EN

to dismiss [dismissed|dismissed] {verbi}

volume_up
It will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
On vaikeaa erottaa tuomari, vaikka hän joskus tekee väärän päätöksen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Parlamentilla on valtuudet erottaa komissio kokonaisuudessaan.
Of course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.
Luonnollisesti rikkomuksen tehnyt tuomari on voitava erottaa.
You may dismiss it, but I am convinced that is the case.
Saatatte sivuuttaa tämän väitteen, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on totta.
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
Aikooko komissio sivuuttaa tällaisen komitean ja kieltäytyä hyväksymästä enää sen antamia käsityksiä tai lausuntoja?
Meidän ei pidä sivuuttaa näitä ennusteita.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
Mainittujen yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien toimien lisäksi myös Opel uhkaa irtisanoa tuhansia työntekijöitä.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
Jos heidän osuutensa paljastuu, heidät voidaan rangaistuksena irtisanoa salassapitorikkomuksen vuoksi.
It is also important to recognise that Gama is currently in the process of seeking to dismiss the workers who blew the whistle on this scam.
On myös tärkeää tuoda esiin, että Gama yrittää parhaillaan irtisanoa työntekijät, jotka paljastivat tämän huijauksen.
It cannot be our intention, for example, that assistants can be dismissed at one day's notice or if they are called up for military service.
Tarkoituksena ei voi olla, että avustajia saa esimerkiksi sanoa irti yhden päivän varoitusajalla tai että heidät saa sanoa irti, jos heidät kutsutaan armeijaan.

Esimerkkejä "to dismiss"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Emme saa haaskata heidän kokemustaan emmekä torjua heidän haluaan jatkaa työntekoa.
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Tarkistuksissa toissijaisuusperiaatetta ei ole sovellettu syistä, joita en voi hyväksyä.
EnglishIt will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
On vaikeaa erottaa tuomari, vaikka hän joskus tekee väärän päätöksen.
EnglishFor my part, however, I think it is too early to dismiss Corpus Juris.
Omasta puolestani katson, että on vielä liian aikaista torjua Corpus Jurista.
EnglishThe Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
Parlamentilla on valta hajottaa komissio antamalla sille epäluottamuslause.
EnglishTo dismiss the Add People to your contact list pane, click No, thanks.
Jos haluat sulkea Lisää henkilöitä yhteystietoluetteloosi -ruudun, valitse Ei kiitos.
EnglishIt is easy simply to dismiss the chance of success of these projects.
On helppo pelkästään vähätellä näiden hankkeiden onnistumismahdollisuuksia.
EnglishThe Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
Venäläisten on ymmärrettävä, että he eivät voi torjua suoralta kädeltä meille tärkeitä asioita.
EnglishWe hope that Member States will not ignore or dismiss this House's wish for action.
Toivomme, että jäsenvaltiot eivät sivuuta tai hylkää parlamentin toivetta toimiin ryhtymisestä.
EnglishIn office, they remain accountable to Parliament, which has sole power to dismiss the Commission.
Komissio on vastuussa parlamentille, jolla on ainoana valtuudet erottaa komissio.
EnglishLet us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
Karistetaan heti pois se ajatus, että onnettomuuksia ei voida luonnostaan aavistaa etukäteen.
EnglishAnd do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
Älkää pitäkö minua skeptisenä, sillä minulla on kokemusta asioista.
EnglishMr White says that one response might be to dismiss the Commission.
Ja sitten kollega White sanoo: reaktiona tähän voisi olla komission lähettäminen kotiin.
EnglishIt has now become possible for the Commission President to dismiss individual Commissioners.
Komission puheenjohtaja voi nyt erottaa yksittäisiä komission jäseniä.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Nyt on liian aikaista nostaa yksi järjestelmä jalustalle ja antaa jollekin toiselle huono arvosana.
EnglishSome people dismiss this as an issue but I think it is very important.
Jotkut sivuuttavat tämän seikan, mutta minusta se on hyvin tärkeää.
EnglishYou also said you will dismiss from office a member of the Commission who behaves inappropriately.
Sanoitte myös erottavanne virastaan komission jäsenen, joka käyttäytyy sopimattomasti.
EnglishYou may dismiss it, but I am convinced that is the case.
Saatatte sivuuttaa tämän väitteen, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on totta.
EnglishI know there are sceptics who dismiss it as more procedures.
Tiedän, että löytyy epäilijöitä, jotka sanovat: taas hallintomenettelyä.
EnglishOf course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.
Luonnollisesti rikkomuksen tehnyt tuomari on voitava erottaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dismissal":

dismissal