"to drag in" - Suomenkielinen käännös

EN

"to drag in" suomeksi

EN to drag in
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "to drag in"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTo restore or move a gadget, you can simply drag the gadget where you want it.
Voit palauttaa tai siirtää pienoisohjelman vetämällä sen haluamaasi sijaintiin.
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Kun Käynnistä-valikko avautuu, vedä tiedosto sijaintiin, johon haluat lisätä sen.
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Voit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
EnglishTo paint using the background color, right-click while you drag the pointer.
Voit maalata taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
EnglishYou can drag these with your mouse pointer to change the size of the window.
Vetämällä reunoista ja kulmista hiiren osoittimella voit muuttaa ikkunan kokoa.
EnglishIt's easy to rearrange your lineup of taskbar buttons—just click and drag them.
Tehtäväpalkin painikkeita on helppo järjestellä napsauttamalla ja vetämällä.
EnglishTo draw using the background color, right-click while you drag the pointer.
Voit piirtää taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
EnglishYou can drag other languages too to create a list of languages in preferred order.
Voit vetää myös muita kieliä, niin että kieliluettelo on haluamassasi järjestyksessä.
EnglishAs you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
Kun vedät tiedostoja levyn kansioon, ne kopioidaan automaattisesti levylle.
EnglishThen, drag the file or folder from the compressed folder to a new location.
Sitten voit vetää tiedoston tai kansion pakatusta kansiosta uuteen sijaintiin.
EnglishWith ClickLock, you can highlight or drag without holding the mouse button.
Napsautuksen lukituksella voit korostaa ja vetää painamatta hiiren painiketta.
EnglishTo restore or move a gadget, you can also drag the gadget where you want it.
Pienoisohjelman voi palauttaa tai siirtää myös vetämällä sen haluamaasi sijaintiin.
EnglishFinally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
Lopuksi haluaisin kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että tämä prosessi ei veny.
English(For example, if you would normally scroll left or right, drag the item up or down.)
(Jos esimerkiksi haluat vierittää vasemmalle tai oikealle, vedä kohde ylös tai alas.)
EnglishEnable you to drag files to the disc and then burn all the files to disc at once.
Voit raahata tiedostoja levylle ja tallentaa ne kaikki levylle kerralla.
English(Laughter) But other than that, talk until they drag you off the stage.
(Naurua) Mutta muissa tapauksissa kannattaa puhua kunnes raahataan lavalta pois.
EnglishIf you want, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
Voit halutessasi vetää kuvatiedostoja suoraan avoimeen sähköpostiviestiin.
English(For example, if you would scroll left or right, drag the item up or down.)
(Jos esimerkiksi haluat vierittää vasemmalle tai oikealle, vedä kohde ylös tai alas.)
EnglishTo draw a line using the background color, right-click while you drag the pointer.
Voit piirtää viivan taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
EnglishTo rearrange items in the playlist, in the List pane, drag them up or down.
To rearrange items in the playlist, in the List pane, drag them up or down.

Muita sanoja