"driving force" - Suomenkielinen käännös

EN

"driving force" suomeksi

EN driving force
volume_up
{substantiivi}

driving force
It should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.
Sen on oltava joukkueen pelinrakentaja, hengen luoja ja liikkeellepaneva voima.
This programme constitutes a driving force for development on the European scale.
Ohjelma on kehityksen liikkeellepaneva voima ja eurooppalaisen ulottuvuuden edistäjä.
The European perspective is a driving force for democratic reforms.
Mahdollisuus EU:n jäsenyyteen on demokraattisten uudistusten liikkeellepaneva voima.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "driving force":

driving force

Esimerkkejä "driving force"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTourism may be a significant driving force for the development of a poor country.
Matkailu voi köyhässä maassa olla merkittävä kehitystä liikkeelle paneva voima.
EnglishBilbao has now become the driving force in the field of safety and health at work.
Bilbaon virasto on päässyt johtoasemaan työterveyden ja -turvallisuuden alalla.
EnglishI believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
Merien olisi mielestäni jatkossakin oltava taloudellista kasvua ylläpitävä voima.
EnglishIt must also once again become the driving force behind European integration.
Komissiosta on myös tultava uudelleen Euroopan rakentamisen täytäntöönpaneva voima.
EnglishThe European Union must continue to be a driving force in combating climate change.
Euroopan unionin on jatkettava ilmastonmuutoksen torjunnan liikkeellepanevana tahona.
EnglishSmall and medium-sized enterprises are not merely the driving force of economic growth.
Pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole ainoastaan talouskasvua ylläpitävä voima.
EnglishIt refers to Mr Di Pietro's party, which is the driving force behind this debate today.
Se viittaa Di Pietron puolueeseen, joka on voima tämän päivän keskustelun taustalla.
EnglishEU integration is the main driving force behind Montenegro's progress.
EU:hun yhdentyminen on Montenegron kehityksen tärkein liikkeelle paneva voima.
EnglishEurope needs a driving force to overcome the economic crisis with the least amount of damage.
EU tarvitsee veturin ylittääkseen talouskriisin mahdollisimman pienin vahingoin.
EnglishThat possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Tämä mahdollisuus on taloudellisten uudistusten ja demokratisoinnin liikkeelle paneva voima.
EnglishThese have indeed been the driving force behind job creation in Europe.
Ne ovat todella toimineet työpaikkojen synnyttämisen moottorina Euroopassa.
EnglishThe European Union was and should remain the driving force for progress in the talks.
Euroopan unioni on ollut ja sen olisi oltava edelleen keskustelujen edistymisen moottori.
EnglishThe Lisbon Agenda is the driving force behind the new approach to spectrum.
Radiotaajuuksia koskevan uuden toimintalinjan kantava voima on Lissabonin toimintaohjelma.
EnglishThe Commission was the main driving force in adopting the Eurocodes on safe buildings.
Komissio oli keskeinen toimija turvallisia rakennuksia koskevien eurokoodien antamisessa.
EnglishIt is the driving force of the reshaping of our continent in the post-Soviet era.
Se on mantereen uudelleenjärjestelyn liikkeelle paneva voima Neuvostoliiton jälkeisenä aikana.
EnglishWhat force is driving all galaxies to rush away from every other at an ever-quickening speed?
Mikä voima saa kaikki galaksit loittonemaan toisistaan yhä vinhempaa vauhtia?
EnglishThe Commission has constantly been the driving force behind work on the plans of action.
Komissio on koko ajan ollut eteenpäin vievänä voimana toimintasuunnitelman työstämisessä.
EnglishThey are also a driving force behind any kind of growth and the creation of new jobs.
Pk-yritykset ovat myös kaiken kasvun ja uusien työpaikkojen takana.
EnglishThe Centre Party has been a driving force for phasing out nuclear power in Sweden.
Keskustapuolue on kiirehtinyt ydinvoimasta luopumista Ruotsissa.
EnglishThey chose the economy as the driving force behind their political vision and their objectives.
He valitsivat talouden vetovoimaksi poliittisille näkemyksilleen ja tavoitteilleen.