"emperor" - Suomenkielinen käännös

EN

"emperor" suomeksi

FI

EN emperor
volume_up
{substantiivi}

emperor
volume_up
keisari {subst.}
From a literary point of view it is not totally correct to say that the emperor was naked.
Kirjallisuuden kannalta on hieman virheellistä väittää, että keisari olisi ollut alasti.
War broke out, the Emperor died, but the committee continued its work.
Tuli sota ja keisari kuoli, mutta komitea jatkoi työtään.
Everyone can see that the emperor is naked, but we will not, dare not, actually say so.
Kaikki voivat nähdä, että keisari on alasti, mutta emme halua tai rohkene sanoa sitä ääneen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "emperor":

emperor

Esimerkkejä "emperor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEven 2000 years ago petitioners could put their concerns before the Roman emperor.
Jo 2 000 vuotta sitten apua tarvitsevat saivat esittää murheensa Rooman keisarille.
EnglishSometimes, I feel like the little girl in the story "The Emperor' s New Clothes" .
Toisinaan tunnen itseni "Keisarin uudet vaatteet" -sadun pikkutytöksi.
EnglishIn our view, the Council is best summed up as an emperor without clothes.
Neuvostoa ei meidän mielestämme voi enää kuvata muuksi kuin keisariksi ilman vaatteita.
EnglishCan you see that the emperor has no clothes and scrap this proposal?
Huomaatteko, ettei keisarilla ole vaatteita? Voitteko hylätä ehdotuksen?
EnglishAre there any such limits, or are we in that Grimm's fairy tale, the Emperor's New Clothes?
Onko sitä vai olemmeko täällä samanlaisia kuin henkilöt Grimmin veljesten sadussa keisarin uusista vaatteista?
EnglishThis is a clear case of the emperor’s new clothes.
Kyseessä on päivänselvä esimerkki keisarin uusista vaatteista.
EnglishIn the emperor’s ideal world this is the way it works.
Imperiumin ylipäällikön ihannemaailma toimii juuri näin.
EnglishAnd I'm here to tell you the emperor has no clothes.
Olen täällä kertomassa, että keisarilla ei ole vaatteita.
EnglishMr Patijn, my fellow countryman, knows the expression 'the emperor's new clothes' : it is probably universally understood.
Varaministeri Patijn, maanmieheni, tuntee tunnetun eurooppalaisen sadun: keisarin uudet vaatteet.
EnglishWe have to say that the emperor is naked!
Meidän on sanottava, että keisarilla ei ole yllään mitään!
EnglishThat is why we shall be voting against the Byzantine route, while admiring the "emperor" you could have been.
Tästä syystä äänestämme bysanttilaista mallia vastaan, vaikka ihailemmekin sitä Basileiosta, joka teistä olisi voinut tulla.
EnglishThe Hungarian Presidency and Hungary, my home country, must show that this is not true, that the emperor is naked.
Puheenjohtajavaltio Unkarin, joka on kotimaani, on näytettävä, että tämä ei ole totta, että keisarilla ei ole vaatteita.
EnglishToday we know this emperor has no clothes.
EnglishIf the Chinese emperor is not wearing any clothes, then we should tell him.
Edellinen puhuja ja muutkin ovat jo viitanneet tähän: jos Kiinan keisarilla ei ole vaatteita, meidän on myös sanottava se.
EnglishThese are the grenadier fish and the emperor fish which are minor contributors to diet, but data showed the lower level was unachievable.
Nämä ovat lestikala ja emperor-kala, jotka ovat pieni lisäys ruokavalioon, mutta tiedot osoittivat, että alhaisemmat tasot olivat mahdottomia.
EnglishHe knows that in the story the people rejoiced, but in fact the emperor had no clothes on at all, and this is what he must ensure does not happen here.
Varaministeri tietää, että kansa hurrasi, vaikka keisarilla ei ollut vaatteita. Estäköön varaministeri sen, että tästä sadusta tulee totta.
EnglishLet me refer to a Danish author, Hans Christian Andersen, who wrote a story that many of us have read, The Emperor's New Clothes.
Sallinette minun puolestani viitata tanskalaiseen kirjailijaan Hans Christian Anderseniin, joka kirjoitti meille monille tutun tarinan keisarin uusista vaatteista.
EnglishIn principle, we very much welcome the Commission's proposals, but my problem is that they risk becoming the emperor's clothes.
Pidämme komission ehdotuksia periaatteessa hyvin myönteisinä, mutta ongelma on mielestäni siinä, että tilanne saattaa alkaa muistuttaa satua keisarin uusista vaatteista.
EnglishNo, is the desire of the Danish Right for enlargement - to use the language of Hans Christian Andersen - not rather a case of 'The Emperor's New Clothes??
Eikö Tanskan oikeiston laajentumistahto - käyttääkseni kirjailija H.C. Andersenin sanoja - muistuta hieman "Keisarin uudet vaatteet" -tarinaa?
EnglishI perceive that there is something of the "emperor' s new clothes" about the Codes of Conduct you have adopted for the new Commission.
Mielestäni näissä menettelysäännöissä (codes of conduct), jotka olette ottanut käyttöön uuden komission osalta, kyse on hieman kuin " keisarin uusista vaatteista" .