EN

doubt {substantiivi}

volume_up
With this simple source of doubt, it is impossible to condemn a defendant to death.
Vain tämä epäilys riittää siihen, että on mahdotonta tuomita syytettyä kuolemaan.
If there is even a whisper of doubt, you are assuming responsibility for endangering human lives.
Jos asiasta on vähäisinkin epäilys, otatte vastuun ihmishenkien vaarantamisesta.
I therefore intended to vote for the motion but I was assailed by a doubt.
Niinpä halusin äänestää mietinnön puolesta, mutta minulle heräsikin epäilys.
Doubt and uncertainty form the basis of scientific work, and of getting it right in this case.
Epäilys ja epävarmuus ovat tieteellisen työn perusta ja tätä asiaa koskevien oikeiden tulosten perusta.
However, ladies and gentlemen, the crisis is what is responsible for the doubts.
Hyvät parlamentin jäsenet, epävarmuus johtuu kuitenkin kriisistä.
The doubts related mainly to three particularly sensitive products: bananas, rice and sugar.
Epävarmuus kohdistui pääasiassa kolmeen erityisen herkkään tuotteeseen: banaaneihin, riisiin ja sokeriin.
doubt (myös: suspicion)
So doubt about the influence of greenhouse gases is particularly worrying.
Silloin epäily kasvihuonekaasujen vaikutuksesta on entistä huolestuttavampaa.
(FR) Madam President, what worries the citizens of Europe as much as the financial markets is doubt.
(FR) Arvoisa puhemies, rahoitusmarkkinoiden kanssa yhtä paljon EU:n kansalaisia huolestuttaa epäily.
I think it is important not to allow doubt and criticism to target individual measures and their impact.
Minusta on tärkeää, etteivät epäily ja kritiikki kohdistuisi niin selvästi yksittäisiin toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin.

Esimerkkejä "doubt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am no doubt looking, rather, for a political answer and political declaration.
Kaipaan kuitenkin pikemminkin poliittista vastausta ja poliittista julistusta.
EnglishThere is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
Ei ole epäilystäkään siitä, että Bagdadissa vallitsee diktatorinen hirmuhallinto.
EnglishNor do we doubt the usefulness of a detailed analysis at an intrasector level.
Emme kiistäkään yksityiskohtaisen selvityksen merkitystä alakohtaisella tasolla.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Näiden kahden pilarin välisen tasapainon tärkeydestä on tuskin epäilystäkään.
EnglishI have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
En epäile sitä, etteivätkö puheenvuoron täällä käyttäneet pitäisi asiaa vakavana.
EnglishThat is our challenge and there is no doubt that it will present many problems.
Se on meidän haasteemme, ja ilman muuta tuohon haasteeseen liittyy monia ongelmia.
EnglishThey are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
He rupattelevat epäilemättä jostain muusta aiheesta, mutta tämä on tärkeä asia.
EnglishThere is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Epäilemättä älytoiminnoilla varustetun rakennuksen on oltava älykäs joka puolelta.
EnglishThere is no doubt that these are the basis for the third Industrial Revolution.
Nämä tekijät luovat epäilemättä perustan kolmannelle teolliselle vallankumoukselle.
EnglishI once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
Minulla oli opiskelija-aikoinani professori, joka sanoi: "jos epäilet, jätä pois".
English   – Mr President, without doubt there are practical problems with the Annan plan.
   – Arvoisa puhemies, Annanin sopimukseen liittyy epäilemättä käytännön ongelmia.
EnglishWe must reaffirm that clearly so that there can be no doubt in anyone’s mind.
Meidän on vahvistettava asia selkeästi, niin ettei kenellekään jää epäilystäkään.
EnglishNo doubt you also recall another market, in Sarajevo, and how that was bombed.
Muistatte varmasti myös, miten toista, Sarajevossa sijainnutta toria pommitettiin.
EnglishHe has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
Hän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti.
EnglishThere is no doubt that we can do many things, as Mrs Carlotti’s report indicates.
Voimme epäilemättä tehdä monia asioita, kuten jäsen Carlottin mietinnöstä käy ilmi.
EnglishI have no doubt that today’s debate will show that we are on the right track here.
Olen varma, että tämänpäiväinen keskustelu osoittaa meidän olevan oikealla tiellä.
EnglishI have absolutely no doubt about this and I believe it is an essential point.
Minulla ei ole siitä pienintäkään epäilystä, ja se on mielestäni välttämätöntä.
EnglishI have no doubt that aside from being lengthy, those talks were also difficult.
Paitsi että nämä keskustelut kestivät pitkään, ne olivat epäilemättä vaikeat.
EnglishOne last comment: we want to help Tunisia, about that there can be no doubt.
Viimeinen huomio: me haluamme auttaa Tunisiaa, siitä ei ole mitään epäselvyyttä.
EnglishMr Primakov without doubt has the respect and esteem of the international community.
Herra Primakovilla on kiistatta kansainvälisen yhteisön kunnioitus ja arvonanto.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "doubt":

doubt
doubtfully
English
doubtful