"deciding" - Suomenkielinen käännös

EN

"deciding" suomeksi

EN deciding
volume_up
{adjektiivi}

deciding
Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.
Ponnistukset voivat tuottaa vain osittaisia tuloksia, kun Kiina, päättävä jäsen, pitää konfliktia yllä ja pitkittää sitä toimittamalla alueelle aseita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "deciding":

deciding

Esimerkkejä "deciding"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe problem was deciding whether or not we should take our officials to court.
Ongelmamme oli se, olisiko virkamiehemme pitänyt saattaa oikeuden eteen vai ei.
EnglishWe will be reviewing the results in December and then deciding on further measures.
Joulukuussa tarkastelemme tarkastusten tuloksia ja päätämme jatkotoimenpiteistä.
EnglishMoscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Moskova on vastuussa päätöksestä reagoida raakalaismaisesti ja suhteettomasti.
EnglishFirst, we are deciding on a budget which takes us into the next millennium.
Ensinnäkin, me päätämme talousarviosta, joka jatkuu seuraavalle vuosituhannelle.
EnglishOr will the precondition of 'institutional stability' be the deciding factor in 2004?
Vai onko "institutionaalisen vakauden" edellytys ratkaiseva tekijä vuonna 2004?
EnglishIt is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’s money bin.
Tämä on yhtä laillista kuin se, että Karhukopla tyhjentää Roope-sedän rahasäiliön.
EnglishLet us consider that Parliament is deciding on a text which dates from 1976.
Ajatelkaamme, että parlamentti tekee päätöksen vuodesta 1976 juontavasta tekstistä.
EnglishThe problem is that there is no principle for deciding what the EU should do.
Ongelmana on, että ei ole mitään periaatetta siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä.
Englishtwo-group system be adopted by the Governing Council, deciding by a two-thirds
neuvoston päätettäväksi kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista jäsenistä.
EnglishUkraine is still deciding which model of civilisation it should subscribe to.
Ukraina ei ole vielä päättänyt, mitä kulttuurimallia sen pitäisi kannattaa.
EnglishPolitical will is the only deciding factor between the two possibilities.
Poliittinen tahto on ainoa ratkaiseva tekijä näiden kahden mahdollisuuden välillä.
EnglishWe are not deciding whether and where a nuclear power plant is to be built.
Täällä ei päätetä, rakennetaanko jonnekin tai minne rakennetaan ydinvoimala.
EnglishIt was good that, in deciding the scope of the next EU budget, we went into extra time.
Oli hyvä, että EU: n tulevan budjettikehyksen päättämisessä otettiin aikalisä.
EnglishToday, we must think twice before deciding where to direct European funds.
Nyt meidän on harkittava kahdesti ennen kuin päätämme, minne EU:n varoja osoitetaan.
EnglishWhen we vote on this report we will also be deciding our own ability to act.
Tästä mietinnöstä äänestäessämme päätämme myös omasta toimintakyvystämme.
EnglishI appeal to honourable Members to study them carefully before deciding how to vote.
Kehotan arvoisia jäseniä tutkimaan niitä huolellisesti ennen äänestyspäätöksen tekemistä.
EnglishThe Council applied the same principle when deciding on amounts for external action.
Neuvosto sovelsi samaa periaatetta päättäessään ulkoisiin toimiin varattavista määristä.
EnglishAfter all, we are the generation that is currently deciding the future of our children.
Loppujen lopuksi sukupolvemme tekee nyt päätöksiä lastemme tulevaisuudesta.
EnglishWhat we shall be looking at and deciding on today will be one stage in that development.
Tänään tarkasteltavina ja päätettävinä olevat asiat muodostavat yhden kehitysvaiheen.
EnglishDeciding which of these options to use is usually a matter of personal preference.
Valinta näiden eri vaihtoehtojen välillä riippuu yleensä henkilökohtaisista mieltymyksistä.