"empire" - Suomenkielinen käännös

EN

"empire" suomeksi

volume_up
empire {subst.}

EN empire
volume_up
{substantiivi}

empire
volume_up
imperiumi {subst.}
They will be warmly received by this ever-expanding European empire.
Tämä jatkuvasti laajentuva eurooppalainen imperiumi ottaa heidät lämpimästi vastaan.
Tomorrow's world is one of empires, and we must be an empire.
Tulevaisuuden maailma kuuluu imperiumeille, ja meidän on oltava imperiumi.
That is also something that we have always claimed, namely that empire equals war.
Olemme aina todenneet, että imperiumi on sama asia kuin sota.
empire (myös: domain, realm)
I have a feeling that the Empire is striking back.
Minusta tuntuu, että valtakunta iskee takaisin.
Russia is no longer the evil empire, but 90 % of its population is experiencing social insecurity.
Venäjä ei ole enää pahan valtakunta, mutta siellä yhdeksänkymmentä prosenttia väestöstä kokee sosiaalista turvattomuutta.
I will just repeat what he said so that the interpreter can say it: 'one people, one empire, one leader'.
Minä toistan, mitä hän sanoi, jotta tulkit voivat tulkata sen teille: "yksi kansa, yksi valtakunta, yksi johtaja".
empire
Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta
Historically, there is no doubt that the Russian Empire in fact colonised a large part of the Caucasus, i.e. non- Russian peoples.
Historiallisesta näkökulmasta ollaan todellakin yksimielisiä siitä, että Venäjän keisarikunta otti valtaansa suuren osan Kaukasiaa eli väestöjä, jotka eivät olleet venäläisiä.
Charles IV, in his policies, could not uphold a narrowly Czech stance; on the contrary, he had to integrate and represent a whole diverse empire.
Kaarle IV ei voinut toimia politiikassaan yksinomaan tšekkiläismielisesti, vaan hänen oli yhdistettävä koko moninainen keisarikunta ja edustettava sitä kokonaisuudessaan.
empire
There is however a whole range of unhelpful input, such as Mr Barroso's comments comparing the European Union to an 'empire'.
Kaikista annetuista lausumista ei kuitenkaan ole välttämättä apua, esimerkkinä komission puheenjohtajan Barroson vertaus, jonka mukaan Euroopan unioni on "maailmanvalta".
When we talk of Indonesia, we are talking of an empire in which, under dictatorship, whole sections of the population were forcibly transported to other parts of the empire, the transmigration.
Indonesia on maailmanvalta, jossa kokonaisia väestönosia on kuljetettu väkisin tämän maailmanvallan toisiin osiin diktatuurin alaisena transmigraationa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "empire":

empire

Esimerkkejä "empire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
Luulette laajentavanne EU:n valtapiiriä tällä huonosti harkitulla politiikalla.
EnglishWe now have a Europe which looks like the late Habsburg empire in the 19th century.
Olemme nyt Euroopassa, jonka järjestelmä vastaa 1800-luvun Habsburgin myöhäismonarkiaa.
EnglishThe fact that it does so is just another example of EU empire-building.
Se, että se tekee niin, on taas yksi esimerkki EU:n imperiumin rakentamisesta.
EnglishWill the EU empire-builders ever consider the immense social cost of their actions?
Ajattelevatko EU-valtakunnan rakentajat ikinä toimiensa valtavia sosiaalisia kustannuksia?
EnglishYou know, 2,000 years ago, Europe: breakdown -- the fragmentation of the Holy Roman Empire.
2000 vuotta sitten Euroopassa: hajoaminen, Rooman pyhän valtakunnan pirstoutuminen.
EnglishBelarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Valko-Venäjä on jäänne neuvostoimperiumin ajoilta, eräänlainen neuvostoimperiumin kuvajainen.
EnglishLess than a hundred years ago, the Austro-Hungarian Empire united 21 European countries.
Alle sata vuotta sitten Itävalta-Unkarin valtakuntaan kuului 21 eurooppalaista valtiota.
EnglishThe American people are themselves victims of the unleashing of the empire.
Yhdysvaltalaiset ovat itse tämän imperiumin valloilleenpääsyn uhreja.
EnglishIt is also a measure of how serious the situation is in Kim Jong Il's famished empire.
Sen avulla voidaan myös mitata Kim Jong-ilin nälkiintyneen valtakunnan tilanteen vakavuutta.
EnglishFrance had a vast colonial empire and Great Britain its own Empire.
Ranskalla oli laaja siirtomaavalta, ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla oma imperiuminsa.
EnglishToday, then, we are facing an empire, the only one, which has saved on the expense of decolonisation.
Nyt vastassamme on suurvalta, joka suhtautuu penseästi alueidensa vapautumiseen.
EnglishThe truth is that the American empire has won three world wars.
Tosiasia on, että Yhdysvaltojen suurvalta on voittanut kolme maailmansotaa.
EnglishRussians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
Venäläiset haluavat rakentaa Venäjän imperiumin uudelleen riippumatta siitä, miten tämä saavutetaan.
EnglishThe idea of one nation, one empire and so on is not new.
Ajatus yhdestä kansasta, yhdestä valtakunnasta ja niin edelleen ei ole uusi.
EnglishAs a European, I regret the hatred of the Western world resulting from the use of the empire's bombs.
Eurooppalaisena pahoittelen liittouman pommitusten synnyttämää vihaa länsimaita kohtaan.
EnglishThe empire I am thinking of is the empire of national ministerial bureaucracies.
Tarkoitan imperiumilla tässä kansallisten ministeriöiden byrokraattisten menettelyjen muodostamaa imperiumia.
EnglishThe country was once part of the Austro-Hungarian Empire.
Slovenia on aikojen saatossa kuulunut Itävalta-Unkarin keisarikuntaan.
EnglishThat independence was interrupted 200 years ago with the violent expansion of the Russian empire.
Tämän itsenäisyyden katkaisi 200 vuotta sitten Venäjän keisarikunnan väkivaltainen laajentuminen.
EnglishThis agency, alas, is but another part of the empire-building that Brussels so readily takes upon itself.
Tämä virasto on valitettavasti vain osa imperiumia, jota Bryssel niin innokkaasti rakentaa.
EnglishIt originated in the times when a large part of Hungary was under the occupation of the Ottoman Empire.
Sanonta on peräisin ajalta, jolloin suuri osa Unkaria oli ottomaanien keisarikunnan miehittämä.