EN driver
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

driver (myös: chauffeur, operator, transporter)
It is pointless to argue that a self-employed driver might be less fatigued than an employed driver.
On turha väittää, että itsenäinen kuljettaja olisi vähemmän väsynyt kuin työsuhteessa oleva kuljettaja.
A driver' s degree of tiredness does not depend on whether he is self-employed or on a salary.
Kuljettajien väsymys ei nimittäin määräydy sen mukaan, onko hän itsenäinen kuljettaja vai työntekijä.
To me, it is also crucial for the driver and loading personnel to handle the animal calmly.
Mielestäni on tärkeää myös se, että kuljettaja ja lastaavat henkilöt käsittelevät eläimiä rauhallisesti.
driver (myös: rider)
volume_up
ajaja {subst.}
To tell the truth, the driver of the European vehicle is sitting in the back seat.
Totta puhuakseni EU:n ajoneuvon ajaja istuu takapenkillä.
driver
volume_up
puuykkönen {subst.} (golf)
driver
volume_up
avausmaila {subst.} (golf)
driver
volume_up
kuski {subst.}

2. "of car"

driver (myös: chauffeur)
You see, if an overtired lorry driver runs into my car, although I am driving properly, that is certainly not exactly good for me.
Jos nimittäin liian väsynyt kuorma-autonkuljettaja törmää minun henkilöautooni, vaikka minä ajan aivan oikein, se ei ole minusta varmasti erityisen miellyttävää.

3. ATK

driver (myös: device driver, drive)
volume_up
ajuri {subst.}
After you find a driver for a device that Windows cannot identify, you will have to install the driver manually.
Kun olet löytänyt ajurin laitteelle, jota Windows ei tunnista, sinun pitää asentaa ajuri manuaalisesti.
If you think an app or driver that you recently installed caused problems with your PC, you can restore it back to an earlier point in time, called a restore point.
Jos epäilet, että jonkin hiljattain asennettu sovellus tai ajuri aiheuttaa ongelmia tietokoneessasi, voit palauttaa tietokoneen aikaisemman ajankohdan mukaiseksi niin kutsuttuun palautuspisteeseen.
If you think that an application or driver that you have recently installed has caused problems with your PC, you can restore it back to an earlier point in time – known as a restore point.
Jos epäilet, että jonkin hiljattain asennettu sovellus tai ajuri aiheuttaa ongelmia tietokoneessasi, voit palauttaa tietokoneen aikaisemman ajankohdan mukaiseksi niin kutsuttuun palautuspisteeseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "driver":

driver

Esimerkkejä "driver"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Kytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
EnglishOccasionally a manufacturer might release a faulty driver for one of its devices.
Toisinaan valmistajat saattavat julkaista viallisen ohjaimen jollekin laitteelle.
EnglishOnce you have the device driver files, copy them to the computer with a problem.
Kun olet saanut ohjaintiedostot, kopioi ne tietokoneeseen, jossa oli ongelmia.
EnglishHold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Älä käytä sitä vielä vaan odota, että Windows on etsinyt ja asentanut ohjaimen.
EnglishClick New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
Valitse Uusi ohjain ja suorita sitten ohjatun tulostinohjaimen lisäämisen vaiheet.
EnglishThe driver for the device might be incompatible with this version of Windows.
Voi olla, että laitteenohjain ei ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa.
EnglishEvery device needs a driver that allows it to communicate with your computer.
Jokainen laite tarvitsee ohjaimen, jonka avulla se kommunikoi tietokoneen kanssa.
EnglishSelect the driver you want to install, click OK, and then click Install updates.
Valitse asennettava ohjain, valitse OK ja valitse sitten Asenna päivitykset.
EnglishThe driver for the device might be incompatible with this version of Windows.
Asentamasi laitteen ohjain ei ehkä ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa.
EnglishThe profession of lorry driver should be made more attractive and also respectable.
Kuorma-auton kuljettajan ammatin kiinnostavuutta ja arvostusta pitäisi lisätä.
EnglishFor more information, see Update a driver for hardware that isn't working properly
Lisätietoja on ohjeaiheessa Puutteellisesti toimivan laitteen ohjaimen päivittäminen
EnglishUse the following procedures in order until you're able to update the driver.
Kokeile seuraavia toimia järjestyksessä, kunnes saat sovittimen päivitetyksi.
EnglishClick New Driver, and then follow the instructions in the Add Printer Driver wizard.
Valitse Uusi ohjain ja noudata sitten ohjatun tulostinohjaimen lisäämisen ohjeita.
EnglishIf prompted, install the printer driver on your computer by clicking Install driver.
Asenna pyydettäessä tulostinohjain tietokoneeseen valitsemalla Asenna ohjain.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
EU:sta on tultava entistä enemmän tärkein maailmanrauhaa edistävä toimija.
English10:34 The world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
10:34 Maailma kuitenkin muuttuu, ja kaupungistuminen on suuri muutostekijä kaikessa.
EnglishMake sure your sound card is recognized and that you have the latest driver installed.
Varmista, että äänikortti on tunnistettu ja että sen uusin ohjain on asennettuna.
EnglishI was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Olin esiintymässä, ja he sanoivat: "Lähetämme kuljettajan hakemaan sinut."
EnglishIn these cases, the report recommends you uninstall a program or update a driver.
Näissä tapauksissa raportti suosittelee poistamaan ohjelman tai päivittämään ohjaimen.
EnglishNext to Driver Provider, you will see either Microsoft or another provider's name.
Ohjaimen toimittaja -kohdan vieressä näkyy joko Microsoftin tai muun toimittajan nimi.