"to detect" - Suomenkielinen käännös

EN

"to detect" suomeksi

EN to detect
volume_up
[detected|detected] {verbi}

Sometimes one can even detect evidence of legal racism.
Toisinaan voidaan myös havaita piirteitä oikeudellista rasismista.
Each party would then be able to detect in the other a willingness to move forward.
Tällä tavoin kumpikin osapuoli voisi havaita toisen olevan halukas etenemään rauhanpyrkimyksissä.
The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.
Harjoitusten tarkoituksena on havaita virheet ja heikkoudet sekä korjata ne.
The budget headings which appear to be under-financed are easy to detect.
On helppo huomata, mitkä talousarvion otsakkeet saavat liian vähän rahoitusta.
It would be nice to have detected at least an element of this in the words of the Commission President or Commissioner McCreevy.
Olisi ollut mukavaa huomata komission puheenjohtajan tai komission jäsenen McCreevyn heijastavan tätä puheessaan edes jollakin tavalla.
Because new spyware appears every day, Windows Defender must be regularly updated to detect and guard against the latest spyware threats.
Koska uusia vakoiluohjelmia ilmaantuu päivittäin, Windows Defender on päivitettävä säännöllisesti, jotta uudet vakoiluohjelmat huomataan ja jotta tietokone voidaan suojata niiltä.
to detect
It helps the customs services detect in real time whether goods are illegally escaping customs supervision - and thus represents tremendous progress.
Sen avulla tullipalveluissa voidaan selvittää reaaliajassa, pääsevätkö tavarat laittomasti tullitarkastusten ohi.
(CS) Mr President, detecting the financial flows of terrorist networks is a highly effective instrument in the fight against terrorism.
(CS) Arvoisa puhemies, terroristiverkostojen rahoituslähteiden selvittäminen on erittäin tehokas terrorismin torjunnan väline.

Esimerkkejä "to detect"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf Windows can't detect the printer, you can find and add the printer manually.
Jos Windows ei havaitse tulostinta, voit etsiä ja lisätä sen manuaalisesti.
EnglishOr how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
Tarvitaanko bernhardinkoiraa, joka löytää lumivyöryjen alta vielä jotakin elossa olevaa?
EnglishWe have the technology to detect earthquakes in the world's danger spots.
Meillä on teknologiaa maanjäristysten paljastamiseksi maailman riskialueilla.
EnglishIt must be said that our fellow citizens can detect a strong smell of oil in this matter.
On todettava, että kansalaisten mielestä tämä haiskahtaa voimakkaasti öljyltä.
EnglishSome portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Jotkin kannettavat tietokoneet havaitsevat magneettikentän avulla, onko kansi suljettu.
EnglishRather, what we can detect in the report is the theme of the notorious Polish plumber.
Mietinnössä tulee sen sijaan esiin kuuluisa puolalaisen putkimiehen ilmiö.
EnglishThen, combining the cervical smear (pap test) with the HPV test to detect cervical cancer.
Toinen on papa-kokeen yhdistäminen HPV-testiin kohdunkaulan syövän havaitsemiseksi.
EnglishIf Windows can't detect the printer, you can find and add it manually.
Jos Windows ei havaitse tulostinta, voit etsiä ja lisätä sen manuaalisesti.
EnglishIf Windows Media Center cannot detect a dial tone, try the following:
Jos Windows Media Center ei havaitse valintaääntä, kokeile seuraavia toimia:
EnglishThere is tension around Europe but at the same time I detect a sea-change.
Euroopassa ilmenee jännitteitä, mutta havaitsen samalla, että meneillään on muodonmuutos.
EnglishSo I welcome the note of caution that I detect in some parts of the text.
Panen siksi tyytyväisenä merkille varoitukset, joita joissakin tekstin kohdissa havaitsin.
EnglishScientists are now telling us that they can detect food containing 0.01% of GMOs.
Tutkijoiden mukaan ravinnosta on nykyään mahdollista jäljittää jopa 0,01 prosentin GMO-esiintymä.
EnglishI think I managed to detect some willingness in him, but we shall have to wait and see.
Olen havainnut, että komissaari saattaisi olla valmis tähän, ja me odotamme, mitä tapahtuu.
EnglishWhen you begin the activation process, Windows tries to detect an Internet connection.
Kun aktivointi aloitetaan, Windows yrittää etsiä internet-yhteyden.
EnglishFirst, Member States themselves must do more to detect fraud.
Ensiksikin, jäsenvaltioiden täytyy itse tehdä enemmän petosten havaitsemiseksi.
EnglishIf you just turned on the device, it may take Windows several seconds to detect it.
Jos kytkit laitteeseen virran äskettäin, sen näkyminen Windowsissa saattaa kestää useita sekunteja.
EnglishI did detect a rather excessively pessimistic tone in some of the speeches.
Joissakin puheissa olin huomaavinani liian pessimistisen sävyn.
EnglishIs it a good thing or a bad thing when the number of cases the police detect rises or falls?
Onko hyvä vai huono asia, että poliisin paljastamien tapausten määrä lisääntyy tai vähenee?
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Yksi koskee yhä vaikeammin havaittavien doping-aineiden kehittelyä.
EnglishIt intends to detect the cause-effect relationship, the impacts.
Asiakirjassa pyritään selvittämään syy-seuraussuhteita ja vaikutuksia.