EN

easy {adjektiivi}

volume_up
This is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.
Tämä ei ole helppo tavoite teollisuudelle, mutta ei sen kuulukaan olla helppo.
The choice is not easy, as it is not easy to give an answer to the question - 'Quo vadis, Ukraine?'
Valinta ei ole helppo, koska ei ole helppo vastata kysymykseen: ”Quo vadis, Ukraina”.
Fear seeks scapegoats and the easy scapegoats are the persecuted of this world.
Pelkurit etsivät sijaiskärsijöitä, ja maailman vainottuja ihmisiä on helppo syyttää.
As we can see today, this is not a simple or easy task.
Kuten tänään havaitsemme, tehtävä ei ole yksinkertainen eikä helppo.
I think it is easy to understand, because we have a very simple case.
Se on mielestäni helppo ymmärtää, sillä kyseessä on varsin yksinkertainen tapaus.
We must welcome this budget, it is the last easy budget, the last simple budget.
Meidän on pidettävä tätä talousarviota myönteisenä, se on viimeinen helppo ja yksinkertainen talousarvio.
The Sculpt Touch Mouse features easy to hold side grips and a contoured shape, providing comfortable and controlled use in either hand.
Sculpt Touch Mousessa on miellyttävät tartuntapinnat ja kaareva muotoilu, joten se sopii mukavasti ja hallitusti kumpaankin käteen.
As for myself, I could feel comfortable with Turkish accession when it is as easy to build a Christian church in Ankara as it is to erect a mosque in Brussels.
Omasta puolestani tuntisin oloni mukavaksi Turkin liittymisen osalta silloin, kun on yhtä helppoa rakentaa kristitty kirkko Ankaraan kuin pystyttää moskeija Brysseliin.
easy (myös: natural)
Therefore, our European educational system needs to reflect this multicultural characteristic and allow a healthy and easy coexistence.
Euroopan koulujärjestelmän on sen vuoksi heijasteltava tätä monikulttuurisuutta ja sallittava terve ja luonteva rinnakkaiselo.
Easy access to collection systems is absolutely essential and consumers must be able to return products free of charge.
Keräysjärjestelmien vaivaton saatavuus on aivan välttämätöntä, ja kuluttajien on voitava palauttaa tuotteet maksutta.
The Blue Card proposal is not an easy attempt to take the best and leave the rest, thereby creating a brain drain from developing countries.
Sinistä korttia koskeva ehdotus ei ole vain otollinen yritys ottaa parhaat työntekijät ja jättää muut jäljelle.

Esimerkkejä "easy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to remind everyone that it was not particularly easy then, either.
Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että se ei ollut silloinkaan helppo tehtävä.
EnglishOn the issue of illegal immigration, it is very easy to point fingers at others.
Puhuttaessa laittomasta maahanmuutosta on hyvin helppoa osoittaa toisia sormella.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Nämä poliittiset temput on helppo huomata, mutta ei se tee niistä hyväksyttäviä.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Tämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
EnglishOnce you've tagged pictures in the Pictures library, it's easy to find them again.
Kun kuviin on lisätty tunniste Kuvat-kirjastossa, ne on helppo löytää uudelleen.
EnglishSo it is certainly not going to be easy in the new countries seeking membership.
Joten se ei tule varmastikaan olemaan helppoa uusissa jäsenyyttä hakevissa maissa.
EnglishThere have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
Täällä on tänä iltana lausuttu joitakin kepeitä ja hurskaita sanoja työajasta.
EnglishIt is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Siitä olemme samaa mieltä, mutta nykyinen Algerian hallitus ei pysty siihen yksin.
EnglishThis proved that it is not easy to implement the concept of European solidarity.
Tämä osoitti, ettei EU:n yhteisvastuun käsitettä ole helppo toteuttaa käytännössä.
EnglishAir-ticket prices should be easy for consumers to understand and transparent.
Lentolippujen hintojen on oltava kuluttajille helposti ymmärrettäviä ja avoimia.
EnglishIf we look at EU foreign policy, it is easy to see that there are some gaps in it.
Jos tarkastelemme EU:n ulkopolitiikkaa, meidän on helppo havaita siinä puutteita.
EnglishThat does not mean that things will change tomorrow, or that things will be easy.
Se ei tarkoita, että muutos tapahtuisi huomenna tai että kaikki olisi helppoa.
EnglishThe Governor of Lapland remarked how easy it was to get from Lapland to Strasbourg.
Lapin maaherra huomautti siitä, kuinka helppoa oli päästä Lapista Strasbourgiin.
EnglishIt is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
Täällä Strasbourgissa on hissien takia joskus vaikeaa saapua ajoissa paikalle.
EnglishDeployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
Tämän ryhmän järjestäminen ei ollut helppoa, kuten luultavasti panitte merkille.
English(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, teillä ei todellakaan ole nykyisin helppoa!
EnglishThis is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.
Tämä ei ole helppo tavoite teollisuudelle, mutta ei sen kuulukaan olla helppo.
EnglishHer task will not be easy, for all her decisions will be subjected to debate.
Hänen tehtävänsä ei ole helppo, koska kaikista hänen päätöksistään keskustellaan.
EnglishAnd this is the not always an easy task we must respond to through our proposals.
Tämä tehtävä, johon meidän on ehdotuksillamme vastattava, ei ole aina helppo.