EN

elbow {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "elbow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCommissioner, I wish you a great deal of luck and all power to your elbow!
Arvoisa komission jäsen, toivotan teille paljon onnea ja paljon voimia.
EnglishWe are talking about flexibility; there is not enough elbow room.
Puhumme joustavuudesta, mutta liikkumavaraa ei ole riittävästi.
EnglishCongratulations, and all power to your elbow again.
Onnittelen siis teitä ja toivotan vielä kerran menestystä tällä tiellä.
EnglishMove the mouse by pivoting your arm at your elbow.
Siirrä hiirtä liikuttamalla käsivartta kyynärpäästä alaspäin.
EnglishI congratulate you on the way you have handled these - more power to your elbow, as we say in the UK.
Onnittelen teitä siitä, kuinka olette hoitaneet nämä kysymykset. Jatkakaa samalla tiellä, kuten sanonta kuuluu.
EnglishThe pain had spread from her wrist to her hands, to her fingertips, from her wrist up to her elbow, almost all the way to her shoulder.
Kipu oli levinnyt ranteesta kämmeneen, sormenpäihin sekä kyynärpäähän, miltei olkapäähän saakka.
EnglishWhat remains of the Commissioner's plans to give rural policy more elbow room via a shift in funds?
Mitä onkaan jäljellä komission jäsenen suunnitelmista, joiden tarkoituksena oli antaa maatalouspolitiikalle enemmän liikkumavaraa siirtämällä varoja?
EnglishPlace your mouse at elbow level.
EnglishI wish you every success, including with the formation of the new Commission: you must be given elbow room to press on with this.
Toivon teille menestystä, myös uutta komissiota muodostaessanne. Teidän on saatava liikkumavaraa, jotta voitte viedä tätä prosessia eteenpäin.
EnglishAfter all, it is easy to predict that biotechnology will thus elbow out normal gen-tech-free production, which we must prevent.
Onhan helppo ennustaa, että tämän myötä biotekniikka työntää syrjään normaalin tuotannon, jossa ei käytetä geenitekniikkaa, ja se meidän on estettävä.
EnglishThe favourable investment climate for foreign companies created by the Dutch government in the 1990s gives swindlers and tax evaders elbow-room.
Alankomaiden hallituksen 1990-luvulla luoma ulkomaisille yhtiöille suotuisa sijoitusilmapiiri antaa liikkumatilaa huijareille ja veronkiertäjille.
EnglishFor the European Union, this is not about wanting to elbow Russia out of that part of Europe and extending its own geostrategic interest in Eastern Europe.
Euroopan unionin kannalta ei ole kyse Venäjän tuuppimisesta pois Euroopan osasta tai oman geostrategisen etunsa laajentamisesta Itä-Euroopassa.
EnglishI would add, however, that Member States should use this elbow room only whilst taking into consideration the continuity of the current EU policy agenda.
Lisäisin kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä liikkumavaraa vain ottaen huomioon EU:n kulloisenkin poliittisen ohjelman jatkuvuus.
EnglishIt can subsequently elbow competitors out of the market and cause them to go bankrupt.
Voiton voi käyttää myös kilpailijoiden saamiseen pois markkinoilta ja niiden ajamiseen konkurssiin väliaikaisten hinnanalennusten avulla.
EnglishCommissioner, may I say 'more power to your elbow!' when you see the recalcitrant Member State in court, because we cannot have one Member State playing a different game from the others.
Arvoisa komission jäsen, älkää kaihtako voimakeinoja, kun tapaatte oikeussalissa vastaan hangoittelevan jäsenvaltion, sillä yksi jäsenvaltio ei voi toimia eri tavoin kuin muut.