"to engender" - Suomenkielinen käännös

EN

"to engender" suomeksi

EN to engender
volume_up
[engendered|engendered] {verbi}

1. virallinen

It 'highlights the development benefits that the Singapore issues may engender'.
Siinä "korostetaan kehitykseen liittyvistä eduista, joita Singaporen kysymykset voivat synnyttää".
Central to this is the attempt to produce and engender responsibility.
Kaikkein keskeisintä tässä asiassa on yrittää synnyttää ja herättää vastuuntuntoa.
A climate is created and fear is engendered, rights are under threat.
Näin luotu ilmapiiri synnyttää pelkoa, ja oikeudet joutuvat uhatuiksi.
In our opinion this can only favour piracy, engender litigation, in short, create legal uncertainty.
Tämä mielestämme välttämättä suosii väärennösten tekemistä, aiheuttaa oikeusriitoja, sanalla sanoen, synnyttää oikeudellista epävarmuutta.
At the very least, this engenders a lack of transparency.
Tämä aiheuttaa ainakin avoimuuden puutetta.
This creates uncertainty, not transparency, and only engenders distrust.
Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja sulkeutuneisuutta ja synnyttää vain epäluottamusta.
In these cases, I think that toughness becomes a duty, whatever resentment this may engender.
Näissä tapauksissa meidän mielestäni kuuluu olla ahneita riippumatta vaikutelmasta, jonka se saattaa luoda.
However, we should not engender in our fellow citizens the false belief that provisions of that sort suffice for combating the scourge of unemployment.
Meidän ei kuitenkaan tulisi luoda kanssakansalaisillemme vääriä odotuksia, että nämä otsikot riittävät työttömyyden torjumisessa.

Esimerkkejä "to engender"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishArt and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
Taidetta ja kulttuuria on lisäksi tuettava ja kannustettava, jos niiden halutaan synnyttävän luovuutta.
EnglishData from the last few weeks do not engender optimism.
Muutamalta viime viikolta saadut tiedot eivät herätä optimismia.
EnglishCompetition and markets do not always engender freedom or pluralism either: sometimes it is the opposite.
Aina eivät myöskään kilpailu ja markkinat luo vapautta tai pluralismia, vaan joskus käy päinvastoin.
EnglishMr President, I think that this policy will engender not hope, but deep disappointment in European workers.
Arvoisa puhemies, mielestäni tämä ei herätä Euroopan työväestössä toiveita, vaan syvän pettymyksen.
EnglishThe savings such a system would engender would compensate for the extra burden on the airline companies.
Säästöt, jotka tällaisesta järjestelmästä koituisivat, kompensoisivat lentoyhtiöille koituvia lisäkustannuksia.
EnglishEurope will thus be able to speak the truth more forcefully and more credibly, which will engender greater trust.
Eurooppa voi näin esittää tosiasioita määrätietoisemmin ja uskottavammin kuin ennen, mikä herättää entistä vahvempaa luottamusta.
EnglishLet us hope that signs that are at the moment unclear but that engender fear, prove to be unfounded.
Toivokaamme, että merkit, jotka ovat vielä tällä hetkellä huonosti havaittavissa mutta jotka synnyttävät pelkoa, osoittautuvat perusteettomiksi.
EnglishSubstantial counterfeiting will engender the severe risk of global damage to the whole credibility of, and confidence in, the euro.
Runsaasta väärentämisestä voi aiheutua suurta maailmanlaajuista vahinkoa koko euron uskottavuudelle ja luotettavuudelle.
EnglishIt would cost nothing and would engender in the national capitals a certain fear of giving voice to falsehoods or half-truths.
Se ei maksaisi mitään ja jonkinlaisena pelotteena se ehkäisisi virheellisten tietojen antamista ja puolitotuuksien kertomista.
EnglishThis will engender dependence, and may serve to deprive workers of production resources given the price of hi-tech equipment.
Tällöin syntyy riippuvuutta ja työntekijät voivat jäädä ilman tuotantoresursseja, koska korkean teknologian laitteet ovat kalliita.
EnglishIf we are to engender consumer confidence, then we must ensure that there are no loopholes for defective or dangerous products.
Jos haluamme vahvistaa kuluttajien luottamusta, meidän on varmistettava, että haitallisille tai vaarallisille tuotteille ei ole porsaanreikiä.
EnglishThis will undoubtedly engender negative reactions among the Serbs who may view this as a means whereby they will be cut off from Serbia for good.
Tämä herättää epäilemättä kielteisiä reaktioita serbiväestössä, joka voi pitää tätä keinona erottaa se lopullisesti Serbiasta.
EnglishIn this and other cases, older workers engender additional concern and must benefit from support measures targeted specially at them.
Tässä ja muissa tapauksissa ylimääräistä huolta aiheuttavat iäkkäät työntekijät, ja tukitoimenpiteitä on kohdistettava erityisesti heihin.
EnglishIt no longer has the power to stir wills and engender active consensus.
Samalla se on valitettavasti menettänyt demokraattisen hohtonsa, eikä pysty enää innoittamaan mieliä ja synnyttämään toimivaa yksimielisyyttä.
EnglishUnregulated aid would therefore engender distortions of competition, which could have an adverse impact primarily on certain forms of renewable energy.
Valvomattomat tuet aiheuttavat siis kilpailuvääristymiä, joiden ensimmäisiä uhreja uusiutuvat energiamuodot saattaisivat olla.
EnglishThe Yemeni government must make efforts to engender respect for human rights, to combat corruption, and to obtain further guarantees for press freedom.
Jemenin hallituksen tavoitteena on oltava ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption torjuminen ja lehdistönvapauden takaaminen edelleen.
EnglishIn so doing, we will not engender any trust on the part of those people in Asia who would be important partners as regards the democratisation of this country.
Siten emme herätä luottamusta niissä aasialaisissa, jotka olisivat tärkeitä yhteistyökumppaneita tämän maan demokratisoitumisessa.
EnglishSo, nobody here will be surprised to see how this human activity can sometimes be perverted by acts of violence or racism, or engender greed.
Meistä kukaan ei ole siten hämmästynyt, että tätä inhimillistä toimintaa vääristävät joskus väkivaltaiset tai rasistiset toimet tai että se herättää rahanhimoa.
EnglishWe need to be fully aware that the sort of repression that has been practised in Tibet or in Chechnya is no way to fight terrorism, it will simply engender it.
Meidän on ymmärrettävä, että Tiibetissä ja T?et?eniassa harjoitettu sorto ei ole terrorisminvastaista taistelua, vaan päinvastoin terrorismin syy.
EnglishWe hope it will be of high quality - even if we could not quite get that into the final text - and help engender a sense of mutual confidence and support.
Toivomme sen olevan hyvin korkealaatuisen, mitä emme onnistuneet täysin sisällyttämään lopulliseen tekstiin, ja edistävän keskinäistä luottamusta ja tukea.