"to detest" - Suomenkielinen käännös

EN

"to detest" suomeksi

EN

to detest [detested|detested] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to detest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom.
Sotaa käyvät rikolliset ja murhamiehet, jotka inhoavat vapaata demokratiaamme ja vapauttamme.
English. - Mr President, I detest extremism as much as anyone.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, inhoan ääriliikkeitä yhtä paljon kuin kuka muu tahansa.
EnglishI detest the general anti-Americanism of this place.
Inhoan tämän paikan yleistä amerikkalaisvastaisuutta.
EnglishI have already guarded the new Member States - an expression that I still detest - against the notion of real convergence.
Olen jo varoittanut - en vieläkään pidä tästä sanasta - uusia jäsenvaltioita todellisen yhdentymisen käsitteestä.
EnglishThese are the governments that like sanctions and detest solidarity; they are the governments that want hyper-austerity and not social progress.
Nämä ovat niitä hallituksia, jotka pitävät pakotteista ja inhoavat yhteisvastuuta; ne ovat hallituksia, jotka kannattavat kohtuuttomia säästötoimia eivätkä sosiaalista edistystä.