EN driving
volume_up
{substantiivi}

driving
volume_up
ajaminen {subst.}
The Commission believes it to be very important to mention drink-driving specifically.
Komission mielestä on hyvin tärkeää mainita erityisesti alkoholin alaisena ajaminen.
Drink-driving is not only anti-social, it is criminal.
Ajaminen päihtyneenä on paitsi yhteiskunnan vastaista myös rikollista.
Remember that in most countries the minimum age for driving a car is 18.
On hyvä muistaa, että autolla ajaminen edellyttää useimmissa maissa vähintään 18 vuoden ikää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "driving":

driving
drive

Esimerkkejä "driving"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Ennen kuin muutat toiseen maahan, varmista, että ajokorttisi ei ole vanhentunut.
EnglishThese insist that mutual recognition should be extended to bans on driving also.
Näissä vaaditaan, että vastavuoroinen tunnustaminen ulotetaan myös ajokieltoihin.
English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
kirjallinen. - (DE) Kannatan veturinkuljettajien yhtenäisiä kelpoisuusvaatimuksia.
EnglishTourism may be a significant driving force for the development of a poor country.
Matkailu voi köyhässä maassa olla merkittävä kehitystä liikkeelle paneva voima.
EnglishThirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
Kolmanneksi kokonaisajoaika saa olla kahden viikon aikana enintään 90 tuntia.
EnglishBilbao has now become the driving force in the field of safety and health at work.
Bilbaon virasto on päässyt johtoasemaan työterveyden ja -turvallisuuden alalla.
EnglishIt should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.
Sen on oltava joukkueen pelinrakentaja, hengen luoja ja liikkeellepaneva voima.
EnglishLet me say this - and I speak to the electorate: you are in the driving seat.
Sallikaa minun sanoa tämä - ja nyt puhun äänestäjille: olette päättäjän paikalla.
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Voimme kilpailla kehitysmaiden kanssa vain alentamalla työntekijöidemme elintasoa.
EnglishI believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
Merien olisi mielestäni jatkossakin oltava taloudellista kasvua ylläpitävä voima.
EnglishThe EU has called on its partners for help in driving the peace process forward.
EU on pyytänyt kumppaneitaan auttamaan rauhanprosessin eteenpäin viemisessä.
EnglishTherefore, I strongly support this new directive for a European driving licence.
Tuenkin vahvasti tätä eurooppalaista ajokorttia koskevaa uutta direktiiviä.
EnglishIn 2009, the Commission issued a report on the use of mobile phones when driving.
Vuonna 2009 komissio julkaisi raportin matkapuhelimien käytöstä ajon aikana.
EnglishBut we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että kaupan tärkein edistäjä on kysyntä.
EnglishWe may even have European citizenship by then, but not a European driving licence.
Meillä on silloin ehkä jopa Euroopan kansalaisuus, muttei eurooppalaista ajokorttia.
EnglishI therefore hope we obtain an agreement that puts users in the driving seat.
Toivon näin ollen, että pääsemme sopimukseen, jossa käyttäjät ovat etusijalla.
EnglishThis programme constitutes a driving force for development on the European scale.
Ohjelma on kehityksen liikkeellepaneva voima ja eurooppalaisen ulottuvuuden edistäjä.
EnglishMany accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Useat onnettomuudet johtuvat edelleenkin alkoholin käytöstä autoa ajettaessa.
EnglishIt must also once again become the driving force behind European integration.
Komissiosta on myös tultava uudelleen Euroopan rakentamisen täytäntöönpaneva voima.
EnglishBut we are catering for a security phobia and at the same time driving out freedom.
Mutta me aiheutamme turvallisuuden kammoa, kun samanaikaisesti rajoitamme vapautta.