"to endow" - Suomenkielinen käännös

EN

"to endow" suomeksi

EN to endow
volume_up
[endowed|endowed] {verbi}

1. yleinen

The idea was to endow Strasbourg with a world-class university.
Ideana oli lahjoittaa Strasbourgille maailmanluokan yliopisto.
To endow the cereals regime with generous funding while cutting all of the appropriations and getting the saving from products of the south is wrong.
Ei pidä toisaalta lahjoittaa anteliaasti rahaa viljalle ja toisaalta leikata koko rahoitusta niin, että säästö tapahtuu etelän tuotteista.

2. virallinen

One of the most important is precisely that of being able to define coherent joint strategies and endow them with effective political content.
Tärkeimpiä niistä on nimenomaan kyetä määrittelemään johdonmukaisia yhteisiä strategioita ja antaa niille todellista poliittista sisältöä.
This authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation.
Viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta.
Importantly, this authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation.
Merkittävää on se, että viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta.
The European Grouping of Territorial Cooperation is a new means of endowing teams for cooperation between regional and local authorities from different EU Member States with legal personality.
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on uusi tapa varustaa EU:n eri jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten viranomaisten väliset yhteistyöryhmät oikeushenkilöllä.

Esimerkkejä "to endow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis period of reflection will endow us, and European democracy, with new strength.
Tämä harkintakausi vahvistaa meitä ja eurooppalaista demokratiaa.
EnglishI hope that at long last matters are being taken seriously, and we endow these programmes sensibly.
Toivottavasti nyt ryhdytään vihdoin tositoimiin ja saamme tälle ohjelmalle järkevästi varoja.
EnglishTo conclude, that is why I think it is important to endow this programme with more substantial, more adequate funding.
Tämän vuoksi on tärkeää myöntää ohjelmalle suurempi ja asianmukaisempi rahoitus.
EnglishAs regards the financial perspectives, we believe it is imperative to endow them with greater flexibility.
Rahoitusnäkymistä olemme sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää tehdä niistä nykyistä joustavammat.
EnglishThe amendments tabled by the European Parliament will, I hope, endow both bodies with the authority they will need.
Euroopan parlamentin esittämillä tarkistuksilla molemmat elimet varustetaan toivoakseni tarvitsemallaan päätäntävallalla.
EnglishI do not, for one minute, doubt your sincerity when you say that you want to endow these Economic Partnership Agreements with this development dimension.
Uskon, että haluatte vilpittömästi tuoda talouskumppanuussopimuksiin tällaisen kehitysulottuvuuden.
EnglishNor is it acceptable for them to look on and do nothing while the Member States endow their omissions with something like legitimacy.
Se ei saa myöskään vain katsella ja olla tekemättä mitään samalla, kun jäsenvaltiot näyttävät lähes oikeuttavan komission laiminlyönnit.
EnglishI think that the king has acted reasonably in calling a constitutional assembly in order to endow Nepal with a good new constitution.
Kuningas on mielestäni toiminut järkevästi kutsuessaan kokoon perustuslakia säätävän kokouksen, jotta Nepaliin saataisiin uusi ja hyvä perustuslaki.
EnglishHe urged us, in his closing words, to make sure that we modernise and simplify European Community law and endow it with appropriate flexibility.
Loppusanoissaan hän kehotti meitä varmistamaan, että nykyaikaistamme ja yksinkertaistamme Euroopan yhteisöjen lainsäädäntöä ja teemme siitä tarpeeksi joustavan.
EnglishIt was high time, following 10 years of negotiations, that this House should endow itself with a Members’ Statute, and for there to be equal pay for equal work.
Kymmenen vuoden neuvottelujen jälkeen parlamentin oli korkea aika saada itselleen jäsenten asemaa koskevat säännöt ja sama palkka samasta työstä.
EnglishA public debate is underway on whether or not to endow the country with a modern constitution containing the fundamental values on which the European Union is founded.
Julkista keskustelua käydään parhaillaan siitä, voidaanko maalle laatia uudenaikainen perustuslaki, joka sisältää perusarvot, joihin Euroopan unioni perustuu.
EnglishWhen they go back in their constituencies, however, they are incapable of asking their voters to endow that same security and defence policy with the necessary resources.
Palatessaan vaalipiireihinsä he eivät kuitenkaan pysty pyytämään äänestäjiltään riittäviä resursseja kyseistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa varten.
EnglishThe Queiró report insists on the need for the EU to endow itself with military capabilities so as to ensure the credibility of its foreign and defence policy objectives.
Esittelijä Queirón mietinnössä vaaditaan, että EU:n on hankittava itselleen sotilaallisia voimavaroja ulko- ja puolustuspolitiikan tavoitteidensa vakuuttavuuden varmistamiseksi.