EN

encounter {substantiivi}

volume_up
encounter (myös: visitation)
For an Orthodox Christian, the encounter with the icon is an act of communion with the person represented in the icon.
Ortodoksikristityille ikonin kohtaaminen luo yhteyden ikonissa esitetyn henkilön kanssa.
Mr President, ladies and gentlemen, encounters between politics and research are not always easy.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, politiikan ja tutkimuksen kohtaaminen ei ole aina helppoa.
I got in the water with 30 other leopard seals, and I never once had a scary encounter.
Menin veteen vielä 30 muun merileopardin kanssa, eikä minulla ollut ainoatakaan pelottavaa kohtaamista.
The summit was the first encounter at the highest political level between Africa and the countries of the EU.
Huippukokous oli Afrikan ja EU-maiden ensimmäinen tapaaminen korkeimmalla poliittisella tasolla.
This concern has then been heightened by the difficulties encountered by the meeting held in Bali to prepare for Johannesburg.
Huoli vain kasvaa, kun nähdään, kuinka vaikea Balilla pidetty Johannesburgin kokoukseen valmistava tapaaminen oli.
I envisage that when we come to the whole control regulation - which also encompasses the IEU - it is going to be much more of a tough encounter.
Luulen, että kun alamme käsitellä kaikkia valvontasäännöksiä - jotka käsittävät myös EU:n aloitteen - siitä tulee huomattavasti kovempi yhteenotto.

Esimerkkejä "encounter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Jos sivusto ei ole varautunut kasvaneeseen liikenteeseen, sen käyttö voi hidastua.
EnglishWe see that more than 57% of Erasmus students encounter financial difficulties.
Näin ollen 57:llä prosentilla Erasmus-opiskelijoista on taloudellisia vaikeuksia.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Naisten tuntipalkassa on eroja niin uusissa kuin vanhoissakin jäsenvaltioissa.
EnglishWe might also encounter problems with the governments of Member States of the Union.
Lisäksi meille voisi tulla vaikeuksia unionin jäsenvaltioiden hallitusten kanssa.
EnglishYou might encounter some issues when installing Microsoft Security Essentials.
Saatat kohdata joitain ongelmia, kun asennat Microsoft Security Essentialsia.
EnglishI certainly would not like to encounter such drivers on the roads of Europe.
En todellakaan haluaisi kohdata sellaisia kuljettajia Euroopan maanteillä.
EnglishThey are also in a better position to resist these evils if they do encounter them.
Tällaista pahuutta on sitä paitsi helpompi vastustaa, jos sen kanssa asettuu vastakkain.
EnglishWe did not encounter a great deal of problems with the Council regarding this report.
Meillä ei ollut tämän mietinnön yhteydessä kovinkaan paljon ongelmia neuvoston kanssa.
EnglishChildren who encounter violence at home are, in a sense, also its victims.
Kotonaan väkivaltaa näkevät lapset ovat myös väkivallan eräänlaisia uhreja.
EnglishDo we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
Tiedämmekö, miten usein adoptiovanhemmat kohtaavat ongelmia ja mitä nämä ongelmat ovat?
EnglishIn certain non-democratic countries, we still encounter these sorts of conceptions.
Eräissä ei-demokraattisissa maissa kohtaamme yhä tällaisia käsityksiä.
EnglishWe often encounter indifference or have to deal with obstructionism.
Saamme usein osaksemme välinpitämättömyyttä ja haluttomuutta tehdä yhteistyötä.
EnglishI was hoping to highlight some of the everyday problems we encounter.
Lisäksi haluaisin painottaa joitakin kohtaamistamme varsinaisista ongelmista.
EnglishSMEs encounter difficulties in obtaining access to funding and the market.
Pk-yritykset kohtaavat rahoituksen saantiin ja markkinoille pääsyyn liittyviä vaikeuksia.
EnglishUnfortunately, in the European Union, we encounter homophobia at every step.
Homofobiaa esiintyy Euroopan unionissa valitettavasti joka puolella.
EnglishHere are the most common print options you'll encounter and what they mean:
Tässä kerrotaan yleisimmistä tulostamiseen liittyvistä valinnoista ja niiden merkityksestä:
EnglishFor anyone who travels in the EU's border regions, this is often the first issue they encounter.
Tämä on usein ensimmäinen asia, jonka EU:n raja-alueilla matkustavat kohtaavat.
EnglishIf they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
Jos he tulevat esiin, he kohtaavat suullista tai jopa fyysistä väkivaltaa.
EnglishAlthough we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
Vaikka kohtasimme vaikeuksia, niin lopputulos on oikein hieno.
EnglishIf you encounter these errors, please write down the exact error code and follow these steps.
Jos kohtaat näitä virheitä, kirjoita tarkka virhekoodi muistiin ja noudata näitä ohjeita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "encounter":

encounter