"destitution" - Suomenkielinen käännös

EN

"destitution" suomeksi

EN

destitution {substantiivi}

volume_up
destitution (myös: bareness, indigence, penury, poverty)
When poverty turns into destitution, it becomes a threat to peace.
Kun köyhyys muuttuu puutteeksi, siitä tulee uhka rauhalle.
If this is not understood, the material poverty of millions will be as nothing in comparison to the spiritual destitution of the powerful and wealthy of this world.
Jos tätä ei ymmärretä, käy niin, ettei miljoonien ihmisten aineellinen köyhyys ole mitään verrattuna tämän maailman mahtavien ja rikkaiden henkiseen köyhyyteen.
Down there, everything continues to fall apart, destitution spreads, disease kills and water is short.
Afrikassa jatkuu luhistuminen, puute leviää, taudit tappavat ja vedestä on pulaa.

Esimerkkejä "destitution"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese are the gateway to hard drugs, which lead to abuse and social destitution.
Ne johtavat kovien huumeiden käyttöön ja sosiaaliseen kurjuuteen.
EnglishDown there, everything continues to fall apart, destitution spreads, disease kills and water is short.
Afrikassa jatkuu luhistuminen, puute leviää, taudit tappavat ja vedestä on pulaa.
EnglishDrugs breed crime and social destitution and tear many people' s lives apart.
Huumausaineet aiheuttavat rikollisuutta, yhteiskunnallista kurjuutta ja pilaavat monien ihmisten elämän.
EnglishNormal Cubans, too, live in destitution and suffer illness.
Myös tavalliset kuubalaiset elävät köyhyydessä ja kärsivät sairauksista.
EnglishThey are above all victims of poverty, destitution and oppression.
He ovat ennen kaikkea köyhyyden, kurjuuden ja sorron uhreja.
EnglishImmigrants cannot be sent back into danger and destitution.
Maahanmuuttajia ei voida lähettää takaisin vaaraan ja puutteeseen.
EnglishA weakened reform will lead literally to famine and destitution.
Heikennetty uudistus johtaisi todella nälkään ja puutteeseen.
EnglishWhen poverty turns into destitution, it becomes a threat to peace.
Kun köyhyys muuttuu puutteeksi, siitä tulee uhka rauhalle.
EnglishThey are fleeing extreme poverty, destitution or violence.
He pakenevat äärimmäistä köyhyyttä, puutetta tai väkivaltaa.
EnglishBelarus too has a right to national liberal destitution and to degenerate, media-led democracy.
Valko-Venäjälläkin on oikeus kansalliseen liberaaliin kurjuuteen ja rappeutuneeseen median johtamaan demokratiaan.
EnglishLet us never forget that the terrible destitution of the Haitians is not due solely to a terrible earthquake.
Emme saa koskaan unohtaa, että haitilaisten suuri hätä ei johdu yksistään kauheasta maanjäristyksestä.
EnglishThe liberalisation at any price desired by Brussels in this area is synonymous with unemployment and social destitution.
Komission halu vapauttaa tämä ala mihin hintaan hyvänsä tietää työttömyyttä ja yhteiskunnallista hätää.
EnglishThe result is that today 'market economy' for the Russian people has become synonymous with unemployment and destitution.
Tuloksena on se, että "markkinatalous" merkitsee nyt Venäjän kansalle samaa kuin työttömyys ja kurjuus.
EnglishWe also have to avoid throwing the population into disarray and total destitution if humanitarian aid is cut off.
Meidän on vältettävä myös sitä, että ajamme väestön kaaokseen ja täydelliseen köyhyyteen, jos humanitaarinen apu lakkautetaan.
EnglishIf we do not do this, the average person will survive the crisis and grow again, but we will entrench destitution for a long time.
Jos emme tee sitä, tavalliset ihmiset selviävät kriisistä ja pääsevät taas jaloilleen, mutta kurjuus ympäröi meitä kauan.
EnglishThe enemy is no longer communism: it is terrorism and terrorism thrives on destitution; democracy cannot be built on famine.
Vihollisenamme ei nimittäin enää ole kommunismi, vaan terrorismi, jonka siemenet itävät nimenomaan kurjuudessa; demokratiaa ei rakenneta nälässä.
EnglishAids lays bare all the economic and social deficiencies of developing countries and grafts itself onto the more general problem of destitution.
Aids paljastaa kaikki kehitysmaiden taloudelliset ja sosiaaliset puutteet ja hankaloittaa entisestään yleisempää kurjuusongelmaa.
EnglishChildren in poor countries live in destitution and are turned out onto the streets, sexually exploited or murdered for transplantable organs.
Köyhien maiden lapset elävät puutteessa ja joutuvat kaduille, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi ja murhataan siirtoelimien vuoksi.
EnglishAn undemocratic regime, combined with unscrupulous economic exploitation, has reduced the entire population of that country to destitution.
Epädemokraattinen hallinto yhdessä vastuuntunnottoman taloudellisen hyväksikäytön kanssa on ajanut tämän maan koko väestön täyteen köyhyyteen.
EnglishStatistics show that of the EU’s 450 million inhabitants, over 65 million suffer from poverty or even live in destitution that is an affront to their human dignity.
Tilastot kertovat, että EU:n 450 miljoonasta asukkaasta yli 65 miljoonaa kärsii köyhyydestä tai jopa elää puutteessa, joka loukkaa heidän ihmisarvoaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "destitute":

destitute