Prison is outrageous.
Tapa, jolla Roisín McAliskeyta, tuomitsematonta tutkintavankia ja odottavaa äitiä, on kohdeltu Hollowayn vankilassa, on törkeä.
EnglishWithin this humanitarian framework, we must encourage implementation of prevention centres and help centres for women, expectant mothers and children.
Tämän humanitaarisen työn ohella meidän on edistettävä naisille, raskaana oleville naisille ja lapsille tarkoitettujen ehkäisyneuvoloiden ja terveyskeskusten perustamista.
EnglishImagine if all those newcomers, positive, expectant and eager to make a contribution, got a reception which sought to benefit from the positive energy they bring with them.
Kuvitelkaamme, että kaikki nuo myönteiset, odottavaiset ja innokkaat maahanmuuttajat saisivat vastaanoton, jossa heidän tuomastaan myönteisestä energiasta pyrittäisiin hyötymään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "expectant":

expectant
expectation