"Dirty work" - Suomenkielinen käännös

EN

"Dirty work" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "Dirty work".

Esimerkkejä "Dirty work"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDirty work at the crossroads, you know: the nuclear industry is very much aware of these things.
Tässä pelataan likaista peliä: ydinvoimateollisuus tuntee nämä asiat varsin hyvin.
EnglishMr Bush is just doing the dirty work for large US corporations in the oil and coal industry.
Presidentti Bush toimii amerikkalaisten öljy- ja hiilikartellien alhaisten tekojen toteuttajana.
EnglishIn this dirty work, the government can do without foreign observers, aid workers and mediators.
Hallitus voi tehdä likaisen työnsä ilman ulkomaisia tarkkailijoita, avustustyöntekijöitä ja välittäjiä.
EnglishNeither is the EU a naïve Maecenas, who pays up once the United States has done the dirty work.
EU ei ole myöskään naiivi mesenaatti, joka sitten maksaa laskut, kun Yhdysvallat on tehnyt likaisen työn.
EnglishOnce upon a time there were a lot of them; their work was dirty and dangerous and poorly paid then.
Aiemmin satamatyöntekijöitä oli paljon; heidän työnsä oli likaista ja vaarallista ja niihin aikoihin huonosti maksettua.
EnglishLet us not think about keeping our hands clean while we let our southern partners do the dirty work.
Älkäämme kuvitelko, että omat kätemme ovat puhtaat, kun annamme eteläisissä maissa olevien kumppaneidemme tehdä likaisen työn.
EnglishAs to Member States leaving the Commission to do the dirty work, I hope that does not refer to the work of enlargement.
Sen osalta, että jäsenvaltiot antaisivat komission tehdä likaisen työn, toivon, ettei tässä viitattu laajentumiseen.
EnglishYou picked up on a particular German word that I used, and for which the English translation is 'dirty work' .
Osoitan sanani vielä kerran jäsen Coxille: te närkästyitte eräästä tietystä käyttämästäni saksankielisestä sanasta, joka käännetään englanniksi sanoilla dirty work.
EnglishParliament's role has been reduced to that of stooge, carrying out the dirty work which the Council itself did not want to do, in cutting sections of headings 3 and 4.
Parlamentti on saanut tyytyä olemaan kätilö ja tekemään likaisen työn, jota neuvosto ei itse halunnut tehdä, eli tekemään leikkauksia menoluokkiin kolme ja neljä.
EnglishWe will leave the rest for the European Court of Justice to deal with, because last night, we were anxious - this is with reference to gambling - about tackling the really dirty work.
Jätämme loput asiat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska emme uskaltaneet eilen illalla tehdä todella likaista työtä - viittaan tässä uhkapeliin.
EnglishThe public at large are witnessing the phenomenon of labour migration, where people living far from home do the dirty and unsafe work and are badly paid and housed.
Monet kansalaiset joutuvat todistamaan työsiirtolaisuutta, jossa kaukana kotoaan asuvat ihmiset tekevät likaiset, vaaralliset ja huonosti palkatut työt ja joutuvat asumaan huonoissa oloissa.

Muita sanoja

English
  • Dirty work

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.