EN dig
volume_up
{substantiivi}

dig
Experts, the digging of water wells, clean drinking water and also medical care are particularly important.
Asiantuntijat, kaivojen kaivaminen, puhdas juomavesi ja myös sairaanhoito ovat erityisen tärkeitä.
I suggest you stop digging. You should throw away the spade.
Kannattaisi lopettaa kaivaminen ja panna lapio syrjään.
Digging the foundations for a house would hurt worms.
Talon perustusten kaivaminen vahingoittaisi matoja.
dig
dig
dig

Esimerkkejä "dig"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Niin kauan kuin me tuemme globalisaatiota, emme pysty raivaamaan tietämme ulos kriisistä.
EnglishThe US, in particular, managed to dig its heels in at every opportunity.
Etenkin Yhdysvallat onnistui pitämään kiinni kannastaan kaikilta osin.
EnglishProductive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.
Tuottajayrityksiltä, joiden toimitukset ovat liian suuret, aiotaan pyytää lisämaksuja.
EnglishAlternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Muussa tapauksessa heidän tilanteensa huononee ja he kaivautuvat yksinkertaisesti yhä syvemmälle puolustusasemiin.
EnglishThe honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
. (EN) Arvoisa jäsen pyytää minua käsittelemään perusteellisesti toimivaltuuksia ja niihin liittyviä asioita.
EnglishOf course, this again boils down to Dutch taxpayers having to dig deeply into their pockets once again.
Tämä johtaa tietysti siihen, että alankomaalaisten veronmaksajien on jälleen kerran kaivettava kuvettaan.
EnglishBut rarely do they dig deeper to comment on the alarming rates of HIV contamination, or outbreaks of hepatitis or TB.
Mutta harvoin kerrotaan HI-viruksen, hepatiitin tai tuberkuloosin huolestuttavasta leviämisestä.
EnglishResearch into causes is the way to dig up crime by the roots, instead of playing about with its symptoms.
Syidentutkinnassa on kyse puuttumisesta rikollisuuteen sen syntytasolle eikä niinkään oireiden tohtoroinnista.
EnglishBut no, we dig our heels in, we head straight for China and we forget these other examples.
Mutta kun ei, pienelle etuoikeutetulle joukolle rakennetaan itsepintaisesti Kiinaan johtavia moottoriteitä, ja sen jälkeen ne unohdetaan.
EnglishThey have to dig themselves out every day.
Heidän täytyy kaivautua ulos joka päivä.
EnglishAnd when there's enough moisture in the soil in the spring, frogs will dig themselves to the surface and gather around these large, vernal pools in great numbers.
Se jää sinne moneksi vuodenajaksi kunnes olosuhteet ovat otolliset sen paluulle.
EnglishNo, once again it is the taxpayers who are to pick up the tab and dig deep in their pockets to pay for the profiteering of the banks.
Ei, jälleen kerran lasku jää veronmaksajille, joiden on kaivettava taskunpohjiaan maksaakseen pankkien voitot.
EnglishThe motorway, as currently planned, will bury this site before an archaeological dig has been carried out.
Moottoritie sellaisena kuin se on tarkoitus toteuttaa hautaa kyseisen arkeologisen alueen alleen ennen kuin arkeologisia kaivauksia on ehditty tehdä.
EnglishIt is an interesting area and we need to dig deeper into the substance of the matter to see what the possibilities for them are.
Tämä on mielenkiintoinen ala, ja meidän on porauduttava syvemmälle aiheen sisältöön nähdäksemme, mitkä niiden mahdollisuudet ovat.
EnglishIt's happened more and more lately, whether it's raising money for homeless people or to dig wells in Africa or for a family in crisis.
Sitä tapahtuu yhä useammin, oli se sitten rahankeräys kodittomille tai kaivojen kaivuu Afrikkaan tai perheen auttaminen kriisissä.
EnglishIf you dig potatoes in many of the northern Member States this year, where there has been lots of rain, then of course you will cause compaction.
Jos maasta nostetaan tänä vuonna perunaa monissa pohjoisissa jäsenvaltioissa, joissa on satanut paljon, on selvää, että maaperä tiivistyy.
EnglishMusic lovers will dig the funky kaleidoscopic sounds, surreal shapes, and colors in this free theme for Windows featuring Zune Elements.
Musiikin ystävät pitävät taatusti tämän Zune-elementtejä sisältävän ilmaisen Windows-teeman funkeista, nopeasti vaihtelevista äänistä, surrealistisista muodoista ja väreistä.
EnglishI don't know about you, but I'm terrified that future archaeologists will dig this up and write stories about our time in history, and wonder, "What were you thinking?"
Ainakin minua kauhistuttaa, että tulevat arkeologit kaivavat kaiken esille ja kirjoittavat aikamme historiasta: "Mitä ihmiset mahtoivat ajatella?"
EnglishSurely the health and safety of lorry drivers requires a new regulation: to dig up all the cobble stoned streets of Brussels and replace them with concrete.
Varmasti kuorma-auton kuljettajien terveys ja turvallisuus edellyttää uutta asetusta: kaikki Brysselin mukulakivet on kaivettava ylös ja korvattava betonilla.
EnglishI share some colleagues' regrets that we were not able to persuade the Council to dig deeper into our taxpayers' pockets to increase expenditure on research.
Olen joidenkin kollegojeni tavoin pettynyt siihen, ettemme saaneet vakuutettua neuvostoa käyttämään enemmän veronmaksajien rahoja tutkimusmenojen lisäämiseen.