EN

expectancy {substantiivi}

volume_up
expectancy (myös: expectation, wait, waiting)
This has had the unfortunate result that life expectancy has fallen by ten years in ten years.
Karmea seuraus on, että eliniän odotus on pudonnut kymmenessä vuodessa kymmenen vuotta.
These are the ever-increasing life expectancy rate combined with low birth rates, substantial long-term unemployment and people entering employment late in life.
Nämä tekijät ovat jatkuvasti kasvava eliniän odotus yhdistettynä alhaisiin syntyvyyslukemiin, huomattavaan pitkäaikaistyöttömyyteen sekä myöhäiseen astumiseen työelämään.

Esimerkkejä "expectancy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOver the last decade alone, life expectancy has increased by two to three years.
Odotettavissa oleva elinikä on noussut viime vuosikymmenen aikana 2-3 vuotta.
EnglishBecause of improved living standards and healthcare, life expectancy has increased.
Elinajanodote on kasvanut parantuneiden elinolojen ja terveydenhoidon ansiosta.
EnglishChildren in Afghanistan currently have the lowest life expectancy in the world.
Afganistanilaislasten odotettavissa oleva elinikä on tällä hetkellä maailman alhaisin.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Huono ilman laatu vähentää eurooppalaisen elinikää keskimäärin kahdeksalla kuukaudella.
EnglishAs we know, our societies are marked by ever-increasing life expectancy.
Kuten tiedämme, yhteiskunnillemme on tyypillistä eliniän odotteen jatkuva kasvu.
EnglishBut we are forgetting that elsewhere in the world, life expectancy is far shorter.
Silloin emme ota huomioon, että muualla maailmassa odotettu elinikä on paljon lyhyempi.
EnglishWhen this statue was carved the average life expectancy was probably 30.
Kun tämä patsas veistettiin keskimääräinen elinajan odote oli luultavasti 30.
EnglishWe do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
Olemme tietenkin tietoisia siitä, että elinajanodote on noussut huomattavasti vuosien aikana.
EnglishIn many countries, life expectancy has even fallen again to the level recorded in the 1960s.
Joissakin maissa odotettu elinikä on jopa pudonnut takaisin 1960-luvun tasolle.
EnglishThe result is significant differences in the life expectancy of Europeans.
Tämän seurauksena eurooppalaisten elinajanodotteet vaihtelevat suuresti.
EnglishThese figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
Nämä luvut kasvavat edelleen nousevan elinajanodotteen seurauksena.
EnglishHere I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
Tässä on elinajanodote syntymähetkellä, 30 vuodesta joissakin maissa noin 70 vuoteen.
EnglishOn average, the life expectancy of its citizens is eight years longer.
Keskimäärin kansalaisten odotettavissa oleva elinikä on nyt kahdeksan vuotta pidempi.
EnglishThe poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
Brysselin huono ilmanlaatu lyhentää elinikää seitsemällä kuukaudella.
EnglishLife expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Elinajanodote kasvaa edelleen, ja syntyvyysaste säilyy alhaisena.
EnglishI am rejecting the proposals for European indexation of pensions to increased life expectancy.
Torjun ehdotuksen eurooppalaisesta eläkkeiden indeksoinnista elinajanodotteen kasvuun.
EnglishThe life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
Euroopan elinajanodote on kasvanut jatkuvasti samalla, kun väestö vähenee.
EnglishThis has had the unfortunate result that life expectancy has fallen by ten years in ten years.
Karmea seuraus on, että eliniän odotus on pudonnut kymmenessä vuodessa kymmenen vuotta.
EnglishIn Lesotho, life expectancy in the mid-90s was 60, now only 41.
Eliniän odote Lesothossa oli 60 vuotta 1990-luvun puolivälissä, nyt enää 41.
EnglishThat is why we expect a robust commitment from you to take account of increasing life expectancy.
Siksi odotamme teiltä vahvaa sitoutumista elinajan pidentymisen huomioon ottamiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "expectancy":

expectancy
expectation