"delegate" - Suomenkielinen käännös

EN

"delegate" suomeksi

EN delegate
volume_up
{substantiivi}

delegate (myös: proxy, alderman, councilmember)
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Arvoisa puhemies, mitä valtuuskuntaan tulee, valtuutettu on nimitetty, samoin myös apulaisvaltuutettu.
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
Miksi käytännön yhteistyötä hoitamaan ei ole valtuutettu Frontexia?
As a Hungarian delegate, I feel obligated to list the temporary exemptions in the field of environmental protection that Romania asked for.
Unkarilaisena valtuutettuna katson velvollisuuteni olevan pitää kirjaa väliaikaisista erivapauksista, joita Romania on pyytänyt ympäristöasioissa.
delegate (myös: deputy, envoy, exhibitor, proponent)
volume_up
edustaja {subst.}
For example, the EU has one such delegate for the Middle East.
EU:lla on esimerkiksi yksi tällainen edustaja Lähi-idän alueelle.
Are you a delegate from the League of Human Rights?'
Oletteko ihmisoikeusyhdistyksen edustaja?"
Even where social partners function as delegates in advisory bodies, these delegates are very rarely women.
Jopa silloin, kun työmarkkinaosapuolilla on edustaja neuvoa-antavissa elimissä, nämä edustajat ovat erittäin harvoin naisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "delegate":

delegate

Esimerkkejä "delegate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, the British delegate has just spoken using Mr Bowe' s speaking time.
Arvoisa puhemies, brittiläinen parlamentin jäsen puhui juuri Bowen puheajalla.
EnglishWe are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
Me olemme lainsäädäntövallan käyttäjiä ja siirrämme tämän toimivallan komissiolle.
EnglishThe European Commission recently appointed a new delegate to Algeria.
Komissio on nimittänyt hiljattain uuden neuvottelijan Algerian neuvotteluihin.
EnglishI must confess that the second reply of the Council delegate increased my concerns.
Tunnustan, että neuvoston edustajan toinen vastaus lisäsi huoltani.
EnglishI will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Annan edustustolle ohjeet siitä, että logot on poistettava maastoautoista.
EnglishIn other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
Muissa maissa jätämme konfliktien ratkaisun Afrikan unionille.
EnglishFinally, one cannot agree with the opinions of delegate Kohliček.
Lopuksi totean, etten voi olla samaa mieltä jäsen Kohlíčekin mielipiteistä.
EnglishBut officially that is the job of the Dutch delegate to the Intergovernmental Conference.
Mutta tämä on kokonaan HVK: ssa olevan Hollannin edustajan ansioita.
EnglishNor can we delegate the fight against illegal immigration to captains of fishing vessels.
Laittoman maahanmuuton torjuntaa ei voida myöskään jättää kalastusalusten kapteenien huoleksi.
EnglishCan we delegate to the local and national authorities?
Voimmeko me siirtää toimintaa paikallisille ja kansallisille viranomaisille?
EnglishSo it is the nation that might delegate powers to Brussels and monitor their execution.
Valtion on siten mahdollisesti siirrettävä toimivaltuuksiaan Brysseliin ja valvottava niiden toteuttamista.
EnglishPeople are lured by meticulous micromanagement and nobody ventures to delegate decision-making downwards.
Pikkutarkka mikrohallinnointi houkuttelee ja päätösvaltaa ei uskalleta hajauttaa alaspäin.
EnglishIn any event, as far as expenditure is concerned, Community funding will be provided for a single delegate.
Joka tapauksessa kustannusten osalta yhteisön rahoitus taataan vain yhdelle edustajalle.
EnglishI can only recommend you dare more, delegate more.
Voin vain suositella teitä toimimaan rohkeammin ja delegoimaan enemmän.
EnglishWhen attempts have been made to choose the delegate by election, these attempts have been declared to be invalid.
Kun on yritetty valita valtuutettua vaaleilla, yritykset on julistettu pätemättömiksi.
EnglishIf we delegate too much of the responsibility for the process of change to Russia, our efforts will be in vain.
Jos delegoimme liian paljon vastuuta muutosprosessista Venäjälle, ponnistelumme ovat turhia.
EnglishIt means the Commission must delegate and decentralise.
Komissio joutuu siirtämään ja hajauttamaan tehtäviä.
EnglishThe delegate numbers for each country have been fixed to a maximum of 96 and a minimum of 6 for each Member State.
Näitä kansalaisten edustajia voi parlamentissa olla jäsenvaltiota kohden enintään 96 ja vähintään 6.
EnglishMr President, all parliamentary systems delegate implementing measures to the executive.
Arvoisa puhemies, kaikissa parlamentaarisissa järjestelmissä siirretään täytäntöönpanovaltaa täytäntöönpanevalle viranomaiselle.
EnglishIt is this category of implementing act where we delegate the right to adopt certain types of act to the Commission.
Täytäntöönpanosäädösten kategoriassa parlamentti siirtää komissiolle vallan antaa tietynlaisia säädöksiä.