EN

dwelling {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "dwelling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI wish to ask you, without dwelling too much on the matter, to consider the gravity of the consequences of failure.
Pyytäisin teitä - asiaan liiemmälti syventymättä - pohtimaan epäonnistumisesta aiheutuvia vakavia seurauksia.
EnglishThe company director was told that if he took out a mortgage on his own dwelling house, then they would allow him.
Yrityksen johtajalle kerrottiin, että jos hän ottaisi asuntoaan vastaan lainaa, niin pankki antaisi sen hänelle.
EnglishCommissioner, Mr President, ladies and gentlemen, the debate seems to be dwelling, above all, on the membership of the Committee.
Arvoisa komissaari, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, keskustelu näyttää koskevan etenkin tämän komitean kokoonpanoa.
EnglishTo bring Europe closer to island-dwelling citizens will mean bringing Europe closer to all the citizens of the Union too.
Tekemällä Euroopasta läheisemmän saarten asukkaille tekisimme myös Euroopan, joka on läheisempi kaikille unionin kansalaisille.
EnglishI will therefore highlight a number of aspects whose importance justifies dwelling on them more particularly, beginning with dialogue.
Korostan siis eräitä osa-alueita, joihin niiden tärkeyden vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aloitan vuoropuhelusta.
EnglishI believe it is necessary to increase aid from the Structural Funds by up to 15% (currently 3%) for dwelling renovation.
Mielestäni on välttämätöntä lisätä rakennerahastoista saatavaa tukea 15 prosenttiin asti (tällä hetkellä kolme prosenttia) asuntojen remontointia varten.
EnglishEach of these projects is important, and rather than dwelling on them now we shall do so once the Commission has provided more details.
Jokainen näistä hankkeista on tärkeä, ja sen sijaan, että vatvoisimme niitä nyt, meidän on tehtävä se sitten, kun komissio on antanut lisätietoja.
EnglishFurthermore, the original mountain-dwelling minority Christian community has been continually harassed, arrested and imprisoned by the Vietnamese Government.
Myös alkuperäiseen vuoristolaisvähemmistöön kuuluvia kristittyjä on jatkuvasti häiritty, pidätetty ja vangittu Vietnamin hallituksen toimesta.
EnglishBefore dwelling on the historic nature of today, I would like to acknowledge that it has only been possible to get where we are thanks to the determination of the Commission.
Ennen tämän päivän historialliseen luonteeseen paneutumista haluan todeta, että tänne asti on päästy ainoastaan komission määrätietoisuuden ansiosta.
EnglishI should like to look at a number of points that were raised, without dwelling on them too long, particularly as some of them were addressed to me.
Haluaisin silti mielelläni puuttua joihinkin kohtiin, laajentamatta asiaa kuitenkaan liian pitkälle, varsinkin kun puheenvuoro oli kohdassa tai parissa myös suoraan minulle suunnattu.
EnglishMr President, instead of dwelling on all the amendments that I am happy to accept, I will instead concentrate on those that cause the Commission some difficulty.
Arvoisa puhemies, sen sijaan että puhuisin pitkästi kaikista tarkistuksista, jotka voin hyväksyä, saanen keskittyä niihin, jotka aiheuttivat komissiolle joitakin vaikeuksia.
EnglishThis morning, we spent some time dwelling on an area of foreign and security policy where - I shall be diplomatic - we have not made as much progress as we would have liked.
Pohdiskelimme tänä aamuna erästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa, jolla - ollakseni diplomaattinen - emme ole edenneet yhtä pitkälle kuin olisimme halunneet.
EnglishWorking constructively and consistently on the situation as a whole is a better way of dealing with the problems than dwelling too much on the pure and perfect principles of democracy.
Tilanteen parissa tehtävä rakentava ja jatkuva työskentely on kokonaisuudessaan parempi tapa ratkaista ongelmat kuin demokratiaan liittyvien täydellisten periaatteiden liika pohdiskelu.
EnglishRather than dwelling on the current difficulties and becoming doom and gloom merchants, we need to take a positive approach and I commend our rapporteur for his approach in this regard.
Nykyisissä ongelmissa pysyttäytymisen ja kohtaloon alistuvien kauppamiesten sijaan meidän on valittava myönteinen lähestymistapa, ja kiitänkin esittelijää juuri tästä lähestymistavasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dwelling":

dwelling
dwelling house