"to delve" - Suomenkielinen käännös

EN

"to delve" suomeksi

EN to delve
volume_up
[delved|delved] {verbi}

Although we acknowledge the admirable character of this hard-working skilful people and its sensitive culture, we can judge political acts without delving too far into domestic policies.
Vaikka arvostamme tämän ahkeran ja taitavan kansan ihailtavaa luonnetta ja sen hienoa kulttuuria, voimme tuomita poliittiset teot joutumatta suuremmin penkomaan kansallista politiikkaa.
I do not wish to delve into the details of the civil liability of shipowners, but I do consider it particularly important in the case of the flag States.
En nyt halua paneutua alusten omistajien siviilioikeudellista vastuuta koskeviin yksityiskohtiin, mutta katson sen erityisen merkittäväksi lippuvaltioita koskevassa asiassa.

Esimerkkejä "to delve"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSecondly, the European Union would do well to delve deeper into the issue of discrimination in job evaluation.
Toiseksi Euroopan unioni voisi tarkastella perusteellisemmin syrjinnän ongelmia työnarvioinnissa.
EnglishI would like to delve further into the subject of CE marking.
Haluaisin vielä käsitellä CE-merkintää.
EnglishHe wondered to what extent legislation should delve into details and gave an example involving people holding ladders.
Esittelijä ihmetteli, kuinka syvälle yksityiskohtiin lainsäädännön olisi kaivauduttava, ja antoi esimerkin ihmisistä pitelemässä tikapuita.
EnglishBut we in the PPE group feel that the rapporteur has gone one step too far in wanting to delve into the area of criminal law as well.
Me PPE-ryhmässä katsomme kuitenkin alustajan menneen yhden askeleen liian pitkälle, kun hän haluaa tulla myös rikosoikeuden alueelle.
EnglishRather than delve so deeply into the world of drama, I just want to quote a sentence that I cannot get out of my head about terrorism and torture.
Sukeltamatta kovin syvälle draaman maailmaan haluaisin lainata terrorismia ja kidutusta koskevaa lausetta, jota en saa millään päästäni.
EnglishThe rapporteur has taken the trouble to delve deeply into the practices of various Member States, and, on the basis of this, has developed a concept directive.
Esittelijä on nähnyt paljon vaivaa syventyäkseen käytäntöihin eri jäsenvaltioissa ja on laatinut sen perusteella direktiiviluonnoksen.
EnglishTherefore, to delve into this internal issue, which is what the Italian socialists want, is, in my opinion, a shameful form of politics for their country.
En olisi koskaan osannut kuvitella, että italialaiset sortuisivat hyökkäämään omaa maatansa vastaan tässä parlamentissa näin epäoikeudenmukaisella tavalla.
EnglishWe have to redefine our objectives, and we have to delve far more deeply in order to evaluate what is being done with these funds in the European Union.
Meidän on tarkistettava tavoitteitamme ja tehtävä huomattavasti syvällisempiä tutkimuksia, jotta voimme arvioida, mitä näillä varoilla tehdään Euroopan unionissa.
EnglishWe can know exactly where this egg comes from, what day it was laid and if we really want to delve a little bit further we can find out exactly what farm and so on.
Voimme saada tarkasti selville, mistä tietty muna tulee, milloin se on munittu ja, jos tutkimme vielä hiukan enemmän, voimme selvittää miltä tilalta se on peräisin.
EnglishIn this context, the issue the rapporteur raises concerning the codification of the legal basis is very important since ordinary people find it hard to delve into complicated statutory acts.
Esittelijän tämän osalta esiin nostama seikka oikeudellisen perustan kodifioimisesta on hyvin tärkeä, sillä tavallisten ihmisten on vaikea perehtyä monimutkaisiin säännöksiin.
EnglishThe scenario is simple: if Galileo is not realised as soon as possible, the transport sector will delve deeper and deeper into GPS applications, and Galileo will remain unused.
Tulevaisuuden vaihtoehdot ovat yksinkertaiset: jos Galileo-ohjelmaa ei toteuteta mahdollisimman pian, GPS-sovellukset juurtuvat yhä tiukemmin liikenteen käyttöön ja Galileo jää käyttämättä.