EN display
volume_up
{substantiivi}

volume_up
näyttö {subst.}
The Surface display is incredibly responsive to touch, pen and keyboard.
Surfacen näyttö reagoi kosketukseen, kynään ja näppäimistöön todella herkästi.
When Windows detects this monitor, it will appear in the drop-down list next to Display.
Kun Windows löytää näytön, se näkyy Näyttö-valikon pudotusluettelossa.
In the list, expand Display, and then expand Enable adaptive brightness.
Laajenna luettelon kohta Näyttö ja laajenna sitten kohta Ota kirkkauden säätö käyttöön.
It would also be a display of solidarity and shared interests.
Se olisi myös osoitus solidaarisuudesta ja yhteisen edun puolustamisesta.
It is a display of what I would term blind optimism.
Se on osoitus asiasta, jota kutsuisin sokeaksi optimismiksi.
Tämä on konkreettinen osoitus solidaarisuudesta.
display (myös: exhibit, exhibition, exposition, show)
volume_up
näyttely {subst.}
The display was taken down one evening because it was deemed too shocking.
Näyttely purettiin yhtenä iltana, koska sitä pidettiin liian järkyttävänä.
All our Parliament managed to do was dismantle a display illustrating crimes committed by Russia against the Chechen people.
Kaikki mitä meidän parlamenttimme sai aikaan, oli poistaa näyttely, jossa kuvattiin Venäjän tšetšeenejä vastaan tekemiä rikoksia.
If you are going to use ‘controversial’ as a justification for removing displays, then both of them ought to go.
Jos aiotte käyttää "ristiriitaisuutta" perusteena näyttelyjen poistamiselle, kumpikin näyttely pitäisi poistaa.
display (myös: monitor)
volume_up
monitori {subst.}
display (myös: boast, swagger)
volume_up
rehentely {subst.}
display (myös: boast)
volume_up
kerskailu {subst.}
display (myös: exhibition, exposure)
display
display (myös: ostentation)
display

Esimerkkejä "display"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishECB Opinion on Slovak legislation relating to dual display and rounding rules
EKP:n lausunto rahamäärien kaksoismerkinnästä ja pyöristyssäännöistä Slovakiassa
EnglishSome printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
Joissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
EnglishYou can also adjust the display brightness from Power Options in Control Panel.
Voit säätää näytön kirkkautta myös Ohjauspaneelin virranhallinta-asetusten avulla.
English(Display Color Calibration helps you adjust these color settings and others.)
(Näytön värikalibrointi auttaa säätämään näitä väriasetuksia ja muita asetuksia.)
EnglishIn the search box, type calibrate display, and then click Calibrate display color.‌
Kirjoita hakuruutuun värikalibrointi ja valitse sitten Näytön värikalibrointi.‌
EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
Mikä onkaan meidän osamme tässä epäpätevyyden ja kyvyttömyyden osoituksessa?
EnglishIn addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Lisäksi työpöytäsi saattaa muuttua mustaksi näiden ilmoitusten korostamiseksi.
EnglishIf your browser doesn’t support add-ons, the video and voice icons won't display.
Jos selaimesi ei tue lisäosia, ääni- ja soittokuvakkeet eivät ole näkyvissä.
EnglishThere are usually no controls for adjusting the contrast on a laptop display.
Kannettavien tietokoneiden näytöissä ei yleensä voi säätää kontrastiasetuksia.
EnglishTo see your monitor's native resolution, check the display settings in Control Panel.
Voit tarkistaa näytön alkuperäisen tarkkuuden Ohjauspaneelin näyttöasetuksista.
EnglishYou can also often adjust the display brightness from Windows Mobility Center.
Usein näytön kirkkautta voi säätää myös käyttämällä Windowsin siirrettävyyskeskusta.
EnglishFor example, you can display news headlines right next to your open programs.
Voit esimerkiksi määrittää uutisotsikot näkymään avoimien ohjelmien vieressä.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Kun nyt avaat uuden välilehden, kotisivu näkyy aina Internet Explorerissa.
EnglishIn Windows, you can use Display Color Calibration to calibrate your display.
Voit kalibroida näytön käyttämällä Windowsin näytön värikalibrointitoimintoa.
EnglishFlags on display at the ECB to mark the enlargement of the European Union in 2004
EKP:ssä liputettiin Euroopan unionin laajentumisen kunniaksi vuonna 2004.
EnglishA computer's video card contains dedicated memory that it uses to display graphics.
Tietokoneen näyttösovitin sisältää grafiikan näyttämiseen varattua muistia.
EnglishIf your computer beeps when you start it but does not display anything on your monitor:
Jos tietokone antaa äänimerkin, kun käynnistät sen, mutta näytössä ei näy mitään:
EnglishFor information about other settings, see Getting the best display on your monitor.
Tietoja muista asetuksista on ohjeaiheessa Parhaan kuvan saaminen näyttöön.
EnglishYou said you would have us vote on paragraph 76, but the display indicated paragraph 75.
Sanoitte, että äänestämme 76 kohdasta, mutta näytön mukaan kyseessä oli 75 kohta.
EnglishLets you choose which language to use to display webpages and in the Address bar.
Voit määrittää kielet, joita käytetään WWW-sivujen ja osoiterivin tekstien näyttämiseen.