EN

deck {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
deck (myös: cap, cover, flap, lid, table, top)
In other words, are the rights of the host state the same when it comes to the deck and engine crew and the cabin crew and catering personnel?
Ovatko vastaanottavan valtion oikeudet toisin sanoen kansi- ja konemiehistön osalta samat kuin matkustamo- ja ravintolahenkilökunnan osalta?
deck (myös: flat, landing)
deck (myös: duvet, quilt)
2. Amerikanenglanti
deck (myös: bolt, pack)
If the deck runs out, click its outline on the table to reshuffle it.
Jos pakka on käyty läpi, napsauta pakan kohtaa, niin se sekoitetaan uudelleen.
Tämä -- pakka on ostettu täältä Amerikasta.
So, this deck is bought here. Sorry. I have a little pad to make it a little softer.
Siis -- tämä pakka on ostettu täältä -- anteeksi -- minulla on pieni tyyny tehdäkseni sen hieman pehmeämmäksi.
1:37 Marco Tempest: For those of you who don't play cards, a deck of cards is made up of four different suits: hearts, clubs, diamonds and spades.
1:37 Marco Tempest: Teille, jotka ette pelaa korttia, korttipakka koostuu neljästä maasta: hertta, risti, ruutu ja pata.

Esimerkkejä "deck"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor each game, you can choose from a variety of deck designs and backgrounds.
Voit valita jokaiseen peliin haluamasi korttipakan kuvion ja pelin taustan.
EnglishIf the deck runs out, click its outline on the table to reshuffle it.
Jos pakka on käyty läpi, napsauta pakan kohtaa, niin se sekoitetaan uudelleen.
EnglishCockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.
Asiattomien henkilöiden pääsy ohjaamoon estetään pitämällä ohjaamon ovet lukittuina.
English3:19 Voice: If you total all the spots on a deck of cards, the result is 365.
3:19 Ääni: Jos lasket yhteen kaikki korttien pisteet summa on 365.
EnglishAll the electorate has been allowed to do is shuffle the deck chairs on the deck of the Titanic.
Äänestäjät ovat päässeet vain siirtelemään Titanicin kansituoleja uuteen asentoon.
EnglishAnd let's put it back into the deck, somewhere in the middle, and let's get started.
Laitetaas se takaisin pakkaan, jonnekin keskelle, ja aloitetaan.
EnglishNow I go very quick through the deck and try to find some pattern.
Nyt käyn pakan läpi hyvin nopeasti ja yritän löytää jonkinlaisen kaavan.
EnglishSpades is played with four players and a standard 52-card deck.
Patalupaus on neljän hengen peli, jota pelataan yhdellä 52 kortin pakalla.
EnglishThe suits, numbers and colors in a deck of cards correspond to the seasons, moon cycles and calendar.
Korttipakan maat, numerot ja värit vastaavat vuodenaikoja, kuunkiertoa ja kalenteria.
EnglishHere you have a megabus, on the upper deck carries about 2,000 people.
Se on megabussi, jonka yläkannelle mahtuu noin 2000 matkustajaa.
EnglishI think there are lots of -- I don't know how many -- but 10, 15 spades in a deck, at least, right?
Luulen että on monta -- en tiedä kuinka monta -- mutta ainakin 10, 15 pataa pakassa eikö?
EnglishThere should be uniform criteria on aircrew composition, both on the flight deck and in the passenger areas.
On oltava yhteiset kriteerit ohjaamon ja matkustamon lentohenkilökunnan koostumukseksi.
EnglishFreeCell is a form of solitaire played with a single deck.
Vapaakenttä on pasianssipeli, jota pelataan yhdellä pakalla.
EnglishRelax on the couch or out on the deck and do some online shopping.
Voit selata Internetiä ja käydä vaikkapa ostoksil
EnglishAnd I think magic, whether I'm holding my breath or shuffling a deck of cards, is pretty simple.
Mielestäni taikuus, oli se sitten hengen pidättämistä tai korttipakan sekoittamista, on melko yksinkertaista.
EnglishWindows solitaire is played with a single deck of 52 cards.
Windowsin pasianssia pelataan 52 kortin korttipakalla.
EnglishStudies and experience have shown that, to this end, the quantity of water on deck must be limited as much as possible.
Tutkimukset ja käytäntö ovat osoittaneet, että veden kertymistä kannelle pitäisi välttää.
English3:06 MT: And is it a coincidence that there are 52 cards in a deck of cards, just as there are 52 weeks in a year?
3:06 MT: Ja onko sattumaa että kortteja on 52 korttipakassa aivan kuin vuodessa on 52 viikkoa?
EnglishIf you run out of moves, you'll have to draw more cards by clicking the deck in the upper-left corner.
Jos et voi enää siirtää mitään korttia, sinun on nostettava lisää kortteja vasemmassa yläkulmassa olevasta korttipakasta.
EnglishYou can change the card deck and background color.
Voit vaihtaa pelin taustaväriä ja korttipakkaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "deck":

deck
deck chair
bridge deck
English