"drivers" - Suomenkielinen käännös

EN

"drivers" suomeksi

FI
volume_up
driver {subst.}

EN drivers
volume_up
{monikko}

drivers
volume_up
ajajat {mon.}
On the one hand this rewards good drivers in the form of low premiums, which Mr Staes seems to welcome, while on the other hand it makes bad drivers pay for their own errors.
Toisaalta tällä tavoin palkitaan hyviä ajajia pienemmillä vakuutusmaksuilla, mihin Staes näyttää olevan tyytyväinen, toisaalta taas huonot ajajat joutuvat maksamaan omista virheistään.
Is the Commission considering introducing a system based on ranges around a mean, where for instance the standard rate would be 100, with good drivers paying 50 and bad drivers no more than 150?
Aikooko komissio ottaa käyttöön keskiarvoa ympäröiviin luokkiin perustuvan järjestelmän, jossa perusmaksuna olisi 100 ja jonka mukaisesti hyvät ajajat maksaisivat 50 ja huonot 150?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "driver":

driver

Esimerkkejä "drivers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
kirjallinen. - (DE) Kannatan veturinkuljettajien yhtenäisiä kelpoisuusvaatimuksia.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Laitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
EnglishI believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
Minun mielestäni sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä EU:n kasvussa.
EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Kun Windows tunnistaa kaikki laitteistosi, se yrittää löytää parhaat ohjaimet.
EnglishThe safety of drivers and passengers is an issue of major importance for the Union.
Kuljettajien ja matkustajien turvallisuus on erittäin tärkeää Euroopan unionille.
EnglishMake sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
Varmista, että äänikortti on asennettu oikein ja että ohjaimet on päivitetty.
EnglishThere is also the difference between safe and unsafe vehicles and/or drivers.
On myös eroja varmojen ajoneuvojen tai varman ja epävarman kuljettajan välillä.
EnglishIt is a very fragmented industry with very many drivers operating on a small scale.
Ala on hyvin sirpaloitunut, ja sillä toimii runsaasti yksittäisiä kuljettajia.
EnglishWindows checks for the latest drivers by using automatic updating in Windows Update.
Windows etsii uusimpia ohjaimia Windows Updaten automaattisen päivityksen avulla.
EnglishMonitors services and drivers as they interact with Windows and your programs.
Valvoo palveluita ja ohjelmia niiden toimiessa Windowsin ja ohjelmien kanssa.
EnglishDownload drivers, configuration utilities and documentation for your devices.
Opi ohjelmiston avulla mukauttamaan Microsoft-laitteesi ja paranna tuottavuuttasi.
EnglishIt is also very important to make drivers aware of their own responsibility.
On myös hyvin tärkeää saada kuljettajat tietoisiksi heidän omasta vastuustaan.
EnglishA penalty will be applied and it will stop drivers who do not comply with the rules.
Määrättävillä seuraamuksilla pysäytetään kuljettajat, jotka rikkovat sääntöjä.
EnglishIt is also important here to take the position of drivers and consignors into account.
Tässä on tärkeää ottaa huomioon myös kuljettajien ja toimeksiantajien näkökulma.
EnglishMost video cards will come with a disk that contains drivers and other software.
Useiden näyttösovittimien mukana tulee levy, joka sisältää ohjaimet ja muita ohjelmia.
EnglishThese devices work right out of the box—and you don't have install drivers.
Nämä laitteet voidaan ottaa käyttöön suoraan pakkauksesta asentamatta ohjaimia.
EnglishDon’t download drivers that are listed as compatible with a different version.
Älä lataa ohjaimia, jotka on ilmoitettu yhteensopiviksi eri version kanssa.
EnglishThis is one example of the problems encountered by drivers and transport companies.
Tämä on vain yksi esimerkki kuljettajien ja kuljetusyhtiöiden kohtaamista ongelmista.
EnglishAs a consequence, this type of request could be made by the British lorry drivers.
Englantilaiset rekka-autojen kuljettajat voivat siis nostaa kanteen tällä perusteella.
EnglishIn recent years, drivers have faced ever-increasing demands as part of their job.
Kuljettajan ammatille on asetettu viime vuosina yhä enemmän vaatimuksia.